Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dwuwymiarowe półprzewodniki metalo-organiczne - własności elektroniczne, optyczne, magnetyczne i transportowe.

2013/11/B/ST3/04041

Słowa kluczowe:

materiały dwuwymiarowe metalo-organiczne funkcje Wannier transport spintronika

Deskryptory:

 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Wierzbowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 164 414 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-12

Zakończenie projektu: 2015-11-11

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny z oprogramowaniem. Za kwotę 7 241 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Gapless edge states in (C,O,H)-built molecular system with p-stacking and hydrogen bonds IF: 4,26
  Autorzy:
  Małgorzata Wierzbowska
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 9888), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-09954-z - link do publikacji
 2. Breathing bands due to molecular order in CH3NH3PbI3 IF: 2,3
  Autorzy:
  Małgorzata Wierzbowska, Juan José Meléndez, Daniele Varsano
  Czasopismo:
  Computational Materials Science (rok: 2018, tom: 142, strony: 361-371), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Ferroelectric pi-stacks of molecules with the energy gaps in the sunlight range IF: 2,6
  Autorzy:
  Paweł Masiak, Małgorzata Wierzbowska
  Czasopismo:
  Journal of Matererials Science (rok: 2017, tom: 52, strony: 4378-4388), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-016-0685-y - link do publikacji
 4. High efficiency quasi 2D lead bromide perovskite solar cells using various barrier molecules
  Autorzy:
  Bat-El Cohen, Malgorzata Wierzbowska, and Lioz Etgar
  Czasopismo:
  Sustainable Energy & Fuels (rok: 2017, tom: 1, strony: 1935-1943), Wydawca: Royal Society of Chemistry (new journal)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7se00311k - link do publikacji
 5. Separate-path electron and hole transport across pi-stacked ferroelectrics for photovoltaic applications IF: 4,51
  Autorzy:
  Małgorzata Wawrzyniak-Adamczewska, Małgorzata Wierzbowska
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2016, tom: 120, strony: 7748-7756), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b00190 - link do publikacji
 6. Cascade donor-acceptor organic ferroelectric layers, between graphene sheets, for solar cell applications IF: 3,3
  Autorzy:
  Małgorzata Wierzbowska, Małgorzata Wawrzyniak-Adamczewska
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 49988-49994), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra07221f - link do publikacji
 7. Effect of graphene substrate on the spectroscopic properties of photovoltaic molecules: role of the in-plane and out-of-plane π-bonds
  Autorzy:
  Małgorzata Wawrzyniak-Adamczewska, Małgorzata Wierzbowska and Juan Jose Melendez
  Czasopismo:
  AIMS Materials Science (rok: 2017, tom: 4, strony: 89-101), Wydawca: AIMS Press (new open access)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3934/matersci.2017.1.89 - link do publikacji
 8. In2O3 Doped with Hydrogen: Electronic Structure and Optical Properties from the Pseudopotential Self-Interaction Corrected Density Functional Theory and the Random Phase Approximation IF: 4,51
  Autorzy:
  Juan J. Meléndez, Małgorzata Wierzbowska
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2016, tom: 120, strony: 4007-4015), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b11753 - link do publikacji
 9. New memory devices based on the proton transfer process IF: 3,82
  Autorzy:
  Małgorzata Wierzbowska
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2016, tom: 27, strony: 015202-8), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0957-4484/27/1/015202 - link do publikacji
 10. Ferrimagnetism in 2D networks of porphyrin-X and -XO (X 1⁄4 Sc,...,Zn) with acetylene bridges IF: 1,98
  Autorzy:
  Małgorzata Wierzbowska, Andrzej L. Sobolewski
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2016, tom: 401, strony: 304–309), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: