Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (PPAR) - ekspresja, poziom oraz czynniki modyfikujące intensywność przekazywania sygnału w macicy krów podczas cyklu rujowego i eksperymentalnie indukowanych procesów zapalnych

2013/11/B/NZ4/04516

Słowa kluczowe:

rozród receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów macica krowa

Deskryptory:

 • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
 • NZ4_6: Endokrynologia
 • NZ5_4: Patogeneza chorób zwierząt

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Korzekwa 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 1 065 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-08

Zakończenie projektu: 2017-07-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw pomiarowy: waga laboratoryjna sprzężona z komputerem i drukarką. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Biopsator. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. The influence of arachidonic acid metabolites on PPAR and RXR expression in bovine uterine cells. IF: 2,564
  Autorzy:
  Szczepańska AA, Łupicka M, Socha BM, Korzekwa AJ
  Czasopismo:
  Gen Comp Endocrinol. (rok: 2018, tom: 1, strony: 27-35), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ygcen.2018.03.009 - link do publikacji
 2. In vitro cow uterine response to Escherichia coli, leukotrienes and cytokines. IF: 1,632
  Autorzy:
  Korzekwa AJ, Łupicka M, Socha BM, Szczepańska AA, Piotrowicz E, Barański W
  Czasopismo:
  Vet Immunol Immunopathol. (rok: 2016, tom: 182, strony: 59-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Do arachidonic acid metabolites affect apoptosis in bovine endometrial cells with silenced PPAR genes? IF: 2,991
  Autorzy:
  Szczepańska AA, Łupicka M, Korzekwa AJ
  Czasopismo:
  Prostaglandins and other lipid mediators , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 4. The influence of experimentally induced endometritis on the PPAR expression profile in the bovine endometrium. IF: 2,136
  Autorzy:
  B.M. Socha, P. Łada, A.A. Szczepańska, M. Łupicka and A.J. Korzekwa
  Czasopismo:
  Theriogenology. (rok: 2018, tom: 122, strony: 74-83), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.theriogenology.2018.09.013 - link do publikacji
 5. PPAR expression throughout the oestrous cycle in the bovine endometrium IF: 2,136
  Autorzy:
  B. M. Socha, M. Łupicka, A. A. Szczepańska, A. J. Korzekwa
  Czasopismo:
  Theriogenology (rok: 2017, tom: 15, strony: 88-94), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.theriogenology.2017.06.008 - link do publikacji
 1. Efekt działania Escherichia coli oraz leukotrienów na poziom uwalniania prostaglandyn podczas indukowanych eksperymentalnie procesów zapalnych macicy krów
  Autorzy:
  Socha B, Korzekwa A.
  Konferencja:
  Warsztaty naukowe: Fizjologiczne mechanizmy wzrostu, rozwoju i rozrodu zwierząt. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie. (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.
  Data:
  konferencja 23 – 24.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of LPS from Escherichia coli on PPAR expression profile during experimentally induced endometritis in the bovine endometrium explants
  Autorzy:
  Korzekwa AJ, Socha BM
  Konferencja:
  International Conference "Endometritis as a Cause of Infertility in Domestic Animals" (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences and Faculty of Veterinary Medicine, University of Warmia and Mazury
  Data:
  konferencja 11-12.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Peroxisome proliferator-activated receptor expression profiles in the bovine uterus throughout the estrous cycle
  Autorzy:
  Socha BM, Korzekwa A.
  Konferencja:
  The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction. (rok: 2016, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 3 – 5.02.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Profil ekspresji PPAR w endometrium krowy w przebiegu cyklu rujowego
  Autorzy:
  Socha B, Łupicka M, Szczepańska A, Korzekwa A
  Konferencja:
  VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (rok: 2017, ), Wydawca: TBR
  Data:
  konferencja 7-9.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Profile ekspresji mRNA receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów (PPAR) alfa, beta oraz gamma w tkance macicy podczas przebiegu okresu poporodowego u krów
  Autorzy:
  Szczepańska A, Korzekwa A.
  Konferencja:
  Warsztaty Naukowe pt. "Fizjologiczne mechanizmy wzrostu, rozwoju i rozrodu zwierząt" 23-24.10.2014r. Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
  Data:
  konferencja 23-24.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ metabolitów kwasu arachidonowego na ekspresję PPAR i RXR w komórkach macicy krowy
  Autorzy:
  Szczepańska AA, Łupicka M, Socha BM, Korzekwa AJ
  Konferencja:
  VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (rok: 2017, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 7-9.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Escherichia coli affects PPAR expression profile in the bovine endometrium - in vivo studies.
  Autorzy:
  Socha BM, Korzekwa AJ
  Konferencja:
  International Conference "Endometritis as a Cause of Infertility in Domestic Animals" (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences and Faculty of Veterinary Medicine, University of Warmia and Mazury
  Data:
  konferencja 11-12.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. PPAR alpha, beta/delta, gamma gene's expression in different cell populations stimulated with PPAR agonists (prostaglandins and leukotriens) and proinflammatory cytokines
  Autorzy:
  Szczepańska A, Korzekwa A.
  Konferencja:
  IV Zimowa Szkoła Towarzystwa Biologii Rozrodu Lokalne i centralne regulacje procesów rozrodu" (rok: 2016, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 3-5.02.2016
  Status:
  Opublikowana