Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

In situ spektroelektrokonduktometria ESR-UV-Vis-NIR - nowe, unikatowe zestawienie komplementarnych technik elektrochemicznych, spektralnych i elektrycznych dla kompleksowej charakterystyki polimerów przewodzących.

2013/11/N/ST4/01849

Słowa kluczowe:

techniki sprzężone polimery skoniugowane właściwości spektroelektrochemiczne

Deskryptory:

  • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii
  • ST5_21: Chemia polimerów
  • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tomasz Jarosz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 149 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-18

Zakończenie projektu: 2018-09-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Cyfrowy potencjostat przenośny z modułem bipotencjostatu. Za kwotę 42 000 PLN