Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

In situ spektroelektrokonduktometria ESR-UV-Vis-NIR - nowe, unikatowe zestawienie komplementarnych technik elektrochemicznych, spektralnych i elektrycznych dla kompleksowej charakterystyki polimerów przewodzących.

2013/11/N/ST4/01849

Słowa kluczowe:

techniki sprzężone polimery skoniugowane właściwości spektroelektrochemiczne

Deskryptory:

 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii
 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tomasz Jarosz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 149 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-18

Zakończenie projektu: 2018-09-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Poly(3-hexylthiophene) Grafting and Molecular Dilution: Study of a Class of Conjugated Graft Copolymers IF: 3,164
  Autorzy:
  Tomasz Jarosz, Kinga Kepska, Przemyslaw Ledwon, Marcin Procek, Wojciech Domagala, Agnieszka Stolarczyk
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2019, tom: 11(2), strony: 205), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym11020205 - link do publikacji
 2. Insight into the properties and redox states of n-dopable conjugated polymers based on naphtalene diimide units IF: 5,383
  Autorzy:
  Przemysław Ledwoń, Daria Ovsiannikova, Tomasz Jarosz, Szymon Gogoc, Paweł Nitschke, Wojciech Domagała
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 307, strony: 525-535), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2019.03.169 - link do publikacji
 3. Investigation of the Effects of Non-Conjugated Co-Grafts on the Spectroelectrochemical and Photovoltaic Properties of Novel Conjugated Graft Copolymers Based on Poly(3-hexylthiophene) IF: 3,164
  Autorzy:
  Tomasz Jarosz, Karolina Gebka, Kinga Kepska, Mieczyslaw Lapkowski, Przemyslaw Ledwon, Pawel Nitschke, Agnieszka Stolarczyk
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10(10), strony: 1064), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym10101064 - link do publikacji
 4. Room Temperature Hydrogen Gas Sensing via Reversible Hydrogenation of Electrochemically Deposited Polycarbazole on Interdigitated Pt Transducers IF: 3,031
  Autorzy:
  Agnieszka Stolarczyk , Tomasz Jarosz, Marcin Procek
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2019, tom: 19(5), strony: 1098), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s19051098 - link do publikacji
 5. The Different Outcomes of Electrochemical Copolymerisation: 3-Hexylthiophene with Indole, Carbazole or Fluorene IF: 3,164
  Autorzy:
  Karolina Gebka, Tomasz Jarosz, Agnieszka Stolarczyk
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2019, tom: 11(2), strony: 355), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym11020355 - link do publikacji