Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Między Aliantami a Osią. Polityka zagraniczna Portugalii w okresie drugiej wojny światowej

2013/11/D/HS3/01871

Słowa kluczowe:

Portugalia druga wojna światowa dyplomacja Salazar

Deskryptory:

 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bartosz Kaczorowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 115 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-16

Zakończenie projektu: 2018-09-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Viriatos. Portugalscy żołnierze generała Franco
  Autorzy:
  Bartosz Kaczorowski
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica (rok: 2016, tom: 97, strony: 165-181), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-6050.97.09 - link do publikacji
 1. Przyjazna, ale podejrzliwa. Portugalia Antónia de Oliveiry Salazara wobec Hiszpanii narodowej w latach 1936-1939
  Autorzy:
  Bartosz Kaczorowski
  Konferencja:
  Dąbrowszczacy w trzech odsłonach: wojna domowa, II wojna światowa, PRL (rok: 2018, ), Wydawca: IPN
  Data:
  konferencja 26-28 czerwca
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. The Winter War (1939-1940) in the eyes of the Iberian Peninsula states
  Autorzy:
  Bartosz Kaczorowski
  Książka:
  Pensar con la Historia desde el siglo XXI (rok: 2015, tom: I, strony: 3819-3837), Wydawca: UAM Ediciones
  Status:
  Opublikowana
 2. "Uwieńczenie dzieła". Przesłanki podpisania układu o przyjaźni i nieagresji między Hiszpanią a Portugalią z 17 marca 1939 r.
  Autorzy:
  Bartosz Kaczorowski
  Książka:
  Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku dedykowane profesorowi Andrzejowi M. Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin (rok: 2018, tom: I, strony: 311-326), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Portugal ante la Guerra Civil española
  Autorzy:
  Bartosz Kaczorowski
  Książka:
  La Guerra Civil española, 80 años después. Un conflicto internacional y una fractura cultural (rok: 2019, tom: I, strony: 154-175), Wydawca: Editorial Tecnos
  Status:
  Opublikowana
 4. Wojna Salazara. Polityka zagraniczna Portugalii w okresie drugiej wojny światowej
  Autorzy:
  Bartosz Kaczorowski
  Książka:
  Wojna Salazara. Polityka zagraniczna Portugalii w okresie drugiej wojny światowej (rok: 2019, tom: I, strony: ), Wydawca: Wydawnictwo Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji