Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Warstwy z nanomateriałów węglowych na powierzchni metalu jako potencjalne układy do regeneracji i stymulacji komórek układu nerwowego

2013/11/D/ST8/03272

Słowa kluczowe:

nanorurki węglowe grafen metoda nanoszenia elektroforetycznego trwałość warstw właściwości elektryczne warstw komórki nerwowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Aneta Frączek-Szczypta 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 435 081 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-12-01

Zakończenie projektu: 2017-05-31

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Rotor kątowy do wirówki Sigma 3-30K. Za kwotę 6 500 PLN
 2. Kołyska laboratoryjna. Za kwotę 2 000 PLN
 3. Przystawka ATR do spektrometru FTIR. Za kwotę 39 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. On the influence of various physicochemical properties of the CNTs based implantable devices on the fibroblasts' reaction in vitro IF: 2,587
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Aneta Fraczek-Szczypta, Elzbieta Menaszek, Jan Wyrwa, Marek Nocun, Marta Blazewicz
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science: Materials in Medicine (rok: 2015, tom: 26, strony: 262 (1-13)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1007/s10856-015-5597-x - link do publikacji
 2. THE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF CARBON NANOMATERIAL ON THE PROPERTIES OF COATINGS OBTAINED BY EPD PROCESS
  Autorzy:
  Alicja Wedel-Grzenda, Karolina Tran, Aneta Frączek-Szczypta
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów (rok: 2016, tom: XIX, strony: 13-20), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Carbon nanomaterials coatings – properties and influence on nerve cells response IF: 2,29
  Autorzy:
  Aneta Fraczek-Szczypta, Danuta Jantas, Filip Ciepiela, Justyna Grzonka, Andrzej Bernasik, Mateusz Marzec
  Czasopismo:
  Diamond and Related Materials (rok: 2018, tom: 84, strony: 127-140), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.diamond.2018.03.017 - link do publikacji
 4. Efficiency testing of artificial neural networks in predicting the properties of carbon nanomaterials as potential systems for nervous tissue stimulation and regeneration
  Autorzy:
  Martyna Sasiada, Aneta Fraczek-Szczypta, Ryszard Tadeusiewicz
  Czasopismo:
  Bio-Algorithms and Med-Systems (rok: 2017, tom: -, strony: 44572), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bams-2016-0025 - link do publikacji
 5. Interaction of carbon nanotubes coatings with titanium substrate IF: 1,444
  Autorzy:
  Aneta Fraczek‑Szczypta, Alicja Wedel‑Grzenda, Aleksandra Benko, Justyna Grzonka, Jaroslaw Mizera
  Czasopismo:
  Applied Physics A, Materials Science & Processing (rok: 2017, tom: 123, strony: 44571), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00339-016-0740-1 - link do publikacji
 6. Graphene oxide-conductive polymer nanocomposite coatings obtained by the EPD method as substrates for neurite outgrowth IF: 5,155
  Autorzy:
  Aneta Fraczek-Szczypta, Danuta Jantas, Filip Ciepiela, Justyna Grzonka
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Carbon Nanomaterials Coatings as Potential Substrates for Nerve Cells Stimulation
  Autorzy:
  Aneta Fraczek-Szczypta, Alicja Wedel, Justyna Grzonka
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials, Krakow, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: Scientific Publishing House "Akapit", Kraków, Poland
  Data:
  konferencja 30th August – 3rd September 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Carbon based materials for medical applications
  Autorzy:
  Aneta Frączek-Szczypta
  Konferencja:
  LIV Zakopane School of Physics Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology (rok: 2019, ), Wydawca: IFJ, PAN
  Data:
  konferencja 21-25.05
  Status:
  Opublikowana
 3. Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna warstw z tlenku grafenu i nanorurek węglowych na podłożach metalicznych do zastosowania w regeneracji i stymulacji komórek układu nerwowego
  Autorzy:
  Alicja Wedel-Grzenda, Anna Michalska, Aneta Frączek-Szczypta
  Konferencja:
  Grafen i inne materiały 2D (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12-14.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE AND CHEMISTRY OF CARBON NANOMATERIALS COATINGS ON NERVE CELLS
  Autorzy:
  ANETA FRĄCZEK-SZCZYPTA, ALICJA WEDEL-GRZENDA, DANUTA JANTAS
  Konferencja:
  Biomaterials in medicine and veterinary medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie
  Data:
  konferencja 13-16 October 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. CARBON NANOMATERIALS HYBRIDE COATINGS AS A SUPPORT FOR NERVE CELLS STIMULATION AND REGENERATION
  Autorzy:
  Aneta Fraczek-Szczypta, Alicja Wedel-Grzenda, Filip Ciepiela, Danuta Jantas, Slawomir Zimowski, Stanislaw Blazewicz
  Konferencja:
  Carbon 2016, The World Conference on Carbon:Common fundamentals, remarkably versatile applications (rok: 2016, ), Wydawca: State Collage
  Data:
  konferencja 10-15 July 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Carbon nanotubes and graphene hybrid coatings for medical application
  Autorzy:
  Aneta Frączek-Szczypta, Alicja Wedel, Justyna Grzonka, Filip Ciepiela, Sławomir Zimowski
  Konferencja:
  6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection (rok: 2015, ), Wydawca: Poznan University of Technology, Poznan
  Data:
  konferencja 18th-22nd October 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Carbon nanomaterials in tissue stimulation and regeneration
  Autorzy:
  Aneta Frączek-Szczypta
  Konferencja:
  NanoTech Poland International Conference & Exhibition (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 1-3 June 2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Characterization of carbon nanotubes and graphene oxide coatings on metal substrates for potential use in the regeneration of nerve cells
  Autorzy:
  Aneta Fraczek-Szczypta, Alicja Wedel-Grzenda, Filip Ciepiela, Danuta Jantas
  Konferencja:
  5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 6-10 March 2017
  Status:
  Opublikowana
 9. In Search for Optimal Carbon Nanomaterials Coatings for Efficient Neuronal Regeneration
  Autorzy:
  Danuta Jantas, Aneta Fraczek-Szczypta
  Konferencja:
  Cell biology of the neuron: Polarity, plasticity and regeneration (rok: 2017, ), Wydawca: German Center for Neurodegenerative Diseases
  Data:
  konferencja 7–10 May 2017
  Status:
  Opublikowana