Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski

2013/11/B/HS3/01443

Słowa kluczowe:

imaginaria religijne ucieleśnienie kult katolicyzm sanktuaria

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Lubańska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 348 912 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-06

Zakończenie projektu: 2018-06-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Charismatic Renewal and Miracular Sensitivity at Catholic Marian Apparition Site in Poland
  Autorzy:
  Konrad Siekierski
  Czasopismo:
  Journal of Global Catholicism (rok: 2018, tom: 44594, strony: 124-146), Wydawca: College of the Holy Cross in Worcester, Massachusetts, USA https://crossworks.holycross.edu/jgc/vol2/iss2/6/
  Status:
  Opublikowana
 2. Stereotypes in the Service of Anthropological Inquiry. Pilgrims from Ukraine in the Kalwaria Pacławska Sanctuary
  Autorzy:
  Kamila Baraniecka-Olszewska
  Czasopismo:
  Ethnologia Polona (rok: 2018, tom: 38, strony: 89-106), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; http://rcin.org.pl/iae/dlibra/docmetadata?id=66475&from=publication
  Status:
  Opublikowana
 3. The Porous Self in the Religious Imageries of Pilgrims from Przeworsk: Making Pilgrimage to the Shrine of Our Lady of Consolation at Jodłówka
  Autorzy:
  Magdalena Lubanska
  Czasopismo:
  Journal of Global Catholicism (rok: 2018, tom: 44594, strony: 87-123), Wydawca: College of the Holy Cross in Worcester, Massachusetts, USA https://crossworks.holycross.edu/jgc/vol2/iss2/5/
  Status:
  Opublikowana
 4. Material, Political and Postsecular Dimensions of Polish Catholicism. Introduction
  Autorzy:
  Kamila Baraniecka-Olszewska i Magdalena Lubańska
  Czasopismo:
  Ethnologia Polona (rok: 2018, tom: 38, strony: 44695), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; http://rcin.org.pl/iae/dlibra/docmetadata?from=rss&id=66471
  Status:
  Opublikowana
 5. «Пора покончить с этой религией комфорта!» Текст и тело в Экстремальном крестном пути
  Autorzy:
  Konrad Siekierski
  Czasopismo:
  ГОСУДАРСТВО РЕЛИГИЯ ЦЕРКОВЬ в Рoсcии и зарyбежом (rok: 2016, tom: 12479, strony: 132-147), Wydawca: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/1302 РФ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22394/2073-7203-2016-34-3-132-147 - link do publikacji
 6. Faith and Fatigue in the Extreme Way of the Cross in Poland
  Autorzy:
  Konrad Siekierski
  Czasopismo:
  RELIGION, STATE & SOCIETY (rok: 2018, tom: 46/2, strony: 108-122), Wydawca: Routledge, Taylor& Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09637494.2018.1456767 - link do publikacji
 7. Pomiędzy pamięcią a granicą: ukraińska pielgrzymka na Kalwarię Pacławską
  Autorzy:
  Iuliia Buyskykh
  Czasopismo:
  Etnografia Polska (rok: 2016, tom: 60, z.1-2, strony: 43-62), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 8. Postmemory of Killings in the Woods at Dębrzyna (1945-1946): A Postsecular Anthropological Perspective
  Autorzy:
  Magdalena Lubanska
  Czasopismo:
  Ethnologia Polona (rok: 2018, tom: 38, strony: 15-45), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN;http://rcin.org.pl/iae/dlibra/docmetadata?id=66472&from=publication
  Status:
  Opublikowana
 9. Natura Sanat: on Landscape, Breathing and Healing in the Kalwaria Pacławska Sanctuary in Poland
  Autorzy:
  Kamila Baraniecka-Olszewska
  Czasopismo:
  Journal of Global Catholicism (rok: 2018, tom: 44594, strony: 26-54), Wydawca: College of the Holy Cross in Worcester, Massachusetts, USA https://crossworks.holycross.edu/jgc/vol2/iss2/3
  Status:
  Opublikowana
 10. Управление чувственными формами: оптимизация, максимизация и эффективность. Торжество в Кальварии Пацлавской
  Autorzy:
  Kamila Baraniecka-Olszewska
  Czasopismo:
  ГОСУДАРСТВО РЕЛИГИЯ ЦЕРКОВЬ в Рoсcии и зарyбежом (rok: 2016, tom: 12479, strony: 148-171), Wydawca: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/1303
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22394/2073-7203-2016-34-3-148-171 - link do publikacji
 11. Author's Introductiom. Religious Imageries at Polish Catholic Shrines
  Autorzy:
  Kamila Baraniecka-Olszewska i Magdalena Lubańska
  Czasopismo:
  Journal of Global Catholicism (rok: 2018, tom: 44594, strony: 44737), Wydawca: College of the Holy Cross; https://crossworks.holycross.edu/jgc/vol2/iss2/2
  Status:
  Opublikowana
 12. Forgive, Forget or Feign: Everyday Diplomacy" in Local Communities of Polish Subcarpathia
  Autorzy:
  Iuliia Buyskykh
  Czasopismo:
  Journal of Global Catholicism (rok: 2018, tom: 44594, strony: 56-86), Wydawca: College of the Holy Cross in Worcester, Massachusetts, USA https://crossworks.holycross.edu/jgc/vol2/iss2/4/
  Status:
  Opublikowana
 13. Mothers, Grandmothers, Patriots. Religious Imageries of Female Members of the Confraternity of the Infant Jesus at the Church of St Wojciech and St Stanisław in Rzeszów, Poland
  Autorzy:
  Magdalena Lubanska
  Czasopismo:
  Studia Religiologica (rok: 2017, tom: 50 (3), strony: 241–265), Wydawca: WUJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844077SR.17.015.7937 - link do publikacji
 14. O wielkim odpuście w Kalwarii Pacławskiej ponownie. Refleksja nad antropologią pielgrzymek
  Autorzy:
  Kamila Baraniecka-Olszewska
  Czasopismo:
  Etnografia Polska (rok: 2016, tom: 60, zeszyt 1-2, strony: 27-42), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 1. Apparitions of the Mother of God in the Polish People's Republic in the early years of the Cold War
  Autorzy:
  Konrad Siekierski, Agnieszka Halemba
  Książka:
  Mary's Cold Wars: Ideologies, Politics and Devotional Culture (rok: 2018, ), Wydawca: Fordham University Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji