Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe materiały hybrydowe (spoiwo budowlane - polimer - woda) o optymalnej strukturze i właściwościach.

2013/11/B/ST8/04308

Słowa kluczowe:

kompozyty spoiwo budowlane - polimer właściwości

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Mucha 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 476 140 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-03

Zakończenie projektu: 2017-09-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. DVS Intrinsic 1 (aparatura firmy Surface Measurement Systems). Za kwotę 180 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Chitosan applied for gypsum modification
  Autorzy:
  M. Mucha, P. Mróz, D. Wrona
  Czasopismo:
  Progress in Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (rok: 2016, tom: 23/2017, strony: bd.), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chitynowe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15259/PCACD.22.17 - link do publikacji
 2. Hydroxyethyl methyl cellulose as a modifier of gypsum properties IF: 1,953
  Autorzy:
  P. Mróz, M. Mucha
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2018, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-018-7238-3 - link do publikacji
 3. Hydration kinetics of calcium sulphate hemihydrate modified by water-soluble polymers IF: 2,916
  Autorzy:
  P. Mróz, M. Mucha
  Czasopismo:
  International Journal of Engineering Research & Science (rok: 2017, tom: 3, strony: 44694), Wydawca: AD Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.25125/engineering-journal-IJOER-MAY-2017-25 - link do publikacji
 4. The influence of cellulose derivatives on water structure in gypsum IF: 3,7
  Autorzy:
  Czaderna A., Kocemba A., Kozanecki M., Mucha M., Mróz P.
  Czasopismo:
  Construction and Building Materials (rok: 2018, tom: 160, strony: 628-638), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.conbuildmat.2017.11.062 - link do publikacji
 5. Rola polimerów w kompozytach z gipsem
  Autorzy:
  P. Mróz, M. Mucha
  Czasopismo:
  Materiały kompozytowe (rok: 2016, tom: 1, strony: bd), Wydawca: MEDIA TECH
  Status:
  Opublikowana
 6. Water retention and setting in gypsum /polymers composites / Zatrzymanie wody i zestalanie w kompozytach gips/polimer IF: 0,399
  Autorzy:
  Kocemba A., Mucha M.
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95 (5), strony: 1003), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10(15199/62.2016.5.22) - link do publikacji
 7. Influence of Tylose MH1000 content on gypsum thermal conductivity IF: 1,644
  Autorzy:
  Heim D., Mrowiec A., Prałat K., Mucha M.
  Czasopismo:
  Journal of Materials in Civil Engineering (rok: 2018, tom: 30/3, strony: bd.), Wydawca: ASCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002177 - link do publikacji
 1. Polymer composites based on gypsum matrix
  Autorzy:
  M. Mucha, P. Mróz, D. Wrona
  Konferencja:
  International TOP Conference (rok: 2016, ), Wydawca: bd.
  Data:
  konferencja czerwiec 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Etery celulozy stosowane jako modyfikatory gipsu
  Autorzy:
  M. Mucha, P. Mróz, D. Wrona
  Konferencja:
  Modpol 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja wrzesień 2017
  Status:
  Opublikowana