Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oznaczanie aktywności powierzchniowej oraz pracy adhezji pomiędzy szkliwem i zębiną zębów bydlęcych a wypełnieniami stomatologicznymi

2013/11/B/ST8/04415

Słowa kluczowe:

energia powierzchniowa praca adhezji odwrócona chromatografia gazowa dentystyczne kompozyty na bazie żywic wytrzymalość na ścinanie

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Beata Czarnecka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 742 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-18

Zakończenie projektu: 2017-08-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. maszyna wytrzymałościowa. Za kwotę 180 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Mechanical properties of experimental composites with different calcium phosphates fillers IF: 4,164
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2017, tom: 78, strony: 1101-1108), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2017.04.158 - link do publikacji
 2. Surface energy of bovine dentin and enamel by means of inverse gas chromatography IF: 4,164
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Beata Strzemiecka, Beata Czarnecka, Tomasz Buchwald, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2015, tom: 49, strony: 382-389), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2015.01.038 - link do publikacji
 3. The effect of bonding system application on surface characteristics of bovine dentin and enamel IF: 4,164
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Beata Czarnecka, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2017, tom: 76, strony: 1224-1231), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2017.03.205 - link do publikacji
 1. Adhesion between dental composites and tooth tissues
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Beata Czarnecka, Adam Voelkel
  Konferencja:
  3rd International Conference on Bio-based Polymers and Composites (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 28.08-1.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Application of Inverse Gas Chromatography in Adhesion Examination
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Beata Czarnecka, Adam Voelkel
  Konferencja:
  FDI Annual World Dental Congress (rok: 2016, ), Wydawca: Wiley Blackwel
  Data:
  konferencja 7-10.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Surface energy of tooth tissues by means of inverse gas chromatography
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Beata Czarnecka, Adam Voelkel
  Konferencja:
  16th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA'15) (rok: 2015, ), Wydawca: BARCELÓ CONGRESOS
  Data:
  konferencja 28.09-01.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Inverse gas chromatography in composites-tooth hard tissues adhesion experiments
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Adam Voelkel, Beata Czarnecka
  Konferencja:
  Academy of Dental Materials Annual Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 12-15.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. The effect of tooth tissues preparation on surface energy
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Beata Czarnecka, Adam Voelkel
  Konferencja:
  FDI Annual World Dental Congress (rok: 2016, ), Wydawca: Wiley Blackwel
  Data:
  konferencja 7-10.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Application of chemometric methods in dental fillings stability examination
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Adam Voelkel
  Konferencja:
  Conferentia Chemometrica (rok: 2015, ), Wydawca: Węgierska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 13-16.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Application of inverse gas chromatography in examination of dental restorative materials surface activity
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Adam Voelkel, Beata Czarnecka
  Konferencja:
  16th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA'15) (rok: 2015, ), Wydawca: BARCELÓ CONGRESOS
  Data:
  konferencja 28.09-01.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Chemometric implications to inverse gas chromatography
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Adam Voelkel
  Konferencja:
  Conferentia Chemometrica (rok: 2015, ), Wydawca: Węgierska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 13-16.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Spektroskopia Ramana w analizie zmian powierzchni szkliwa i zębiny pod wpływem aplikacji czterokrokowego systemu wiążącego
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Adam Voelkel
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 116-119), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza porównawcza twardych tkanek zębów ludzkich i zwierzęcych metodą spektroskopii Ramana
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Adam Voelkel
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 385-388), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana