Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Eutrofizacja wód w rejonie szelfu jako mechanizm osłabiający efektywność pompy biologicznej

2013/11/B/ST10/00322

Słowa kluczowe:

eutrofizacja osady morskie siarczki żelaza w osadach zakwaszanie oceanów

Deskryptory:

 • ST10_11: Oceanologia chemiczna i fizyczna
 • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Łukawska-Matuszewska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 477 238 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-15

Zakończenie projektu: 2018-01-14

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Niedyspersyjny detektor podczerwieni (NDIR) do jednoczesnego oznaczania azotu całkowitego do analizatora węgla całkowitego (Vario TOC Cube, Elementar Analysensysteme GmbH). Za kwotę 33 000 PLN
 2. Detektor UV/VIS do chromatografu jonowego Metrohm (Detektor UV/VIS 887 Professional). Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Impact of methane occurrence on iron speciation in the sediments of the Gdansk Basin (Southern Baltic Sea) IF: 6,551
  Autorzy:
  O. Brocławik, K. Łukawska-Matuszewska, A. Brodecka-Goluch, J. Bolałek
  Czasopismo:
  Science of The Total Environment (rok: 2020, tom: 721, strony: 137718), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2020.137718 - link do publikacji
 2. Pore water alkalinity below the permanent halocline in the Gdańsk Deep (Baltic Sea) - Concentration variability and benthic fluxes IF: 2,933
  Autorzy:
  Łukawska-Matuszewska K., Graca B.
  Czasopismo:
  Marine Chemistry (rok: 2018, tom: 204, strony: 49-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.marchem.2018.05.011 - link do publikacji
 3. The impact of declining oxygen conditions on pyrite accumulation in shelf sediments (Baltic Sea) IF: 4,161
  Autorzy:
  K. Łukawska-Matuszewska, B. Graca, O. Brocławik, T. Zalewska
  Czasopismo:
  Biogeochemistry (rok: 2019, tom: 142, strony: 209-230), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10533-018-0530-2 - link do publikacji
 4. Constituents of organic alkalinity in pore water of marine sediments IF: 2,933
  Autorzy:
  K. Lukawska-Matuszewska, W. Grzybowski, A. Szewczun, P. Tarasiewicz
  Czasopismo:
  Marine chemistry (rok: 2018, tom: 200, strony: 22-32), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.marchem.2018.01.012 - link do publikacji
 5. Impact of the 2014 Major Baltic Inflow on benthic fluxes of ferrous iron and phosphate below the permanent halocline in the S-E Baltic Sea IF: 0,54
  Autorzy:
  Brocławik O., Łukawska-Matuszewska K., Bolałek J.
  Czasopismo:
  Oceanol. Hydrobiol. Stud. (rok: 2018, tom: 47, strony: 275-287), Wydawca: DeGruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ohs-2018-0026 - link do publikacji
 1. Zmienność stężeń siarki pirytowej w osadach Głębi Gdańskiej na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci
  Autorzy:
  Łukawska-Matuszewska K., Graca B., Brocławik O., Burska D., Zalewska T.
  Konferencja:
  XII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Oceanologii PAN
  Data:
  konferencja 21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Warunki formowania siarki pirytowej w osadach i wpływ procesu na obieg żelaza i siarki w Morzu Bałtyckim
  Autorzy:
  Brocławik Olga
  Konferencja:
  Konferencji Młodych Naukowców nt. Zagrożenia dl środowiska - Spojrzenie Młodych Naukowców (rok: 2016, ), Wydawca: CREATIVETIME
  Data:
  konferencja 23.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Występowanie siarczków żelaza w osadach Morza Bałtyckiego
  Autorzy:
  O. Brocławik, K. Łukawska-Matuszewska1, A. Brodecka-Goluch, J. Bolałek
  Konferencja:
  XIV Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" (rok: 2020, ), Wydawca: IO PAN
  Data:
  konferencja 16.10.2020
  Status:
  Opublikowana
 4. Strumienie alkaliczności węglanowej oraz procesy wpływające na jej zmienność w warunkach niedoboru tlenu w rejonie Głębi Gdańskiej
  Autorzy:
  K. Łukawska-Matuszewska, B. Graca, O. Brocławik, D. Zakrzewska, K. Szewc
  Konferencja:
  I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 19-20.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. The influence of methane occurrence on the iron speciation in the sediments of the southern Baltic (Gdańsk Basin)
  Autorzy:
  O. Brocławik, K. Łukawska-Matuszewska, A. Brodecka-Goluch
  Konferencja:
  14th International Conference on Gas in Marine Sediments (GIMS 14) (rok: 2018, ), Wydawca: University of Haifa
  Data:
  konferencja 14-20.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Variation in pyrite sulphur concentration in sediments of the Gdansk Deep during the last 200 years
  Autorzy:
  Lukawska -Matuszewska, K., Graca, B., Broclawik, O., Burska, D., Zalewska, T.
  Konferencja:
  Living along gradients: past, present, future. The 11th Baltic Sea Science Congress (rok: 2017, ), Wydawca: Leibniz Institute for Baltic Sea Research (IOW)
  Data:
  konferencja 12-16.06.2017
  Status:
  Opublikowana