Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza kompozytów zawierających nanocząstki metali (Fe, Mn, Pd) i porowate, domieszkowane azotem materiały węglowe o różnej morfologii ziaren oraz charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i elektrokatalitycznych w reakcji redukcji tlenu.

2013/11/B/ST5/01417

Słowa kluczowe:

nanostruktury węglowe materiały elektrodowe reakcja redukcji tlenu

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Pacuła 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 228 560 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-21

Zakończenie projektu: 2017-07-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do pomiarów elektrochemicznych wyposażony w potencjostat/galwanostat, rotor i sterownik obrotów rotora, komputer z oprogramowaniem, wirujące elektrody typu RDE i RRDE, termostat.. Za kwotę 97 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Nitrogen-doped carbon materials derived from acetonitrile and Mg-Co-Al layered double hydroxides as electrocatalysts for oxygen reduction reaction IF: 4,803
  Autorzy:
  Aleksandra Pacuła, Kohei Uosaki, Robert P. Socha, Elżbieta Bielańska, Piotr Pietrzyk, Małgorzata Zimowska
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 212, strony: 47-58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2016.06.150 - link do publikacji
 2. Physicochemical and electrochemical properties of the carbon materials containing nitrogen and cobalt derived from acetonitrile and Co–Al layered double hydroxides IF: 2,599
  Autorzy:
  Aleksandra Pacuła, Robert P. Socha, Piotr Pietrzyk, Małgorzata Zimowska, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Dariusz Mucha, Robert Kosydar, Grzegorz Mordarski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2018, tom: 53, strony: 11292-11314), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-018-2427-9 - link do publikacji
 1. Examination of N-doped carbon materials derived from Mg-Fe-Al layered double hydroxides and acetonitrile as electrocatalysts for oxygen reduction reaction
  Autorzy:
  Aleksandra Pacuła, Robert P. Socha, Elżbieta Bielańska, Jan Żukrowski
  Konferencja:
  The 16th International Congress on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 3-8 lipca
  Status:
  Opublikowana
 2. Examination of N-doped carbon materials derived from Mg-Mn-Al layered double hydroxides and acetonitrile as electrocatalysts for oxygen reduction reaction
  Autorzy:
  Aleksandra Pacuła, Robert P. Socha, Robert Kosydar, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Elżbieta Bielańska
  Konferencja:
  The 16th International Congress on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 3-8 lipca
  Status:
  Opublikowana
 3. Nitrogen-doped carbon materials derived from Mg-Mn-Al layered double hydroxides and acetonitrile as electrode materials
  Autorzy:
  Aleksandra Pacuła, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Elżbieta Bielańska
  Konferencja:
  the 4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface (ISSIS) (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 2-4 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Nitrogen-doped carbon materials derived from Mg-Fe-Al layered double hydroxides and acetonitrile as electrocatalysts for oxygen reduction reaction
  Autorzy:
  Aleksandra Pacuła, Robert Socha, Elżbieta Bielańska
  Konferencja:
  the 4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface (ISSIS) (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 2-4 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Physicochemical and electrochemical properties of the carbon materials containing nitrogen and iron derived from acetonitrile and Mg-Fe-Al layered double hydroxides
  Autorzy:
  A. Pacuła, R.P. Socha, M. Ruggiero-Mikołajczyk, E. Bielańska, G. Mordarski, P. Pietrzyk, J. Żukrowski
  Konferencja:
  50. Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 18-23 marca
  Status:
  Opublikowana