Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Weklice, st. 7, gm. Elbląg. Cmentarzysko elit okresu wpływów rzymskich w centrum bursztynowego wybrzeża

2013/11/D/HS3/02473

Słowa kluczowe:

kultura wielbarska okres wpływów rzymskich cmentarzysko specialistyczne analizy interdyscyplinarne opracowanie naukowe znalezisk

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 192 564 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-06

Zakończenie projektu: 2016-08-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Selected children's burials from the Wielbark Culture cemetery at Weklice, site 7, Elbląg commune, warmińsko-mazurskie voivodeship
  Autorzy:
  M. Natuniewicz-Sekuła, K. Skóra
  Czasopismo:
  Archeologia Polona (rok: 2016, tom: 51-52, strony: 43-79), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademi Nauk
  Status:
  Opublikowana
 1. Oxygen Isotopic Variability in Human and Animal Bones Extracted Phosphate from Wielbark Culture Cemetery at Weklice, North-East Poland – Preliminary Results
  Autorzy:
  M. Natuniewicz-Sekuła, B. Cienkosz-Stepańczak, K. Szostek, K. Mądrzyk, A. Lisowska-Gaczorek, T. Goslar, J. Pawlyta
  Konferencja:
  12th International Conference METHODS OF ABSOLUTE CHRONOLOGY " (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Fizyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
  Data:
  konferencja 11-13.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Flint Artefacts from the Wielbark Culture Cemetery at Weklice, Site 7, Elbląg county
  Autorzy:
  M. Natuniewicz-Sekuła, D.H. Werra
  Konferencja:
  "On the Rock" 10th International Symposium on Knappable Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Journal of Lithic Studies
  Data:
  konferencja 7-12.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Kolejny wielbarski pochówek z elementami bałtyjskimi (?) z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski
  Autorzy:
  Magdalena Natuniewicz-Sekuła
  Książka:
  Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata, (w:) Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina (rok: 2017, tom: tom VI, strony: 461-474), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie; Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
  Status:
  Opublikowana