Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

POROCO - Mechanizmy kontrolujące ewolucję i geomorfologię wybrzeży skalistych w klimatach polarnych

2013/11/B/ST10/00283

Słowa kluczowe:

wybrzeże skaliste wietrzenie i erozja skał wieloletnia zmarzlina procesy peryglacjalne klimat polarny Arktyka Antarktyka

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mateusz Strzelecki 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 784 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-20

Zakończenie projektu: 2018-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Rock control on the shape of coastal embayments of north-western Hornsund, Svalbard IF: 1,103
  Autorzy:
  Swirad Z.M., Migoń P., Strzelecki M.C.,
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Geomorphologie (rok: 2017, tom: 61 (1), strony: 44893), Wydawca: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/zfg/2017/0403 - link do publikacji
 2. Isolation and characterization of Arctic microorganisms decomposing bioplastics IF: 1,825
  Autorzy:
  Urbanek A.K., Rymowicz W., Strzelecki M.C., Kociuba W., Franczak Ł., Mironczuk A.M.,
  Czasopismo:
  AMB Express (rok: 2017, tom: 7, strony: 148), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13568-017-0448-4 - link do publikacji
 3. Cryo-conditioned rocky coast systems: A case study from Wilczekodden, Svalbard IF: 4,61
  Autorzy:
  Strzelecki M.C., Kasprzak M., Lim M., Swirad Z.M., Jaskólski M., Pawłowski Ł., Modzel P.,
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2017, tom: 607-608, strony: 443-453), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2017.07.009 - link do publikacji
 4. On the potential for a reversal of the permafrost active layer: the impact of seawater on permafrost degradation in a coastal zone imaged by electrical resistivity tomography (Hornsund, SW Spitsbergen) IF: 3,308
  Autorzy:
  Kasprzak M., Strzelecki M.C., Traczyk A., Kondracka M., Lim M., Migała K.,
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2017, tom: 293B, strony: 347-359), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2016.06.013 - link do publikacji
 5. The variability and controls of rock strength along rocky coasts of central Spitsbergen, High Arctic IF: 3,308
  Autorzy:
  Strzelecki MC
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2017, tom: 293B, strony: 321-330), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2016.06.014 - link do publikacji
 6. Arctic rock coast responses under a changing climate IF: 9,085
  Autorzy:
  Michael Lim, Mateusz C. Strzelecki, Marek Kasprzak, Zuzanna M. Swirad, Clare Webster, John Woodward and Herdis Gjelten
  Czasopismo:
  Remote Sensing of the Environment (rok: 2020, tom: 236, strony: 111500), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.rse.2019.111500 - link do publikacji
 1. Hammer, needle and old rock − studies of rock coast evolution in polar climates
  Autorzy:
  STRZELECKI M., LIM M., KASPRZAK M., MIGOŃ P., RACHLEWICZ G., PAWŁOWSKI Ł., JASKÓLSKI M.
  Konferencja:
  XXXVI Polar Symposium Progress in polar research − new experiences and challenges" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 8-11 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Mechanisms controlling rock coast evolution in paraglacial landscapes – examples from Arctic, Antarctic and Scandinavian regions
  Autorzy:
  Strzelecki M., Lim M., Kasprzak M., Swirad Z., Rachlewicz G., Migon P., Pawlowski L., Jaskolski M.,
  Konferencja:
  AGU Fall Meeting 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: AGU
  Data:
  konferencja 11-15.12.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ procesów peryglacjalnych na rozwój skalnych wybrzeży w morskiej strefie Antarktyki (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe)
  Autorzy:
  Rachlewicz G., Strzelecki M.C., Kasprzak M.,
  Konferencja:
  III Konferencja GEOEKOSYSTEM WYBRZEŻY MORSKICH Monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji (rok: 2017, ), Wydawca: WNGiG UAM w Poznaniu
  Data:
  konferencja 7-9.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. POROCO – Mechanisms controlling the geomorphology and evolution of rocky coasts in polar climate – preliminary results
  Autorzy:
  Lukasz Pawłowski, Mateusz Czeslaw Strzelecki, Michael Lim, Piotr Migon, Marek Kasprzak, Zuzanna Swirad, Marek Wojciech Jaskolski, & Piotr Modzel
  Konferencja:
  XI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERMAFROST (rok: 2016, ), Wydawca: Günther, F. and Morgenstern, A. (Eds.) (2016): XI. International Conference On Permafrost – Book of Abstracts, 20 – 24 June 2016, Potsdam, Germany. Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein,
  Data:
  konferencja 20-24 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Application of electrical resistivity tomography for monitoring of the state of coastal permafrost, SW Spitsbergen
  Autorzy:
  Marek Kasprzak, Mateusz C. Strzelecki, Krzysztof Migała, Michael Lim, Marek Jaskólski & Lukasz Pawłowski
  Konferencja:
  XI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERMAFROST (rok: 2016, ), Wydawca: Günther, F. and Morgenstern, A. (Eds.) (2016): XI. International Conference On Permafrost – Book of Abstracts, 20 – 24 June 2016, Potsdam, Germany. Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein,
  Data:
  konferencja 20-24 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Processes ControllingDevelopment of High Arctic Paraglacial Coastal Systems
  Autorzy:
  Strzelecki M., Long A., Kasprzak M., Lim M., Zagórski P., Swirad Z., Pawlowski L., Jaskolski M.
  Konferencja:
  International WCRP/IOC Conference 2017 Regional Sea Level Changes and Coastal Impacts (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 10-14.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Impact of periglacial and paraglacial processes on rocky coast geomorphology in Arctic and Antarctic.
  Autorzy:
  Strzelecki M.C., M. Kasprzak, M. Lim, Z. Swirad, Ł. Pawłowski, M. Jaskólski, G. Rachlewicz, P. Migoń,
  Konferencja:
  EGU 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: EGU
  Data:
  konferencja 8-13.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. We will rock you - mechanisms controlling rock coast evolution in deglaciated landscapes
  Autorzy:
  Strzelecki M.C., Lim M., Kasprzak M,. Swirad Z., Rachlewicz G., Migon P., Pawlowski L., Jaskolski M.W.,
  Konferencja:
  XXXVII Sympozjum Polarne "Polar Change – Global Change" (rok: 2018, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 7-10.06.2018
  Status:
  Opublikowana