Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie wieloskalowego modelu numerycznego do analizy zachowania się materiału w złożonych warunkach odkształcenia plastycznego.

2013/11/N/ST8/01207

Słowa kluczowe:

analiza numeryczna cyfrowa reprezentacja materiału Metoda Elementów Skończonych model wieloskalowy elementy integralne kształtowanie segmentowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Szyndler 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 149 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-26

Zakończenie projektu: 2017-08-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. wydajna jednostka obliczeniowa. Za kwotę 9 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Numerical analysis of data transfer quality in the 3D multi-scale uncoupled concurrent model connected with DMR — Analiza numeryczna wpływu ilości węzłów siatki MES na jakość wyników w modelu DMR podczas trójwymiarowej wieloskalowej symulacji
  Autorzy:
  Joanna Szyndler, Konrad Perzyński, Łukasz Madej
  Czasopismo:
  Computer Methods in Materials Science (rok: 2016, tom: 2, strony: 97–103), Wydawca: AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 2. Evaluation of local material flow during complex deformation conditions on the basis of multi scale analysis
  Autorzy:
  Szyndler J., Madej L.
  Czasopismo:
  Key Engineering Materials (rok: 2015, tom: 682, strony: 350-355), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/KEM.682.350 - link do publikacji
 3. Metalforming methods dedicated for aerospace industry
  Autorzy:
  Szyndler J., Madej L.
  Czasopismo:
  Computer Methods in Materials Science (rok: 2015, tom: 2, strony: 294-310), Wydawca: AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 4. Modelling of material flow during incremental forming process on the basis of digital material representation concept
  Autorzy:
  Szyndler J., Perzyński K., Madej L.
  Czasopismo:
  Journal of Machine Engineering (rok: 2015, tom: 15,1, strony: 81-89), Wydawca: Editorial Institution of Wrocław Board of Scientific Technical Societies Federation NOT
  Status:
  Opublikowana
 5. Numerical analysis of the influence of number of grains, FE mesh density and friction coefficient on representativeness aspects of the polycrystalline Digital Material Representation – plane strain deformation case study IF: 2,131
  Autorzy:
  Szyndler J., Madej Ł.
  Czasopismo:
  Computational Material Science (rok: 2015, tom: 96, strony: 200-213), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.commatsci.2014.08.037 - link do publikacji
 6. Through scale material flow investigation in novel incremental bulk forming process. IF: 3,647
  Autorzy:
  Joanna Szyndler, Franciszek Grosman, Marek Tkocz, Laurent Delannay, Jiangting Wang, Krzysztof Muszka, Łukasz Madej
  Czasopismo:
  Journal of Materials Processing Technology , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Numerical and experimental microscale analysis of the incremental forming process.
  Autorzy:
  Szyndler J., Delannay L., Muszka K., Madej Ł.
  Konferencja:
  ESAFORM2017 (rok: 2017, ), Wydawca: AIP Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 26-28.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Comparison of 3D and 2D Digital Material Representation Channel Die Compression Results
  Autorzy:
  Szyndler J., Madej L.
  Konferencja:
  Materials Science & Technology (rok: 2015, ), Wydawca: 2015 MS&T
  Data:
  konferencja 4-8.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Material model development for numerical simulation of the incremental forming process
  Autorzy:
  Szyndler J., Madej L.
  Konferencja:
  PCM-CMM-2015 : 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st international conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Gdańsk Branch
  Data:
  konferencja 8-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana