Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie parametrów pozwalających na optymalizację relaksacji magnetycznych w molekularnych magnetykach.

2013/11/N/ST8/01267

Słowa kluczowe:

relaksacje magnetyczne molekularne magnetyki anizotropia magnetyczna

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Konieczny 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 129 732 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-08

Zakończenie projektu: 2017-08-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Self-Enhancement of Rotating Magnetocaloric Effect in Anisotropic Two-Dimensional (2D) Cyanido-Bridged MnII–NbIV Molecular Ferrimagnet IF: 4,62
  Autorzy:
  Piotr Konieczny, Łukasz Michalski, Robert Podgajny, Szymon Chorazy, Robert Pełka, Dominik Czernia, Szymon Buda, Jacek Mlynarski, Barbara Sieklucka, Tadeusz Wasiutyński
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 2777-2783), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b02941 - link do publikacji
 2. Anisotropy of magnetic relaxations in single molecule magnet IF: 12,353
  Autorzy:
  P. Konieczny, R. Pełka, Y. Masuda, S. Sakata, S. Kayahara, N. Irie, T. Kajiwara, S. Baran
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2019, ), Wydawca: Springer Nature Publishing AG
  Status:
  Złożona
 3. 1D coordination polymer (OPD)2CoIISO4 showing SMM behaviour and multiple relaxation modes IF: 4,099
  Autorzy:
  P. Konieczny, A.B. Gonzalez-Guillén, K. Luberda-Durnaś, E. Čižmár, R. Pełka, M. Oszajca, W. Łasocha
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/C9DT00624A - link do publikacji
 4. Magnetic percolation in CN-bridged ferrimagnetic coordination polymers IF: 4,099
  Autorzy:
  P. Konieczny, R. Pełka, T. Wasiutyński, M. Oszajca, B. Sieklucka, D. Pinkowicz
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2018, tom: 47, strony: 11438-11444), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8dt01893f - link do publikacji
 5. Multifunctional Molecular Magnets: Magnetocaloric Effect in Octacyanometallates IF: 2,144
  Autorzy:
  M. Fitta, R. Pełka, P. Konieczny, M. Bałanda
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2019, tom: 9, strony: 9), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst9010009 - link do publikacji
 6. Rotating Magnetocaloric Effect in an Anisotropic Two-Dimensional CuII[WV(CN)8]3– Molecular Magnet with Topological Phase Transition: Experiment and Theory IF: 4,857
  Autorzy:
  Piotr Konieczny, Robert Pełka, Dominik Czernia, Robert Podgajny
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 11971-11980), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b01930 - link do publikacji
 7. Double magnetic relaxation and magnetocaloric effect in the {Mn9[W(CN)8]6(4,4′-dpds)4} cluster-based network IF: 4,857
  Autorzy:
  Piotr Konieczny, Szymon Chorazy, Robert Pełka, Klaudia Bednarek, Tadeusz Wasiutyński, Stanisław Baran, Barbara Sieklucka, Robert Podgajny
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 7089-7098), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b00733 - link do publikacji
 8. Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in Mn9W6 Cluster-Based Compound IF: 0,54
  Autorzy:
  P. KONIECZNY, R. PEŁKA, S. CHORAZY, R. PODGAJNY, B. SIEKLUCKA, T. WASIUTYŃSKI
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2017, tom: 131, strony: 884-886), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
 9. Two-step magnetic transition in hybrid organic–inorganic materials of the (m-xylylenediamine)MeSO4 (Me – Mn, Fe, Co, Ni) type IF: 3,201
  Autorzy:
  K. Luberda-Durnaś, P. Konieczny, R. Pełka, M. Oszajca, A. Gonzalez Guillen, J. Korecki, Z. Ciesielska, W. Łasocha
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2018, tom: 42, strony: 18225-18235), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8NJ04036B - link do publikacji