Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie mikroheterogeniczności mieszanin binarnych za pomocą spektroskopii oscylacyjnej i chemometrii.

2013/11/B/ST4/00501

Słowa kluczowe:

spektroskopia oscylacyjna mikroheterogeniczność cieczy binarnych oddziaływania międzycząsteczkowe wiązanie wodorowe chemometria

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mirosław Czarnecki 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 159 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-06

Zakończenie projektu: 2016-12-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Microheterogeneity in binary mixtures of methanol with aliphatic alcohols: ATR-IR/NIR spectroscopic, chemometrics and DFT studies IF: 3,108
  Autorzy:
  Władysław Wrzeszcz, Paweł Tomza, Michał Kwaśniewicz, Sylwester Mazurek, Roman Szostak, Mirosław Antoni Czarnecki
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 37195-37202), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra04595b - link do publikacji
 2. Microheterogenity in binary mixtures of water with CH3OH and CD3OH: ATR-IR spectroscopic, chemometric and DFT studies IF: 2,536
  Autorzy:
  P. Tomza, W. Wrzeszcz, S. Mazurek, R. Szostak, M. A. Czarnecki
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 197, strony: 89-94), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.01.068 - link do publikacji
 3. Microheterogeneity in binary mixtures of propyl alcohols with water: NIR spectroscopic, two-dimensional correlation and multivariate curve resolution study. IF: 2,74
  Autorzy:
  Tomza Paweł, Czarnecki Mirosław A.
  Czasopismo:
  J. Mol. Liq. (rok: 2015, tom: 209, strony: 115-120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2015.05.033 - link do publikacji
 4. Microheterogenity in CH3OH/CD3OH mixture IF: 2,536
  Autorzy:
  W. Wrzeszcz, S. Mazurek, R. Szostak, P. Tomza, M. A. Czarnecki
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 188, strony: 349-354), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.07.030 - link do publikacji
 5. Microheterogenity in binary mixtures of aliphatic alcohols and alkanes: ATR-IR/NIR spectroscopic and chemometric studies IF: 3,108
  Autorzy:
  W. Wrzeszcz, P. Tomza, M. Kwaśniewicz, S. Mazurek, M. A. Czarnecki
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 94294-94300), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA18692K - link do publikacji