Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie regulacji odpowiedzi immunologicznej na antygeny białkowe mediowanej przez egzosomy limfocytów T CD8+ supresyjnych - supresja aktywnej reakcji nadwrażliwości typu późnego.

2013/11/B/NZ6/02041

Słowa kluczowe:

miRNA-150 egzosomy immunosupresja limfocyty T CD8+ supresyjne limfocyty B1 nadwrażliwość typu późnego

Deskryptory:

 • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Bryniarski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 650 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-16

Zakończenie projektu: 2018-07-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. pH-metr EC 45-pH wraz z elektrodą. Za kwotę 4 593 PLN
 2. Wirówka laboratoryjna stołowa z chłodzeniem. Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Enhanced generation of reactive oxygen intermediates by suppressor T cell-derived exosome-treated macrophages.
  Autorzy:
  Nazimek K, Nowak B, Marcinkiewicz J, Ptak M, Ptak W, Bryniarski K
  Czasopismo:
  Folia Medica Cracoviensia (rok: 2014, tom: 54, strony: 37-52), Wydawca: Oddział PAN w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  Status:
  Opublikowana
 2. From Mysterious Supernatant Entity to miRNA-150 in Antigen-Specific Exosomes: a History of Hapten-Specific T Suppressor Factor. IF: 3,176
  Autorzy:
  Ptak W, Nazimek K, Askenase PW, Bryniarski K
  Czasopismo:
  Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (rok: 2015, tom: 63, strony: 345-356), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00005-015-0331-4 - link do publikacji
 3. Orally Administered Exosomes Suppress Mouse Delayed-Type Hypersensitivity by Delivering miRNA-150 to Antigen-Primed Macrophage APC Targeted by Exosome-Surface Anti-Peptide Antibody Light Chains IF: 4,556
  Autorzy:
  Nazimek K, Bryniarski K, Ptak W, Groot Kormelink T, Askenase PW.
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: E5540), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21155540 - link do publikacji
 4. The role of medicaments, exosomes and miRNA molecules in modulation of macrophage immune activity. IF: 0,573
  Autorzy:
  Nazimek K, Filipczak-Bryniarska I, Bryniarski K
  Czasopismo:
  Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej (rok: 2015, tom: 69, strony: 1114-1129), Wydawca: Index Copernicus International
  Status:
  Opublikowana
 5. A subset of AID-dependent B-1a cells initiates hypersensitivity and pneumococcal pneumonia resistance. IF: 4,375
  Autorzy:
  Askenase PW, Bryniarski K, Paliwal V, Redegeld F, Groot Kormelink T, Kerfoot S, Hutchinson AT, van Loveren H, Campos R, Itakura A, Majewska-Szczepanik M, Yamamoto N, Nazimek K, Szczepanik M, Ptak W
  Czasopismo:
  Annals of New York Academy of Sciences (rok: 2015, tom: 1362, strony: 200-214), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/nyas.12975. - link do publikacji
 6. Exosomes as mediators of intercellular communication: clinical implications. IF: 2,121
  Autorzy:
  Nazimek K, Bryniarski K, Santocki M, Ptak W
  Czasopismo:
  Polskie Archivum Medycyny Wewnętrznej (rok: 2015, tom: 125, strony: 370-380), Wydawca: Medycyna Praktyczna
  Status:
  Opublikowana
 7. Extracellular miRNA Functionally Targets Cells by Transfecting Exosomes from Their Companion Cells. IF: 3,534
  Autorzy:
  Bryniarski K, Ptak W, Martin E, Nazimek K, Szczepanik M, Sanak M, Askenase PW
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2015, tom: Apr 29;10(4):, strony: e0122991), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0122991. - link do publikacji
 8. Functions of Exosomes and Microbial Extracellular Vesicles in Allergy and Contact and Delayed-Type Hypersensitivity. IF: 2,667
  Autorzy:
  Nazimek K, Bryniarski K, Askenase PW
  Czasopismo:
  International Archives of Allergy and Immunology (rok: 2016, tom: 171, strony: 44952), Wydawca: S. Krager AG, Basel
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1159/000449249 - link do publikacji
 1. Macrophages affected with exosome-carried miRNA-150 release secondary vesicles to inhibit the proliferation of effector T lymphocytes of mouse contact and delayed-type hypersensitivity.
  Autorzy:
  Nazimek K, Ptak M, Ptak W, Askenase PW, Bryniarski K
  Konferencja:
  International Congerss of Immunology, Melbourne, Australia (rok: 2016, ), Wydawca: European Journal of Immunology
  Data:
  konferencja 21-26 August
  Status:
  Opublikowana
 2. Antigen-specific exosomes carrying miRNA-150 interact with ovalbumin-derived peptides to suppress the delayed-type hypersensitivity reaction in mice.
  Autorzy:
  Bryniarski K, Nazimek K, Ptak M, Ptak W, Askenase PW
  Konferencja:
  International Congress of Immunology, Melbourne, Austarlia (rok: 2016, ), Wydawca: European Journal of Immunology
  Data:
  konferencja 21-26 August
  Status:
  Opublikowana
 3. Free extracellular miRNA associating with exosomes to precisely target cells as significant contributors to immunoregulation.
  Autorzy:
  Bryniarski K
  Konferencja:
  The XVIth Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Warszawa (rok: 2017, ), Wydawca: Central European Journal of Immunology
  Data:
  konferencja June 8-10,
  Status:
  Opublikowana
 4. miRNA-150 carried by antigen-specific exosomes alleviate symptoms of delayed-type and contact hypersensitivity responses in mice.
  Autorzy:
  Bryniarski K, Nazimek K, Wąsik M, Ptak M, Ptak W
  Konferencja:
  The XVI-th Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Warsaw (rok: 2017, ), Wydawca: Central European Journal of Immunology
  Data:
  konferencja June 8-10,
  Status:
  Opublikowana