Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Integracja procesów otrzymywania i oczyszczania lakaz grzybowych

2013/11/B/ST8/00337

Słowa kluczowe:

lakaza hodowla wgłębna oczyszczanie enzymu ATPE frakcjonowanie pianowe

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Ledakowicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 991 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-04

Zakończenie projektu: 2017-08-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Układ do ogniskowania izoelektrycznego.
 2. Układ do elektroforezy białek. Za kwotę 25 000 PLN
 3. Pompa perystaltyczna (2 sztuki).
 4. Wirówka laboratoryjna. Za kwotę 30 000 PLN
 5. Mieszadło magnetyczne 15-stanowiskowe.
 6. System do preparatywnej chromatografii cieczowej białek. Za kwotę 400 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Continuous laccase concentration in an aqueous two‑phase system IF: 1,258
  Autorzy:
  Michał Blatkiewicz, Anna Antecka, Andrzej Górak, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2018, tom: 72, strony: 555-566), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11696-017-0330-5 - link do publikacji
 2. Partitioning of laccases derived from Cerrena unicolor and Pleurotus sapidus in polyethylene glycol – phosphate aqueous two–phase systems IF: 2,964
  Autorzy:
  Michał Blatkiewicz, Anna Antecka, Tomasz Boruta, Andrzej Górak, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  Process Biochemistry (rok: 2018, tom: 67, strony: 165-174), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.procbio.2018.01.011 - link do publikacji
 3. Modern morphological engineering techniques for improving productivity of filamentous fungi in submerged cultures IF: 1,532
  Autorzy:
  Anna Antecka, Marcin Bizukojć, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  World Journal of Microbiology and Biotechnology (rok: 2016, tom: 32, strony: 193), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11274-016-2148-7 - link do publikacji
 4. Morphology engineering of basidiomycetes for improved laccase biosynthesis IF: 1,59
  Autorzy:
  Anna Antecka , Michał Blatkiewicz, Marcin Bizukojć, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  Biotechnology Letters (rok: 2016, tom: 38, strony: 667-672), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10529-015-2019-6 - link do publikacji
 5. Biosynteza lakazy w obecności mineralnych cząstek tlenku glinu w podłożu
  Autorzy:
  Anna Antecka, Michał Blatkiewicz, Marcin Bizukojć, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2015, tom: 3, strony: 65-66), Wydawca: SIGMA-NOT sp. z o. o., Wydawnictwo czasopism i książek technicznych
  Status:
  Opublikowana
 6. Comparison of downstream processing methods in purification of highly active laccase IF: 2,371
  Autorzy:
  Anna Antecka, Michał Blatkiewicz, Tomasz Boruta, Andrzej Górak, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  Bioprocess and Biosystems Engineering (rok: 2019, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00449-019-02160-3 - link do publikacji
 7. Laccase concentration by foam fractionation of Cerrena unicolor and Pleurotus sapidus culture supernatants IF: 0,543
  Autorzy:
  Michał Blatkiewicz, Anna Antecka, Andrzej Górak, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  Chemical and Process Engineering (rok: 2017, tom: 38 (3), strony: 455-464), Wydawca: Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/cpe-2017-0035 - link do publikacji
 8. Partitioning of Cerrena unicolor laccase activity in an aqueous two-phase system IF: 0,543
  Autorzy:
  Michał Blatkiewicz, Axel Prinz, Andrzej Górak, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  Chemical and Process Engineering (rok: 2016, tom: 37 (2), strony: 269-280), Wydawca: Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/cpe-2016-0022 - link do publikacji
 9. Rola inżynierii biochemicznej w rozwoju biotechnologii
  Autorzy:
  Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2015, tom: 3, strony: 62-64), Wydawca: SIGMA-NOT sp. z o.o. Wydawnictwo czasopism i książek technicznych
  Status:
  Opublikowana
 10. Zastosowanie procesu frakcjonowania pianowego do zatężania lakazy z Cerrena unicolor
  Autorzy:
  Michał Blatkiewicz, Anna Antecka, Stanisław Ledakowicz, Julianne Merz, Andrzej Górak
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2015, tom: 4, strony: 148-149), Wydawca: SIGMA-NOT sp. z o.o., Wydawnictwo czasopism i książek technicznych
  Status:
  Opublikowana
 1. Differences in Cerrena unicolor and Pleurotus sapidus laccase partitioning in polyethylene glycol - phosphate aqueous two-phase systems
  Autorzy:
  Michał Blatkiewicz, Anna Antecka, Andrzej Górak, Stanisław Ledakowicz
  Konferencja:
  17th European Congress on Biotechnology (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 3-6.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Upstream and downstream processing of fungal laccase
  Autorzy:
  Anna Antecka, Michał Blatkiewicz, Paweł Gluszcz, Stanisław Ledakowicz, Andrzej Gorak
  Konferencja:
  2nd International Conference on Enzymology and Molecular Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Conference Series - America
  Data:
  konferencja 20-21.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Semi-empirical model of continuous laccase concentration in an aqueous two-phase system
  Autorzy:
  Michał Blatkiewicz, Anna Antecka, Andrzej Górak, Stanisław Ledakowicz
  Konferencja:
  44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering, Bratislava
  Data:
  konferencja 22-26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Laccase concentration by foam fractionation of Cerrena unicolor and Pleurotus sapidus culture supernatants
  Autorzy:
  Michał Blatkiewicz, Anna Antecka, Andrzej Górak, Stanisław Ledakowicz
  Konferencja:
  The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (rok: 2016, ), Wydawca: Exall
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Concentration of laccase by continuous foam fractionation
  Autorzy:
  Anna Ewiak, Michał Blatkiewicz, Anna Antecka, Andrzej Górak, Stanisław Ledakowicz
  Konferencja:
  Interfacial Phenomena in Theory and Practice (rok: 2017, ), Wydawca: Gdansk University of Technology
  Data:
  konferencja 25-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Morphology Engineering of Basidiomycetes for Improved Laccase Biosynthesis
  Autorzy:
  Anna Antecka, Michał Blatkiewicz, Marcin Bizukojć, Stanisław Ledakowicz
  Konferencja:
  Global Biotechnology Congress, Boston, USA (rok: 2015, ), Wydawca: b.d.
  Data:
  konferencja 22-25.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Continuous methods of fungal laccase concentration
  Autorzy:
  Michał Blatkiewicz, Anna Antecka, Stanisław Ledakowicz, Andrzej Górak
  Konferencja:
  2nd International Conference on Enzymology and Molecular Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Conference Series - America
  Data:
  konferencja 20-21.03.2017
  Status:
  Opublikowana