Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza, struktura, rozkład gęstości elektronowej oraz aktywność biologiczna (-)-cytyzyny, jej soli i nowych pochodnych

2013/11/B/ST5/01681

Słowa kluczowe:

alkaloidy synteza związków organicznych pochodne (-)-cytyzyny struktura kryształów rozkład gęstości elektronowej analiza topologiczna DNA aktywność biologiczna

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maciej Kubicki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 837 450 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-21

Zakończenie projektu: 2018-05-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Lampa rentgenowska z anodą Mo. Za kwotę 20 000 PLN
 2. komputer.
 3. Spektrofotometr UV VIS JASCO V-650 z urządzeniem One Drop do pomiarów mikropróbek kwasów nukleinowych. Za kwotę 72 000 PLN
 4. System CombiFLASH: chromatograf z detektorem UV,kolektorem frakcji i systemem kolumn.. Za kwotę 175 000 PLN
 5. Wyparka z pompą próżniową i kolektorem. Za kwotę 42 000 PLN
 6. laptop.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Different cationic forms of (–)-cytisine in the crystal structures of its simple inorganic salts IF: 8,678
  Autorzy:
  Agata Owczarzak, Anna K. Przybył and Maciej Kubicki
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica part C (rok: 2018, tom: 74, strony: 1518-1530), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2053229618012585 - link do publikacji
 2. Spectral and Photophysical Behavior of Cytisine in n-Hexane. Experimental Evidence for the S1(n,π*) → S0 Fluorescence IF: 2,847
  Autorzy:
  Ewa Krystkowiak, Anna K. Przybył, Małgorzata Bayda, Julia Józkowiak, and Andrzej Maciejewski
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2017, tom: 121, strony: 5597-5604), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.7b02280 - link do publikacji
 3. Spectral and photophysical properties of cytisine in acetonitrile – Theory and experiment IF: 2,88
  Autorzy:
  Ewa Krystkowiak, Anna K. Przybył, Małgorzata Bayda-Smykaj, Jacek Koput, Andrzej Maciejewski
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 203, strony: 375-382), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.05.080 - link do publikacji
 4. Experimental studies of charge density distribution in the crystals of cytisine and N-methylcytisine. Inside the Fake Tobacco IF: 1,582
  Autorzy:
  Agata Owczarzak, Anita M. Grześkiewicz, Maciej Kubicki
  Czasopismo:
  Structural Chemistry (rok: 2017, tom: 28, strony: 1359-1367), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11224-017-0972-5 - link do publikacji
 5. Spectroscopic, structural and anticancer activity studies of ()-cytisine halogenated N-benzyl derivatives IF: 2,011
  Autorzy:
  Anna K. Przybył, Ewa Maj, Joanna Wietrzyk, Maciej Kubicki
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2019, tom: 1176, strony: 871-880), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2018.09.029 - link do publikacji
 1. Experimental deformation electron density studies of (-)-cytisine and its simple salts
  Autorzy:
  M. Kubicki and A. Owczarzak
  Konferencja:
  29th European Crystallography Meeting, Rovinj, Croatia (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Crystallographica Section A
  Data:
  konferencja 23-28 August
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza oraz analiza spektroskopowa i strukturalna pochodnych N-cytyzyny
  Autorzy:
  Anna K. Przybył, Agata Owczarzak, Dominika Gołowin, Maciej Kubicki
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 21 - 23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Synteza, struktura i właściwości antyproliferacyjne in vitro halogeno pochodnych N-benzylocytyzyny
  Autorzy:
  A. K. Przybył, E. Maj, J. Wietrzyk, M. Kubicki
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 26 - 28 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ polarności rozpuszczalnika na właściwości spektralne i fotofizyczne cytyzyny
  Autorzy:
  E. Krystkowiak, A. K. Przybył, J. Józkowiak, A. Maciejewski
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 26 - 28 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Inside "false tobacco"
  Autorzy:
  Agata Owczarzak, Maciej Kubicki
  Konferencja:
  30th European Crystallographic Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja 28th August - 1st September 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Semisynteza N-pochodnych (-)-cytyzyny oraz ich analiza spektroskopowa wspomagana obliczeniowymi metodami kwantowo-chemicznymi
  Autorzy:
  A. K. Przybył, M. K. Kościelniak, M. Hoffmann, M. Kubicki
  Konferencja:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 9 - 11 czerwca
  Status:
  Opublikowana