Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza, badania fizykochemiczne i biologiczne wielkocząsteczkowych nośników peptydów antydrobnoustrojowych

2013/11/N/NZ7/02342

Słowa kluczowe:

peptydy przeciwdrobnoustrojowe polimerowe nośniki substancji leczniczych biomateriały enzymatyczna polimeryzacja z otwarciem pierścienia polimery biodegradowalne i bioresorbowalne ciecze jonowe promieniowanie mikrofalowe

Deskryptory:

  • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Urszula Piotrowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 139 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-21

Zakończenie projektu: 2018-10-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony