Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanostrukturalne materiały do celów katalitycznych

2013/10/M/ST5/00652

Słowa kluczowe:

nanoporowate materiały reakcje w fazie ciekłej redukcja zielona chemia

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Izabela Nowak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 800 735 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-26

Zakończenie projektu: 2019-05-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. n/a.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. The effect of metal (Nb, Ru, Pd, Pt) supported on SBA-16 on the hydrodeoxygenation reaction of phenol IF: 4,667
  Autorzy:
  Feliczak-Guzik, A., Szczyglewska, P., Nowak, I.
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: 325, strony: 61-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.06.046 - link do publikacji
 2. A support effect on the hydrodeoxygenation reaction of anisole by ruthenium catalysts IF: 4,182
  Autorzy:
  P. Szczyglewska, A.Feliczak-Guzik, I. Nowak
  Czasopismo:
  Microporous Mesoporous Materials (rok: 2020, tom: 293, strony: 109771), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.109771 - link do publikacji
 3. Ordered mesoporous silica-supported metal catalysts for hydrodeoxygenation of anisole derivatives IF: 4,551
  Autorzy:
  Szczyglewska Paulina, Feliczak-Guzik Agnieszka, Nowak Izabela
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2021, tom: 312, strony: 44953), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2020.110691 - link do publikacji
 4. Ruthenium-containing SBA-12 catalysts for anisole hydrodeoxygenation IF: 4,888
  Autorzy:
  A.Feliczak-Guzik, P. Szczyglewska, M. Jaroniec, I. Nowak
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2020, tom: 354, strony: s 67-76), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2020.03.006 - link do publikacji
 5. Katalityczna hydrodeoksygenacja biomasy do biopaliwa IF: 0,367
  Autorzy:
  Paulina Dębek, Agnieszka Feliczak-Guzik, Izabela Nowak
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95, strony: 2259-2263), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2016.11.23 - link do publikacji
 6. Method development for determination of trace amounts of palladium in environmental water samples by ICP-MS/MS after pre-concentration on thiol-functionalized MCM-41 materials IF: 4,916
  Autorzy:
  Barbara Leśniewska, Żaneta Arciszewska, Agata Wawrzyńczak, Sylwia Jarmolińska, Izabela Nowak, Beata Godlewska-Żyłkiewicz
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2020, tom: 217, strony: 121004), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2020.121004 - link do publikacji
 7. Toward Exploiting the Behavior of Niobium-Containing Mesoporous Silicates vs. Polyoxometalates in Catalysis IF: 4,155
  Autorzy:
  Wawrzynczak, A., Nowak, I., Feliczak-Guzik, A.
  Czasopismo:
  Front. Chem (rok: 2018, tom: 45251, strony: n/a), Wydawca: Frontiers Media
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fchem.2018.00560 - link do publikacji
 8. Mezoporowate materiały krzemionkowe typu MCM-41 modyfikowane metalami przejściowymi o potencjalnych właściwościach katalitycznych IF: 0,385
  Autorzy:
  Sylwia Jarmolińska, Agata Wawrzyńczak, Izabela Nowak
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 96, strony: 2369-2376), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2017.11.30 - link do publikacji
 9. Catalytic role of metals supported on SBA-16 in hydrodeoxygenation of chemical compounds derived from biomass processing IF: 3,07
  Autorzy:
  Szczyglewska Paulina, Feliczak-Guzik Agnieszka, Jaroniec Mietek, Nowak Izabela
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2021, tom: 11, strony: 9505-9517), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0ra06696f - link do publikacji