Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali- od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych

2013/10/A/ST5/00245

Słowa kluczowe:

tlenki metali elektrokataliza fotoelektrochemia

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Augustyński 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: MAESTRO 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 2 716 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-09

Zakończenie projektu: 2020-12-08

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Skaningowy mikroskop foto-elektrochemiczny. Za kwotę 270 000 PLN
 2. Interferrometr. Za kwotę 180 000 PLN
 3. Dyspenser. Za kwotę 80 000 PLN
 4. Bipotencjostat z przystawką do pomiarów impedancyjnych. Za kwotę 80 000 PLN
 5. Licencja oprogramowania.
 6. Zestaw do badań transmitancji/ absorbancji układów fotoelektrochemicznych in situ.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Highly Efficient Sunlight-Driven Seawater Splitting in a Photoelectrochemical Cell with Chlorine Evolved at Nanostructured WO3 Photoanode and Hydrogen Stored as Hydride within Metallic Cathode IF: 25,245
  Autorzy:
  Michal Jadwiszczak, Katarzyna Jakubow-Piotrowska, Piotr Kedzierzawski, Krzysztof Bienkowski, Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Advanced Energy Materials (rok: 2019, tom: 10, strony: nr 1903213), Wydawca: John Wiley and Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/aenm.201903213 - link do publikacji
 2. Communication—Continuous Monitoring of Activity of Plasmonic Gold Nanoparticles over Photooxidation Reactions Carried-Out on Au/TiO2 Photocatalysts IF: 3,259
  Autorzy:
  Olga Krysiak, Piotr J. Barczuk, Krzysztof Bienkowski, Tomasz Wojciechowski, Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2017, tom: 164, strony: H667-H669), Wydawca: Electrochemical Society Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.1651709jes - link do publikacji
 3. The photocatalytic activity of rutile and anatase TiO2 electrodes modified with plasmonic metal nanoparticles followed by photoelectrochemical measurements IF: 5,825
  Autorzy:
  Olga Krysiak, Piotr J. Barczuk, Krzysztof Bienkowski, Tomasz Wojciechowski, Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: 321–322, strony: 52-58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.01.007 - link do publikacji
 4. Comment on Commercially Available WO3 Nanopowders for Photoelectrochemical Water Splitting: Photocurrent versus Oxygen Evolution" IF: 2,753
  Autorzy:
  Jan Augustynski, Renata Solarska
  Czasopismo:
  ChemPlusChem (rok: 2017, tom: 82, strony: 1167-1168), Wydawca: John Wiley and Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cplu.201700160 - link do publikacji
 5. Enhanced Photocatalytic Water Splitting on Very Thin WO3 Films Activated by High-Temperature Annealing IF: 12,35
  Autorzy:
  Aldona Jelinska, Krzysztof Bienkowski, Michał Jadwiszczak, Marcin Pisarek, Marcin Strawski, Dominik Kurzydlowski, Renata Solarska, Jan Augustynski
  Czasopismo:
  ACS Catalysis (rok: 2018, tom: 8, strony: 10573-10580), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acscatal.8b03497 - link do publikacji
 6. Highly Efficient and Stable Solar Water Splitting at (Na)WO3 Photoanodes in Acidic Electrolyte Assisted by Non-Noble Metal Oxygen Evolution Catalyst IF: 25,245
  Autorzy:
  Marta Sarnowska, Krzysztof Bienkowski, Piotr J. Barczuk, Renata Solarska, Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Advanced Energy Materials (rok: 2016, tom: 6, strony: nr 1600526), Wydawca: John Wiley and Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/aenm.201600526 - link do publikacji
 7. Ni-Fe-Cr-Oxides: An Efficient Catalyst Activated by Visible Light for the Oxygen Evolution Reaction IF: 2,03
  Autorzy:
  Olga A. Krysiak, Grzegorz Cichowicz, Felipe Conzuelo, Michal K. Cyranski, Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Physikalische Chemie (rok: 2020, tom: 234, strony: 633-643), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/zpch-2019-1431 - link do publikacji
 8. Visible-light activation of low-cost rutile TiO2 photoanodes for photoelectrochemical water splitting IF: 6,984
  Autorzy:
  Piotr J. Barczuk, Krzysztof R. Noworyta, Miroslaw Dolata, Katarzyna Jakubow-Piotrowska, Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Solar Energy Materials & Solar Cells (rok: 2020, tom: 208, strony: nr 110424), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.solmat.2020.110424 - link do publikacji