Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inhibitory zależnej od stresu ER kinazy PERK jako potencjalnie nowe podejście do terapii choroby Alzheimer'a

2013/10/M/NZ1/00280

Słowa kluczowe:

kinaza PERK choroba Alzheimer'a

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ireneusz Majsterek 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 1 168 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-19

Zakończenie projektu: 2017-05-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 1. Inhibition of PERK-dependent pro-adaptive signaling pathway as a promising approach for cancer treatment
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Dariusz Pytel, Łukasz Dziki, Alicja Nowak, Adam Dziki, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Polish Journal of Surgery (rok: 2017, tom: 89(3), strony: 44565), Wydawca: Index Copernicus Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 2. Molecular Basis of Human Diseases and Targeted Therapy Based on Small-Molecule Inhibitors of ER Stress-Induced Signaling Pathways IF: 2,912
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Current Molecular Medicine (rok: 2017, tom: 17, strony: 44576), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1566524017666170 - link do publikacji
 3. Podłoże molekularne choroby Alzheimera
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Young Scientists Research and Development in Poland (rok: 2016, tom: 2016, strony: 84-90), Wydawca: Young Scientists Poznan
  Status:
  Opublikowana
 4. Unfolded Protein Response and PERK Kinase as a New Therapeutic Target in the Pathogenesis of Alzheimer's Disease IF: 3,853
  Autorzy:
  Wioletta Rozpedek, Lukasz Markiewicz, J. Alan Diehl, Dariusz Pytel, Ireenusz Majsterek
  Czasopismo:
  Current Medical Chemistry (rok: 2015, tom: 22(27), strony: 3169-3184), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867322666150818104254 - link do publikacji
 5. Potencjalne zastosowanie terapeutyczne inhibitorów PERK
  Autorzy:
  Justyna Basak, Dariusz Pytel, Wioletta Rozpędek, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Postępy Biochemii (rok: 2019, tom: 65(2), strony: 44571), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Niskocząsteczkowe inhibitory szlaku zależnego od kinazy PERK jako nowa, molekularna strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Polski Merkuriusz Lekarski (rok: 2016, tom: 41(241), strony: 44691), Wydawca: Medpress
  Status:
  Opublikowana
 7. The PERK-dependent molecular mechanisms as a novel therapeutic target for Alzheimer's disease IF: 3,287
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Adam Wawrzynkiewicz, Radosław Wojtczak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Current Alzheimer Research (rok: 2019, tom: 2019, strony: 44571), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Złożona
 8. The role of the Amyloid Precursor Protein mutations and PERK dependent signaling pathways in the pathogenesis of Alzheimer's disease
  Autorzy:
  WIOLETTA ROZPĘDEK, ALICJA NOWAK, DARIUSZ PYTEL, DAWID LEWKO, J. ALAN DIEHL, IRENEUSZ MAJSTEREK
  Czasopismo:
  Folia Biologica et Oecologica (rok: 2016, tom: 12, strony: 48-59), Wydawca: Acta Universitatis Lodziensis
  Status:
  Opublikowana
 9. The role of the Amyloid Precursor Protein mutations and PERKdependent signaling pathways in the pathogenesis of Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, Dawid Lewko, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Folia Biologica et Oecologica (rok: 2016, tom: 12, strony: 48-59), Wydawca: Acta Universitatis Lodziensis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/fobio-2016-0005 - link do publikacji
 10. Tumor progression and the different faces of the PERK kinase IF: 8,459
  Autorzy:
  Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek, J. Alan Diehl
  Czasopismo:
  Oncogene (rok: 2016, tom: 35(10), strony: 1207-1215), Wydawca: nature publishing group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/onc.2015.178 - link do publikacji
 11. Enzymatic Characterization of ER Stress-Dependent Kinase, PERK, and Development of a High-Throughput Assay for Identification of PERK Inhibitors IF: 2,46
  Autorzy:
  Dariusz Pytel, Kathleen Seyb, Min Liu, Soumya S. Ray, John Concannon, Mickey Huang, Gregory D. Cuny, J. Alan Diehl, Marcie A. Glicksman
  Czasopismo:
  Journal of Biomolecular Screening (rok: 2014, tom: 19(7), strony: 1024-1034), Wydawca: Journal of Biomolecular Screening
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1087057114525853 - link do publikacji
 12. Niskocząsteczkowe inhibitory szlaku zależnego od kinazy PERK jako nowa, molekularna strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera
  Autorzy:
  Wioletta Rozpedek, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Polski Merkuriusz Lekarski (rok: 2016, tom: brak, strony: 44581), Wydawca: Medpress
  Status:
  Opublikowana
 13. Rola mechanizmu adaptacyjnej odpowiedzi na stres w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych, nowotworowych oraz cukrzycy typu 2
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Łukasz Markiewicz, J. Alan Diehl, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Polski Merkuriusz Lekarski (rok: 2015, tom: 39(234), strony: 393-397), Wydawca: Medpress
  Status:
  Opublikowana
 14. The role of the PERK/eIF2α/ATF4/CHOP signaling pathway IF: 3,621
  Autorzy:
  Wioletta Rozpedek, Dariusz Pytel, Bartosz Mucha, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Current Molecular Medicine (rok: 2016, tom: brak, strony: 44573), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
 15. Inhibition of the PERK-dependent Unfolded Protein Response Signaling Pathway Involved in the Pathogenesis of Alzheimer's Disease IF: 3,287
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Dariusz Pytel, Tomasz Popławski, Anna Walczak, Kinga Gradzik, Adam Wawrzynkiewicz, Radosław Wojtczak, Bartosz Mucha, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Current Alzheimer Research (rok: 2019, tom: 16(3), strony: 209-218), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.2174/1567205016666190228121157 - link do publikacji
 16. PERK Is a Haploinsufficient Tumor Suppressor: Gene Dose Determines TumorSuppressive Versus Tumor Promoting Properties of PERK in Melanoma IF: 6,661
  Autorzy:
  Dariusz Pytel, Yan Gao, Katarzyna Mackiewicz, Yuliya V. Katlinskaya, Kirk A. Staschke, Maria C. G. Paredes, Akihiro Yoshida, Shuo Qie, Gao Zhang, Olga S. Chajewski, Lawrence Wu, Ireneusz Majsterek, Meenhard Herlyn, Serge Y. Fuchs, J. Alan Diehl
  Czasopismo:
  PlosGenetics (rok: 2016, tom: 12(12), strony: 44583), Wydawca: PlosGenetics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pgen.1006518 - link do publikacji
 17. Rola szlaku sygnałowego PERK/eIF2α/ATF4/CHOP w patogenezie chorób nowotworowych
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Young Scientists Research and Development in Poland (rok: 2016, tom: 2016, strony: 44693), Wydawca: Young Scientists Poznan
  Status:
  Opublikowana
 18. The Role of the PERK/eIF2α/ATF4/CHOP Signaling Pathway in Tumor Progression During Endoplasmic Reticulum Stress IF: 3,621
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Dariusz Pytel, Bartosz Mucha, Hanna Leszczyńska, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Czasopismo:
  Current Molecular Medicine (rok: 2016, tom: 16(6), strony: 533–544), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
 1. Mechanizm aktywacji apoptozy w warunkach długotrwałego stresu Retikulum Endoplazmatycznego w chorobach nowotworowych
  Autorzy:
  Rozpędek W, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I.
  Konferencja:
  III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 44664
  Status:
  Opublikowana
 2. New opportunities for use of novel, small-molecule PERK inhibitors
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J.Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Konferencja:
  Cancer Science and Therapy 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: conferenceseries.com
  Data:
  konferencja 17-19 July 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Podłoże molekularne choroby Alzheimera
  Autorzy:
  Rozpędek W, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I.
  Konferencja:
  III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 44664
  Status:
  Opublikowana
 4. Rola niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK w leczeniu choroby Alzheimera
  Autorzy:
  Rozpędek W, Markiewicz Ł, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I
  Konferencja:
  II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja May 12-14
  Status:
  Opublikowana
 5. Targeting of unfolded protein response (UPR) pathways by deactivation of PERK kinase as a novel therapeutic target for Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Pytel D, Markiewicz L, Rozpedek W, Diehl JA, Majsterek I
  Konferencja:
  Regional Latin American Congress of The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (rok: 2016, ), Wydawca: WORLD FEDERATION OF SOCIETIES OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY
  Data:
  konferencja November 25-27
  Status:
  Opublikowana
 6. The role of PERK kinase and unfolded protein response in the pathogenesis of Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Rozpędek W, Nowak A, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I.
  Konferencja:
  The 2016 Alzheimer's Disease Congress (rok: 2016, ), Wydawca: EuroSciCon
  Data:
  konferencja June 07-09
  Status:
  Opublikowana
 7. Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK w leczeniu chorób nowotworowych
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, J. Alan Diehl, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek
  Konferencja:
  III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunniu
  Data:
  konferencja 1-2 April 2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów szlaku Adaptacyjnej Odpowiedzi na Stres w leczeniu choroby Alzheimera
  Autorzy:
  Rozpędek W, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I
  Konferencja:
  III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 44664
  Status:
  Opublikowana
 9. Molekularny mechanizm aktywacji szlaku zależnego od kinazy PERK w przebiegu chorób nowotworowych
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek
  Konferencja:
  VI Konferencja Biologii Molekularnej (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 06-08 April 2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Targeting of perk kinase via small molecule inhibitors as a new treatment therapy for Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Rozpędek W, Nowak A, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I
  Konferencja:
  The 2016 Alzheimer's Disease Congress (rok: 2016, ), Wydawca: EuroSciCon
  Data:
  konferencja June 07-09
  Status:
  Opublikowana
 11. Components of unfolded protein response signaling pathway as a therapeutic target for Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Rozpędek W, Nowak A, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I.
  Konferencja:
  The 2016 Alzheimer's Disease Congress (rok: 2016, ), Wydawca: EuroSciCon
  Data:
  konferencja June 07-09
  Status:
  Opublikowana
 12. Molecular genetic insights in Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Rozpędek W, Nowak A, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I
  Konferencja:
  The 2016 Alzheimer's Disease Congress (rok: 2016, ), Wydawca: EuroSciCon
  Data:
  konferencja June 07-09
  Status:
  Opublikowana
 13. Molecular mechanisms involved in tumor initiation and progression
  Autorzy:
  Rozpędek W, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I.
  Konferencja:
  II HARC Conference on Translational Research in in healthy Aging" (rok: 2016, ), Wydawca: Medical University of Lodz
  Data:
  konferencja May 11-13
  Status:
  Opublikowana
 14. Rola szlaku sygnałowego PERK/eIF2α/ATF4/CHOP w patogenezie chorób nowotworowych
  Autorzy:
  Rozpędek W, Markiewicz Ł, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I.
  Konferencja:
  II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, (rok: 2016, ), Wydawca: Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
  Data:
  konferencja April 15-17
  Status:
  Opublikowana
 15. Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK w leczeniu chorób człowieka
  Autorzy:
  Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 11-12 May 2017
  Status:
  Opublikowana
 16. Dual role of Unfolded Protein Response in tumor progression
  Autorzy:
  Rozpędek W, Markiewicz Ł, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I
  Konferencja:
  International Student Conference of cell Biology (rok: 2016, ), Wydawca: Jagiellonian University in Krakow
  Data:
  konferencja April 1-2
  Status:
  Opublikowana
 17. SMALL MOLECULE INHIBITORS OF THE PERK KINASE AS A NEW APPROACH FOR ALZHEIMER'S DISEASE
  Autorzy:
  LUKASZ MARKIEWICZ, WIOLETTA ROZPEDEK, J. ALAN DIEHL, DARIUSZ PYTEL
  Konferencja:
  IberoAmerican Congress on Alzheimer Disease (rok: 2015, ), Wydawca: Alzheimer's Disease International
  Data:
  konferencja 15-17 październik 2015
  Status:
  Opublikowana
 18. The role of PERK kinase inhibitors in treatment of Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Rozpędek W, Markiewicz Ł, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I.
  Konferencja:
  NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (rok: 2016, ), Wydawca: NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum
  Data:
  konferencja April 22-24
  Status:
  Opublikowana