Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wieloskalowy model wzrostu nowotworu jako kluczowy element systemu do planowania optymalnej terapii antynowotworowej

2013/10/M/ST6/00531

Słowa kluczowe:

komputerowy model wieloskalowy nowotworu metoda złożonych automatów adaptive wavelets adaptacja danych obliczenia wielkiej skali wizualizacja

Deskryptory:

 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
 • ST6_13: Bioinformatyka, bioobliczenia, obliczenia DNA i molekularne
 • ST6_11: Uczenie maszynowe, statystyczne przetwarzanie danych i zastosowanie w przetwarzaniu sygnałów

Panel:

ST6 - Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Witold Dzwinel 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 602 766 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-24

Zakończenie projektu: 2018-01-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Efficient model of tumor dynamics simulated in multi-GPU environment IF: 2,015
  Autorzy:
  Adrian Kłusek, Marcin Łoś, Maciej Paszyński, Witold Dzwinel
  Czasopismo:
  The International Journal of High Performance Computing Applications (rok: 2019, tom: Vol. 33(3), strony: 489–506), Wydawca: Sage
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1094342018816772 - link do publikacji
 2. Hierarchic Genetic Strategy with Maturing as a Generic Tool for Multiobjective Optimization IF: 1,748
  Autorzy:
  Łazarz R., Idzik M., Gądek K., Zagórska-Gajda E.
  Czasopismo:
  Journal of Computational Science (rok: 2015, tom: 17, strony: 249-260), Wydawca: Elsevier Editorial System
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jocs.2016.03.004 - link do publikacji
 3. An implementation of the Social Distances Model using multi-GPU systems IF: 2,097
  Autorzy:
  Kłusek, A., Topa, P., Wąs, J., & Lubas, R.
  Czasopismo:
  International Journal of High Performance Computing Applications (rok: 2018, tom: 32(4), strony: 482-495), Wydawca: Sage
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1094342016679492 - link do publikacji
 4. PAM: Particle Automata in modeling of multi-scale biological systems IF: 1
  Autorzy:
  Dzwinel W., Wcisło R., Yuen DA
  Czasopismo:
  ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (rok: 2015, tom: 26(3), strony: A20:1-21), Wydawca: ASSOC COMPUTING MACHINERY, NY USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1145/2827696 - link do publikacji
 5. Irreducible elementary cellular automata found IF: 1,078
  Autorzy:
  Magiera K., Dzwinel W.
  Czasopismo:
  Journal of Computational Science (rok: 2015, tom: 11, strony: 300-308), Wydawca: Elsevier, Amsterdam
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jocs.2015.07.001 - link do publikacji
 6. PAM: Particle Automata Model in simulation of Fusarium graminearum pathogen expansion. IF: 2,116
  Autorzy:
  Wcisło R., Miller S., Dzwinel W.
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical Biology (rok: 2015, tom: 389, strony: 110-122), Wydawca: Imperial College Press, London
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Parallel splitting solvers for the isogeometric analysis of the Cahn-Hilliard equation IF: 1,974
  Autorzy:
  Vladimir Puzyrev, Marcin Łoś, Grzegorz Gurgul, Victor Calo, Witold Dzwinel, Maciej Paszyński
  Czasopismo:
  Computer methods in biomechanics and biomedical engineering (rok: 2019, tom: 22, strony: 1269-1281), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10255842.2019.1661388 - link do publikacji
 8. Application of fast isogeometric L2 projection solver for tumor growth simulations IF: 3,92
  Autorzy:
  Łoś, M, Paszyński, M., Kłusek, A., Dzwinel, W.
  Czasopismo:
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (rok: 2017, tom: 306, strony: 1257–1269), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cma.2016.12.039 - link do publikacji
 9. Evolution of detonation formation initiated by a spatially distributed, transient energy source IF: 2,82
  Autorzy:
  Regele, J. D., Kassoy, D. R., Aslani, M., & Vasilyev, O. V.
  Czasopismo:
  Journal of Fluid Mechanics (rok: 2016, tom: 802, strony: 305-332), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/jfm.2016.456 - link do publikacji
 1. Particle Automata Model of Heterogeneous Melanoma Progression
  Autorzy:
  Panuszewska, M.
  Konferencja:
  Cracow Grid Workshop (rok: 2017, ), Wydawca: ACK Cyfronet
  Data:
  konferencja October 23-25
  Status:
  Opublikowana
 2. Challenges in 3-D simulation of vascular graph remodelling
  Autorzy:
  Łazarz R
  Konferencja:
  CGW'2016 Cracovian Grid Workshop (rok: 2016, ), Wydawca: ACK Cyfronet
  Data:
  konferencja 24-26 October
  Status:
  Opublikowana
 3. Supermodeling concept in modeling complex dynamic systems – experiments
  Autorzy:
  Kłusek, A., Dzwinel, W.
  Konferencja:
  4th Workshop for Doctoral Students and Young Reserchers in Information Technology (rok: 2017, ), Wydawca: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
  Data:
  konferencja 3-5 November
  Status:
  Opublikowana
 4. Supermodeling in simulation of melanoma progression
  Autorzy:
  Dzwinel W., Klusek A., Vasilyev OV.
  Konferencja:
  International Conference of Computational Science, ICCS 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Procedia of Computer Science
  Data:
  konferencja 3-6.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. PAM: Discrete 3D model of tumor dynamics in presence of anti-tumor treatment
  Autorzy:
  Panuszewska, M., Minch, B., Wcisło, R., Dzwinel., W.,
  Konferencja:
  ACRI International Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Lecture Notes in Computer Science, LNCS 11115
  Data:
  konferencja 17-21 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. A Novel Algorithm for Coarse-Graining of Cellular Automata
  Autorzy:
  Magiera K., Dzwinel W.
  Konferencja:
  ACRI Cellular Automata for Research and Industry (rok: 2014, ), Wydawca: Springer Verlag, Lectures Note of Computer Science 8751
  Data:
  konferencja 22 - 25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 7. Tumor simulation by using supermodeling. an example of a new concept of data assimilation in modeling of complex systems
  Autorzy:
  Kłusek, Adrian
  Konferencja:
  Winter Simulatiion Conference, IEEE (rok: 2017, ), Wydawca: ACM Series
  Data:
  konferencja 39054
  Status:
  Opublikowana
 8. Comparison of three models of melanoma growth based on sph solver, particle automata (pam) and cellular automata (ca) paradigms
  Autorzy:
  Minch B., F. Koperski, Matuła, W., Panuszewska, M.
  Konferencja:
  Winter Simulation Conference, IEEE (rok: 2017, ), Wydawca: ACM Conference Series
  Data:
  konferencja Dec 3-6
  Status:
  Opublikowana
 9. Computer simulation of heterogeneous melanoma
  Autorzy:
  Kłusek, A., Dzwinel W.
  Konferencja:
  International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems MCSB 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: DE GRUYTER
  Data:
  konferencja 14-15 maj
  Status:
  Opublikowana
 10. Continuous and discrete models of melanoma progression simulated in multi-GPU environment
  Autorzy:
  Dzwinel. W., Kłusek, A., Wcisło, R., Panuszewska, M., Topa, P.
  Konferencja:
  International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (rok: 2017, ), Wydawca: Lecture Notes in Computer Science, 10777, 1-14
  Data:
  konferencja 41527
  Status:
  Opublikowana
 11. Graph-based Framework for 3-D Vascular Dynamics Simulation
  Autorzy:
  Łazarz, R
  Konferencja:
  5th International Young Scientist Conference on Computational Science (rok: 2016, ), Wydawca: Procedia Computer Science
  Data:
  konferencja 26-28 October
  Status:
  Opublikowana
 12. Simulation of Tumor Necrosis in Primary Melanoma
  Autorzy:
  Kłusek, A., Dzwinel W., Dudek, AZ.,
  Konferencja:
  48th Summer Computer Simulation Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Simulation Series, ACM DL
  Data:
  konferencja July 24-27
  Status:
  Opublikowana
 13. A concept of a prognostic system for personalized anti-tumor therapy based on supermodeling
  Autorzy:
  Dzwinel, W., Klusek, A.
  Konferencja:
  ICCS'2017 International Conference on Computer Simulation (rok: 2017, ), Wydawca: Procedia Computer Science
  Data:
  konferencja 12 - 14 June
  Status:
  Opublikowana
 14. A new computer model of melanoma progression
  Autorzy:
  Kłusek, A., Dzwinel W., P.Topa
  Konferencja:
  Proceedings of CGW'15 Workshop (rok: 2015, ), Wydawca: ACK CYFRONET
  Data:
  konferencja 26-28 paździenrik
  Status:
  Opublikowana
 15. Development of a Novel, SPH Solver, for Modelling of Tumor Proliferation
  Autorzy:
  Bartosz Minch, Filip Koperski
  Konferencja:
  Cracow Grid Workshop (rok: 2017, ), Wydawca: ACK Cyfronet
  Data:
  konferencja October 23-25
  Status:
  Opublikowana
 16. Utilising distance k-graph vertex feature histograms for structural data analysis
  Autorzy:
  Łazarz, R., Czech, W.
  Konferencja:
  Proceedings of CGW'15 Workshop (rok: 2015, ), Wydawca: Academic Computer Centre CYFRONET AGH
  Data:
  konferencja 26-28 październik
  Status:
  Opublikowana
 1. 1
  Autorzy:
  Paweł Topa
  Książka:
  Cellular Automata as an efficient and flexible computational framework for modeling and simulation of real-worls, multiscale phenomena (rok: 2019, tom: 1, strony: 1-147), Wydawca: Wydawnictwa AGH, Rozprawy, Monografie habilitacyjne
  Status:
  Opublikowana