Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki i kolorytroniki spinowej. Studia teoretyczne

2013/10/M/ST3/00488

Słowa kluczowe:

nanostruktury magnetoelektronika kalorytronika spinowa

Deskryptory:

 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_11: Magnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stefan Krompiewski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 473 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-24

Zakończenie projektu: 2017-04-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. Anomalous, spin, and valley Hall effects in graphene deposited on ferromagnetic substrates IF: 9,611
  Autorzy:
  A. Dyrdał, J. Barnaś
  Czasopismo:
  2D Materials (rok: 2017, tom: 4, strony: 44936), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1583/aa7bac - link do publikacji
 2. Edge magnetism impact on electrical conductance and thermoelectric properties of graphenelike nanoribbons IF: 3,736
  Autorzy:
  S. Krompiewski, G. Cuniberti
  Czasopismo:
  Phys Rev. B (rok: 2017, tom: 96, strony: 44932), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.155447 - link do publikacji
 3. Enhanced thermoelectric figure of merit in polycrystalline carbon nanostructures IF: 3,736
  Autorzy:
  T. Lehmann, D.A. Ryndyk, and G. Cuniberti
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2015, tom: 92, strony: 035418 1-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.035418 - link do publikacji
 4. Edge magnetism of finite graphene-like nanoribbons in the presence of intrinsic spin-orbit interaction and perpendicular electric field IF: 3,979
  Autorzy:
  Stefan Krompiewski
  Czasopismo:
  NANOTECHNOLOGY (rok: 2016, tom: 27, strony: 3150201 1-5), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0957-4484/27/31/315201 - link do publikacji
 5. Effect of External Contacts on Edge Magnetic Moments in Graphene Nanoribbons IF: 0,53
  Autorzy:
  S. Krompiewski
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2015, tom: 127, strony: 523-523), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.523 - link do publikacji
 6. Limited robustness of edge magnetism in zigzag graphene nanoribbons with electrodes IF: 3,979
  Autorzy:
  S Krompiewski
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2014, tom: 25, strony: 465201 1-5), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0957-4484/25/46/465201 - link do publikacji
 7. Spin-orbital and spin Kondo effects in parallel coupled quantum dots IF: 3,736
  Autorzy:
  D. Krychowski and S. Lipiński
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2016, tom: 93, strony: 075416 1-16), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.075416 - link do publikacji
 8. Current-induced spin polarization and spin-orbit torque in graphene IF: 3,736
  Autorzy:
  A. Dyrdal, J. Barnaś
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2015, tom: 92, strony: 165404 1-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.165404 - link do publikacji
 9. In-Plane Edge Magnetism in Graphene-Like Nanoribbons IF: 0,53
  Autorzy:
  S. Krompiewskia, G. Cuniberti
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2017, tom: 131, strony: 828-829), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.131.828 - link do publikacji
 10. Spectral properties and the Kondo effect of cobalt adatoms on silicone IF: 3,736
  Autorzy:
  I. Weymann, M. Zwierzycki, S. Krompiewski
  Czasopismo:
  Phy. Rev. B (rok: 2017, tom: 96, strony: 44934), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.115452 - link do publikacji
 11. Effect of magnetic zigzag edges in graphene-like nanoribbons on the thermoelectric power factor IF: 0,53
  Autorzy:
  S. Krompiewski, G. Cuniberti
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2018, tom: 133, strony: 535-537), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.535 - link do publikacji
 12. Effect of the intrinsic spin-orbit interaction on the tunnel magnetoresistance in graphenelike nanoflakes IF: 3,736
  Autorzy:
  Ireneusz Weymann, and Stefan Krompiewski
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2016, tom: 94, strony: 235441 1-12), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.235441 - link do publikacji
 13. Kondo-Fano effect in double quantum dot side attached to a pair of wires IF: 0,53
  Autorzy:
  Damian Krychowski, Stanisław Lipiński
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2015, tom: 127, strony: 487-489), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.487 - link do publikacji
 14. Magnetic properties of hexagonal graphene nanomeshes IF: 0,53
  Autorzy:
  Maciej Zwierzycki1, Dmitry Ryndyk
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2017, tom: 131, strony: 830-832), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.131.830 - link do publikacji
 15. Spin dependent conductance of a quantum dot side attached to topological superconductors as a probe of Majorana fermion states IF: 0,53
  Autorzy:
  D. Krychowski , S. Lipiński, G. Cuniberti
  Czasopismo:
  Acta Phy. Polon. A (rok: 2017, tom: 133, strony: 552-554), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.552 - link do publikacji
 16. Spin-Dependent Effects in Helical Molecular Systems with Rashba-like Spin-Orbit Interaction IF: 0,53
  Autorzy:
  R. Gutierrez and G. Cuniberti
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2015, tom: 127, strony: 185-191), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.185 - link do publikacji
 17. Transport through graphenelike flakes with intrinsic spin-orbit interactions IF: 3,736
  Autorzy:
  I. Weymann, J. Barnaś, and S. Krompiewski
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2015, tom: 92, strony: 045427 1-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.045427 - link do publikacji