Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych

2013/10/E/ST3/00034

Słowa kluczowe:

grafen przekaz energii fluorescencja plazmon kompleks fotosyntetyczny nanokryształ półprzewodnikowy mikroskopia sił atomowych

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Sebastian Maćkowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 3 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 1 115 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-29

Zakończenie projektu: 2019-04-28

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikroinjektor z wbudowaną sprężarką.
 2. Powlekacz obrotowy.
 3. Czujnik położenia głowicy. Za kwotę 22 800 PLN
 4. Generator.
 5. Szybka fotodioda lawinowa (2 szt.). Za kwotę 21 000 PLN
 6. UV Ozone cleaner.
 7. Aktuatory piezoelektryczne. Za kwotę 6 000 PLN
 8. Karta pomiarowa. Za kwotę 15 000 PLN
 9. Laser pikosekundowy 370 nm. Za kwotę 50 000 PLN
 10. Korpus mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego. Za kwotę 80 000 PLN
 11. Laser pikosekundowy 515 nm. Za kwotę 50 000 PLN
 12. Przesuw piezoelektryczny w kierunku osi z. Za kwotę 85 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (22)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Alloyed CuInS2–ZnS nanorods: synthesis, structure and optical properties† IF: 4,034
  Autorzy:
  Jie Li, Björn Kempken, Volodymyr Dzhagan, Dietrich R. T. Zahn, Justyna Grzelak, Sebastian Mackowski, Jürgen Parisia, Joanna Kolny-Olesiak
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2015, tom: 17, strony: 5581–5862), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ce00380f - link do publikacji
 2. Hybrid silica-gold core-shell nanoparticles for fluorescence enhancement
  Autorzy:
  J. Grzelak, B. Krajnik, A. Krajewska, D. Jamiola, J. Choma, B. Jankiewicz, D. Piątkowski, P. Nyga, S. Mackowski
  Czasopismo:
  Nanospectroscopy (rok: 2016, tom: 2, strony: 44567), Wydawca: DeGruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/nansp-2016-0001 - link do publikacji
 3. Microwave-assisted synthesis and single particle spectroscopy of infrared down- and visible up-conversion in Er3+ and Yb3+ co-doped fluoride nanowires IF: 4,696
  Autorzy:
  Dominika Wawrzynczyk, Dawid Piatkowski, Sebastian Mackowski, Marek Samoc, Marcin Nyk
  Czasopismo:
  J. Mater. Chem. C (rok: 2015, tom: 3, strony: 5332-5338), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5TC00468C - link do publikacji
 4. Origin of bimodal fluorescence enhancement factors of Chlorobaculum tepidum reaction centers on silver island films IF: 3,519
  Autorzy:
  S.Maćkowski, N. Czechowski, K.U. Ashraf, M. Szalkowski, H. Lokstein, R.J. Cogdell, D. Kowalska
  Czasopismo:
  FEBS Letters (rok: 2016, tom: 590, strony: 2558-2565), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/1873-3468.12292 - link do publikacji
 5. Silver nanowires as receiving-radiating nanoantennas in plasmon-enhanced up-conversion processes IF: 7,394
  Autorzy:
  D. Piatkowski, N. Hartmann, T. Macabelli, M. Nyk, S. Mackowski, A. Hartschuh
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2015, tom: 7, strony: 1479-1484), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4NR05209A - link do publikacji
 6. Spectrally selective fluorescence imaging of Chlorobaculum tepidum reaction centers conjugated to chelator modified silver nanowires IF: 3,091
  Autorzy:
  D. Kowalska, M. Szalkowski, K. Ashraf, J. Grzelak, H. Lokstein, J. Niedziolka-Jonsson, R. Cogdell, S. Mackowski
  Czasopismo:
  Photosynthesis Research (rok: 2018, tom: 135, strony: 329-336), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11120-017-0455-y - link do publikacji
 7. Capturing fluorescing viruses with silver nanowires IF: 5,667
  Autorzy:
  J. Grzelak, K. Sulowska, A. Lesniewski, E. Rozniecka, M. Janczuk-Richter, L. Richter, M. Los, M. Jonsson-Niedziolka, S. Mackowski, J. Niedziolka-Jonsson
  Czasopismo:
  Sensors & Actuators: B. Chemical (rok: 2018, tom: 273, strony: 689–695), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.snb.2018.06.119 - link do publikacji
 8. Fluorescence studies of the interplay between metal-enhanced fluorescence and graphene-induced quenching IF: 2,728
  Autorzy:
  K. Wiwatowski, P. Podlas, M. Twardowska, S. Maćkowski
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2018, tom: 11, strony: 5853), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma11101916 - link do publikacji
 9. Orientation of photosystem I on graphene through cytochrome c553 leads to improvement in photocurrent generation IF: 9,931
  Autorzy:
  M. Kiliszek, E. Harputlu, M. Szalkowski, D. Kowalska, C. Gokhan Unlu, P. Haniewicz, M. Abram, K. Wiwatowski, J. Niedziołka-Jonsson, S. Maćkowski, K. Ocakoglu, J. Kargul
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry A (rok: 2018, tom: 6, strony: 18615-18626), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ta02420k - link do publikacji
 10. Probing the Interlayer Exciton Physics in a MoS2/MoSe2/MoS2 van der Waals Heterostructure IF: 12,7
  Autorzy:
  M. Baranowski, A. Surrente, L. Klopotowski, J. M. Urban, N. Zhang, D. K. Maude, K. Wiwatowski, S. Mackowski, Y. C. Kung, D. Dumcenco, A. Kis, P. Plochocka
  Czasopismo:
  Nano Letters (rok: 2017, tom: 17, strony: 6360-6365), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.nanolett.7b03184 - link do publikacji
 11. Silver Island Film Substrates for Ultrasensitive Fluorescence Detection of (Bio)molecules IF: 4,122
  Autorzy:
  M. Szalkowski, K.U. Ashraf, H. Lokstein, S. Mackowski, R.J. Cogdell, D. Kowalska
  Czasopismo:
  Photosynthesis Research (rok: 2016, tom: 127, strony: 103-108), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11120-015-0178-x - link do publikacji
 12. Understanding and optimising the packing density of perylene bisimide layers on CVD-grown graphene IF: 7,394
  Autorzy:
  Nina C. Berner, Sinéad Winters, Claudia Backes, Chanyoung Yim, Kim C. Dümbgen, Izabela Kaminska, Sebastian Mackowski, Attilio A. Cafolla, Andreas Hirsch, Georg S. Duesberg
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2015, tom: 7, strony: 16337-16342), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5NR04772B - link do publikacji
 13. Energy transfer from natural photosynthetic complexes to single-wall carbon nanotubes IF: 2,693
  Autorzy:
  K. Wiwatowski, A. Dużyńska, M. Świniarski, M. Szalkowski, M. Zdrojek, J. Judek, S. Mackowski, I. Kamińska
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2016, tom: 170, strony: 855–859), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2015.09.034 - link do publikacji
 14. Dependence of the energy transfer to graphene on the excitation energy IF: 3,302
  Autorzy:
  Sebastian Mackowski, Izabela Kamińska
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2015, tom: 107, strony: 23110), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4926984 - link do publikacji
 15. Efficiency of energy transfer decreases with the number of graphene layers IF: 3,289
  Autorzy:
  I. Kaminska, K. Wiwatowski, S. Mackowski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 102791–102796), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra20266g - link do publikacji
 16. Fluorescence imaging of hybrid nanostructures composed of natural photosynthetic complexes and reduced graphene oxide
  Autorzy:
  M. Twardowska, D. Chomicki, I. Kamińska, J. Niedziółka-Jönsson, S. Maćkowski
  Czasopismo:
  Nanospectroscopy (rok: 2015, tom: 1, strony: 33-39), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/nansp-2015-0002 - link do publikacji
 17. Remote activation and detection of up-converted luminescence via surface plasmon polaritons propagating in a silver nanowire IF: 7,233
  Autorzy:
  A. Prymaczek, M. Cwierzona, J. Grzelak, D. Kowalska, M. Nyk, S. Mackowski, D. Piatkowski
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2018, tom: 10, strony: 12841-12847), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8nr04517h - link do publikacji
 18. Spectral Selectivity of Plasmonic Interactions between Individual Up- Converting Nanocrystals and Spherical Gold Nanoparticles IF: 2,65
  Autorzy:
  Dawid Piatkowski, Mikołaj K. Schmidt, Magdalena Twardowska, Marcin Nyk, Javier Aizpurua, Sebastian Mackowski
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2017, tom: 10, strony: 905/1-10), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma10080905 - link do publikacji
 19. Synthesis and photophysical properties of new perylene bisimide derivatives for application as emitting materials in OLEDs IF: 3,767
  Autorzy:
  M. Matussek, M. Filapek, P. Gancarz, S. Krompiec, J. G. Małecki, S. Kotowicz, M. Siwy, S. Maćkowski, A. Chrobok, E. Schab-Balcerzak, A. Słodek
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2018, tom: 159, strony: 590-599), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2018.07.006 - link do publikacji
 20. Energy Transfer from Photosystem I to Thermally Reduced Graphene Oxide IF: 2,728
  Autorzy:
  K. Sulowska, K. Wiwatowski, P. Szustakiewicz, J. Grzelak, W. Lewandowski, S. Mackowski
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2018, tom: 11, strony: 1567/1-11), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma11091567 - link do publikacji
 21. NCN‐Coordinating Ligands based on Pyrene Structure with Potential Application in Organic Electronics IF: 5,32
  Autorzy:
  Dawid Zych, Aneta Kurpanik, Aneta Slodek, Anna Maroń, Michał Pająk, Grażyna Szafraniec- Gorol, Marek Matussek, Stanisław Krompiec, Ewa Schab-Balcerzak, Sonia Kotowicz, Mariola Siwy, Karolina Smolarek, Sebastian Maćkowski, Witold Danikiewicz
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2017, tom: 23, strony: 15746–15758), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201703324 - link do publikacji
 22. Wide-field fluorescence microscopy for real-time bioconjugation sensing IF: 2,457
  Autorzy:
  M. Szalkowski, K. Sulowska, J. Grzelak, J. Niedziółka–Jönsson, E. Roźniecka, D. Kowalska, S. Maćkowski
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2018, tom: 18, strony: 290/1-10), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s18010290 - link do publikacji
 1. Energy Transfer in Graphene-Based Hybrid Photosynthetic Nanostructures
  Autorzy:
  S. Mackowski, I. Kaminska
  Książka:
  Recent Advances in Graphene Research (rok: 2016, tom: na, strony: 151-176), Wydawca: InTech Publishing
  Status:
  Opublikowana