Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wykorzystanie promieniowania synchrotronowego pod kątem optymalizacji rozdzielczości i słabego sygnału anomalnego w krystalografii makromolekuł

2013/10/M/NZ1/00251

Słowa kluczowe:

krystalografia makromolekuł wysoka rozdzielczość rozdzielczość atomowa sygnał anomalny promieniowanie synchrotronowe,

Deskryptory:

 • NZ1_4: Biologia strukturalna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mariusz Jaskólski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 721 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-19

Zakończenie projektu: 2018-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. Atomic-resolution structure of a chimeric DNA-RNA Z-type duplex in complex with Ba2+ ions: a case of complicated multi-domain twinning IF: 2,512
  Autorzy:
  Miroslaw Gilski, Pawel Drozdzal, Ryszard Kierzek and Mariusz Jaskolski
  Czasopismo:
  Acta Cryst. D (rok: 2016, tom: 72, strony: 211-223), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2059798315024365 - link do publikacji
 2. Crystal structure of Hyp-1, a Hypericum perforatum PR-10 protein, in complex with melatonin IF: 4,495
  Autorzy:
  Joanna Sliwiak, Zbigniew Dauter and Mariusz Jaskolski
  Czasopismo:
  Frontiers in Plant Science (rok: 2016, tom: 7, strony: 44571), Wydawca: Frontiers EPFL Innovation Park, Building I CH – 1015 Lausanne Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpls.2016.00668 - link do publikacji
 3. Four highly pseudosymmetric and/or twinned structures of d(CGCGCG)2 extend the repertoire of crystal structures of Z-DNA. IF: 2,114
  Autorzy:
  Luo Z, Dauter Z, Gilski M.
  Czasopismo:
  Acta Crystallogr D Struct Biol. (rok: 2017, tom: 73, strony: 940-951), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2059798317014954 - link do publikacji
 4. Ultrahigh-resolution centrosymmetric crystal structure of Z-DNA reveals the massive presence of alternate conformations IF: 2,512
  Autorzy:
  Pawel Drozdzal, Miroslaw Gilski and Mariusz Jaskolski
  Czasopismo:
  Acta Cryst. D (rok: 2016, tom: 72, strony: 1203-1211), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S205979831601679X - link do publikacji
 5. Mechanochemical Encapsulation of Fullerenes in Peptidic Containers Prepared by Dynamic Chiral Self-Sorting and Self-Assembly IF: 5,771
  Autorzy:
  Marek Szymanski, Michal Wierzbicki, Mirosław Gilski, Hanna Jedrzejewska, Marcin Sztylko, Piotr Cmoch, Aleksander Shkurenko, Mariusz Jaskolski and Agnieszka Szumna
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2016, tom: 22, strony: 3148-3155), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201504451 - link do publikacji
 6. Protonation and geometry of histidine rings IF: 2,68
  Autorzy:
  Maura Malinska, Miroslawa Dauter, Marcin Kowiel, Mariusz Jaskolski, Zbigniew Dauter
  Czasopismo:
  Acta Cryst. D (rok: 2015, tom: 71, strony: 1444-1454), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1399004715007816 - link do publikacji
 7. ACHESYM: an algorithm and server for standardized placement of macromolecular models in the unit cell IF: 2,68
  Autorzy:
  Marcin Kowiel, Mariusz Jaskolski and Zbigniew Dauter
  Czasopismo:
  Acta Cryst. D (rok: 2014, tom: 70, strony: 3290–3298), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1399004714024572 - link do publikacji
 8. ANS complex of St John's wort PR-10 protein with 28 copies in the asymmetric unit: a fiendish combination of superstructure modulation with tetartohedral twinning IF: 2,68
  Autorzy:
  Joanna Sliwiak, Zbigniew Dauter, Marcin Kowiel, Airlie J. McCoy, Randy J. Read, Mariusz Jaskolski
  Czasopismo:
  Acta Cryst. D (rok: 2015, tom: 71, strony: 829-843), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1399004715001388 - link do publikacji
 9. Crystallographic and SAXS studies of S-adenosyl-l-homocysteine hydrolase from Bradyrhizobium elkanii. IF: 5,793
  Autorzy:
  Manszewski T, Szpotkowski K, Jaskolski M.
  Czasopismo:
  IUCrJ (rok: 2017, tom: 4(Pt 3), strony: 271-282), Wydawca: INT UNION CRYSTALLOGRAPHY, 2 ABBEY SQ, CHESTER, CH1 2HU, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2052252517002433 - link do publikacji
 10. Structure of γ-conglutin: insight into the quaternary structure of 7S basic globulins from legumes IF: 2,68
  Autorzy:
  Jaroslaw Czubinski, Jakub Barciszewski, Miroslaw Gilski, Kamil Szpotkowski, Janusz Debski, Eleonora Lampart-Szczapa, Mariusz Jaskolski
  Czasopismo:
  Acta Cryst. D (rok: 2015, tom: 71, strony: 224-238), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1399004714025073 - link do publikacji
 11. An enzyme captured in two conformational states: crystal structure of S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase from Bradyrhizobium elkanii IF: 2,68
  Autorzy:
  Tomasz Manszewski, Kriti Singh, Barbara Imiolczyk, Mariusz Jaskolski
  Czasopismo:
  Acta Cryst. D (rok: 2015, tom: 71, strony: 2422-2432), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1399004715018659 - link do publikacji
 12. Detect, correct, retract: How to manage incorrect structural models. IF: 4,739
  Autorzy:
  Wlodawer A, Dauter Z, Porebski PJ, Minor W, Stanfield R, Jaskolski M, Pozharski E, Weichenberger CX, Rupp B
  Czasopismo:
  FEBS Journal (rok: 2018, tom: 285, strony: 444-466), Wydawca: WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/febs.14320 - link do publikacji
 13. High-resolution crystal structure of Z-DNA in complex with Cr3+ cations IF: 3,164
  Autorzy:
  Pawel Drozdzal, Miroslaw Gilski, Ryszard Kierzek, Lechoslaw Lomozik, and Mariusz Jaskolski
  Czasopismo:
  J Biol Inorg Chem. (rok: 2015, tom: 20(3), strony: 595–602), Wydawca: SPRINGER 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00775-015-1247-5 - link do publikacji
 14. Prior knowledge or freedom of interpretation? A critical look at a recently published classification of novel" Zn binding sites IF: 2,499
  Autorzy:
  Joanna Raczynska, Alexander Wlodawer and Mariusz Jaskolski
  Czasopismo:
  Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics (rok: 2016, tom: 84, strony: 770-776), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/prot.25024 - link do publikacji
 15. Conformation-dependent restraints for polynucleotides: I. Clustering of the geometry of the phosphodiester group IF: 9,202
  Autorzy:
  Marcin Kowiel, Dariusz Brzezinski and Mariusz Jaskolski
  Czasopismo:
  Nucleic Acids Research (rok: 2016, tom: 44, strony: 8479-8489), Wydawca: Oxford University Press Great Clarendon Street Oxford OX2 6DP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gkw717 - link do publikacji
 16. Crystallography and chemistry should always go together: a cautionary tale of protein complexes with cisplatin and carboplatin IF: 2,68
  Autorzy:
  Ivan Shabalin, Zbigniew Dauter, Mariusz Jaskolski, Wladek Minor, Alexander Wlodawer
  Czasopismo:
  Acta Cryst. D (rok: 2015, tom: 71, strony: 1965-1979), Wydawca: WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ, Denmark
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S139900471500629X - link do publikacji
 17. PR-10 proteins as potential mediators of melatonin-cytokinin cross-talk in plants: crystallographic studies of LlPR-10.2B isoform from yellow lupine. IF: 4,739
  Autorzy:
  J.Sliwiak, M.Sikorski, M.Jaskolski
  Czasopismo:
  FEBS Journal (rok: 2018, tom: 285, strony: 1907-1922), Wydawca: WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/febs.14455 - link do publikacji