Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fizyka dwuwymiarowych struktur półprzewodnikowych w silnych polach magnetycznych

2013/10/M/ST3/00791

Słowa kluczowe:

nanostruktury silne pole magnetyczne

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Adam Babiński 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 1 180 140 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-26

Zakończenie projektu: 2018-05-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (24)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Exciton band structure in layered MoSe2: from a monolayer to the bulk limit IF: 7,394
  Autorzy:
  A. Arora, K. Nogajewski, M. Molas, M. Koperski, M. Potemski
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2015, tom: 7, strony: 20769-20775), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5nr06782k - link do publikacji
 2. The optical response of monolayer, few-layer and bulk tungsten disulfide IF: 7,367
  Autorzy:
  M. R. Molas, K. Nogajewski, A. O. Slobodeniuk, J. Binder, M. Bartosa, M. Potemski
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: 9, strony: 13128–13141), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nr04672c - link do publikacji
 3. Brightening of dark excitons in monolayers of semiconducting transition metal dichalcogenides IF: 6,937
  Autorzy:
  M R Molas, C. Faugeras, A. O. Slobodeniuk, K. Nogajewski, M. Bartos, D.M. Basko, M. Potemski
  Czasopismo:
  2D Materials (rok: 2017, tom: 4, strony: 21003), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1583/aa5521/meta - link do publikacji
 4. Excitonic resonances in thin films of WSe2: from monolayer to bulk material IF: 7,394
  Autorzy:
  A. Arora, M. Koperski, K. Nogajewski, J. Marcus, C. Faugeras, M. Potemski
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2015, tom: 7, strony: 10421-10429), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5nr01536g - link do publikacji
 5. Raman scattering of few-layers MoTe2 IF: 9,611
  Autorzy:
  M.Grzeszczyk, K. Gołasa, M. Zinkiewicz, K. Nogajewski, M.R. Molas, M.Potemski, A.Wysmołek, A Babiński
  Czasopismo:
  2D Materials (rok: 2016, tom: 3, strony: 25010), Wydawca: Insitute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1583/3/2/025010 - link do publikacji
 6. Relative Reflection Difference as a Method for Measuring the Thickness of the Exfoliated MoSe2 Layers IF: 0,469
  Autorzy:
  K. Łempicka, K. Norowski, M. Grzeszczyk, M. Król, K. Lekenta, A. Babiński, B. Piętka, J. Szczytko
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2017, tom: 132, strony: 316-318), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.316 - link do publikacji
 7. Resonant Raman scattering in MoS2—From bulk to monolayer IF: 1,643
  Autorzy:
  K. Gołasa, M.Grzeszczyk, R.Bożek, P.Leszczyński, A.Wysmołek, M.Potemski, A.Babiński
  Czasopismo:
  solid state communications (rok: 2014, tom: 197, strony: 53-56), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssc.2014.08.009 - link do publikacji
 8. Resonant quenching of Raman scattering due to out-of-plane A1g/A′1 modes in few-layer MoTe2 IF: 4,492
  Autorzy:
  K. Gołasa, M. Grzeszczyk, M. R. Molas, M. Zinkiewicz, Ł. Bala, K. Nogajewski, M. Potemski, A. Wysmołek, A. Babiński
  Czasopismo:
  nanophotonics (rok: 2017, tom: 6, strony: 1281-1288), Wydawca: de gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/nanoph-2016-0150 - link do publikacji
 9. Magnetic field tuning of exciton-polaritons in a semiconductor microcavity IF: 3,603
  Autorzy:
  B. Pietka, D. Zygmunt, M. Król, M. R. Molas, A. A. L. Nicolet, F. Morier-Genoud, J. Szczytko, J. Łusakowski, P. Zięba, I. Tralle, P. Stępnicki, M. Matuszewski, M. Potemski, B. Deveaud
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 91, strony: 075309-1-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.91.075309 - link do publikacji
 10. Raman Spectroscopy of Shear Modes in a Few-Layer MoS2 IF: 0,43
  Autorzy:
  K. Gołasa, M. Grzeszczyk, M. Zinkiewicz, K. Nogajewski, M. Potemski, A. Wysmołek, A. Babiński
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: A129-A132), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.A-132 - link do publikacji
 11. Exciton-polaritons in multilayer WSe2 in a planar microcavity IF: 7,343
  Autorzy:
  Mateusz Król, Katarzyna Rechcińska , Karol Nogajewski, Magdalena Grzeszczyk , Karolina Łempicka, Rafał Mirek, Sara Piotrowska, KenjiWatanabe , Takashi Taniguchi, Maciej R. Molas , Marek Potemski, Jacek Szczytko , Barbara Piętka
  Czasopismo:
  2D Materials (rok: 2019, tom: tba, strony: tba), Wydawca: Institute of Physics
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1088/2053-1583/ab4b14 - link do publikacji
 12. Energy Spectrum of Two-Dimensional Excitons in a Nonuniform Dielectric Medium IF: 9,227
  Autorzy:
  M. R. Molas, A. O. Slobodeniuk, K. Nogajewski, M. Bartos, Ł. Bala, A. Babiński, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, and M. Potemski
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2019, tom: 123, strony: 136801 1-6), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.123.136801 - link do publikacji
 13. Fine structure of K-excitons in multilayers of transition metal dichalcogenides IF: 7,343
  Autorzy:
  A O Slobodeniuk, Ł Bala, M Koperski, M R Molas, PKossacki , K Nogajewski , M Bartos , K Watanabe , T Taniguchi , C Faugeras, and M Potemski
  Czasopismo:
  2D Materials (rok: 2019, tom: 6, strony: 025026 1-16), Wydawca: Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1583/ab0776 - link do publikacji
 14. Single photon emitters in exfoliated WSe2 structures IF: 30,048
  Autorzy:
  M. Koperski, K. Nogajewski, A. Arora, V. Cherkez, P. Mallet, J.-Y. Veuillen, J. Marcus, P. Kossacki, M. Potemski
  Czasopismo:
  Nature Nanotechnology (rok: 2015, tom: 10, strony: 503-506), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/nnano.2015.67 - link do publikacji
 15. Valley polarization of exciton–polaritons in monolayer WSe2 in a tunable microcavity IF: 6,97
  Autorzy:
  Mateusz Król, Katarzyna Lekenta, Rafał Mirek, Karolina Łempicka, Daniel Stephan, Karol Nogajewski, Maciej R. Molas, Adam Babiński, Marek Potemski,, Jacek Szczytko and Barbara Piętka
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2019, tom: 11, strony: 9574 1-6), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9nr02038a - link do publikacji
 16. A micro-magneto-Raman scattering study of graphene on a bulk graphite substrate IF: 2,095
  Autorzy:
  C. Faugeras, J. Binder, A. A. L. Nicolet, P. Leszczyński, P. Kossacki, A.Wysmołek, M. Orlita, M. Potemski
  Czasopismo:
  epl (rok: 2014, tom: 108, strony: 27011-p1-p6), Wydawca: Institute of Physcis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1209/0295-5075/108/27011 - link do publikacji
 17. In situ Raman spectroscopy of the graphene/ water interface of a solution-gated field effect transistor: electron–phonon coupling and spectroelectrochemistry IF: 3,821
  Autorzy:
  J. Binder, J. M. Urban, R. Stępniewski, W. Strupiński, A. Wysmołek
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2016, tom: 27, strony: 45704), Wydawca: Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0957-4484/27/4/045704 - link do publikacji
 18. Optical properties of atomically thin transition metal dichalcogenides: observations and puzzles IF: 4,492
  Autorzy:
  M. Koperski, M. R. Molas, A. Arora, K. Nogajewski, A. O. Slobodeniuk, C. Faugeras, M. Potemski
  Czasopismo:
  nanophotonics (rok: 2017, tom: 6, strony: 1289-1308), Wydawca: de gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/nanoph-2016-0165 - link do publikacji
 19. Raman scattering excitation spectroscopy of monolayer WS2 IF: 4,259
  Autorzy:
  M. R. Molas, K. Nogajewski, M. Potemski, A. Babiński
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 5036), Wydawca: Nature Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-05367-0 - link do publikacji
 20. Raman scattering of graphene-based systems in high magnetic fields IF: 2,969
  Autorzy:
  C. Faugeras, M. Orlita, M. Potemski
  Czasopismo:
  Journal of Raman Spectroscopy (rok: 2018, tom: 49, strony: 146-156), Wydawca: wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jrs.5213 - link do publikacji
 21. Singlet and triplet trions in WS2 monolayer encapsulated in hexagonal boron nitride IF: 3,446
  Autorzy:
  D. Vaclavkova, J. Wyzula, K. Nogajewski, M. Bartos, A. O. Slobodeniuk, C. Faugeras, M. Potemski, M. R. Molas
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2018, tom: 29, strony: 325705), Wydawca: IoP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/aac65c/pdf - link do publikacji
 22. The disorder-induced Raman scattering in Au/MoS2 heterostructures IF: 1,591
  Autorzy:
  K. Gołasa, M. Grzeszczyk, J. Binder, R. Bożek, A. Wysmołek, A. Babiński
  Czasopismo:
  AIP Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 077120-1-7), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4926670 - link do publikacji
 23. Time-resolved magneto-Raman study of carrier dynamics in low Landau levels of graphene IF: 3,736
  Autorzy:
  T. Kazimierczuk , A. Bogucki, T. Smolenski, M. Goryca, C. Faugeras, P. Machnikowski, M. Potemski, and P. Kossacki
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2019, tom: 100, strony: 075401 1-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.100.075401 - link do publikacji
 24. Tuning Valley Polarization in a WSe2 Monolayer with a Tiny Magnetic Field IF: 8,701
  Autorzy:
  T. Smoleński, M. Goryca, M. Koperski, C. Faugeras, T. Kazimierczuk, A. Bogucki, K. Nogajewski, P. Kossacki, M. Potemski
  Czasopismo:
  Physical Review X (rok: 2016, tom: 6, strony: 21024), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevX.6.021024 - link do publikacji
 1. Resonant Raman Scattering in MoS2
  Autorzy:
  K. Gołasa, M. Grzeszczyk, P.Leszczyński, K. Nogajewski, M. Potemski, A. Babiński
  Konferencja:
  MRS Fall 2015 Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Material Research Society
  Data:
  konferencja 29 Novemeber - 4 December
  Status:
  Opublikowana
 2. Anomalous Raman Scattering In Few Monolayer MoTe2
  Autorzy:
  K. Gołasa, M. Grzeszczyk, M. R. Molas, M. Zinkiewicz, K. Nogajewski, M. Potemski, A. Wysmołek, A. Babiński
  Konferencja:
  MRS Fall 2016 Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: Materials Research Society
  Data:
  konferencja 27 November - 2 December 2016
  Status:
  Opublikowana