Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania efektywności mikrofragmentów z komórek macierzystych modyfikowanych genetycznie, jako nośników miRNA o działaniu proangiogennym i kardiomiogennym.

2013/10/E/NZ3/00750

Słowa kluczowe:

komórki macierzyste MSC iPS mikrofragmenty miRNA nukleazy z motywem palca cynkowego angiogeneza kardiomiogeneza regeneracja

Deskryptory:

 • NZ3_8: Komórki macierzyste
 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ewa Zuba-Surma 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 3 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 1 496 570 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-10

Zakończenie projektu: 2018-06-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inny drobny sprzet laboratoryjny. Za kwotę 9 000 PLN
 2. Mikroskop odwrócony z fluorescencją z kamerą. Za kwotę 60 000 PLN
 3. Pompy próżniowe do laminarów (2 szt.). Za kwotę 5 000 PLN
 4. System do dokumentacji żeli. Za kwotę 45 000 PLN
 5. Termomikser. Za kwotę 8 000 PLN
 6. System do analiz Western blot. Za kwotę 5 000 PLN
 7. Zestawy standardowych pipet laboratoryjnych (4 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 8. Standardowa wielofunkcyjna wirówka laboratoryjna. Za kwotę 41 000 PLN
 9. Stołowa wirówka na małe probówki typu eppendorf. Za kwotę 8 000 PLN
 10. Termoblok. Za kwotę 3 000 PLN
 11. Termocykler z opcją gradientu. Za kwotę 37 000 PLN
 12. Standardowy system do elektroforezy. Za kwotę 9 000 PLN
 13. Automatyczna wielofunkcyjna pipeta strzykawkowa. Za kwotę 4 000 PLN
 14. Pipeta wielokanałowa. Za kwotę 3 000 PLN
 15. Przyrząd pipetujący do pipet serologicznych (3 szt.). Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Diverse impact of xeno-free conditions on biological and regenerative properties of hUC-MSCs and their extracellular vesicles IF: 5,107
  Autorzy:
  Bobis-Wozowicz S, Kmiotek K, Kania K, Karnas E, Labedz-Maslowska A, Sekula M, Kedracka-Krok S, Kolcz J, Boruczkowski D, Madeja Z, Zuba-Surma EK.
  Czasopismo:
  J Mol Med (Berl). (rok: 2017, tom: 95, strony: 205–220), Wydawca: Springer International Publishing AG. Part of Springer Nature.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00109-016-1471-7 - link do publikacji
 2. Human Induced Pluripotent Stem Cell-derived Microvesicles Transmit RNAs and Proteins to Recipient Mature Heart Cells Modulating Cell Fate and Behavior IF: 7,53
  Autorzy:
  Bobis-Wozowicz Sylwia, Kmiotek Katarzyna, Sekula Malgorzata, Kedracka-Krok Sylwia, Kamycka E, Adamiak M, Jankowska U, Madetko-Talowska A, Sarna Michal, Bik-Multanowski M, Kolcz J, Boruczkowski D, Madeja Zbigniew, Dawn B, Zuba-Surma Ewa K.
  Czasopismo:
  Stem Cells (rok: 2015, tom: 33 (9), strony: 2748-61), Wydawca: Wiley AlphaMed Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/stem.2078 - link do publikacji
 3. Polylactide- and polycaprolactone- based substrates enhance angiogenic potential of human umbilical cord- derived mesenchymal stem cells in vitro - implications for cardiovascular repair IF: 4,164
  Autorzy:
  Sekuła M., Domalik-Pyzik P., Morawska-Chochół A., Bobis-Wozowicz S., Karnas E., Noga S., Boruczkowski D.,Adamiak M., Madeja Z., Chłopek J., Zuba-Surma EK.
  Czasopismo:
  Mater Sci Eng C (rok: 2017, tom: 77, strony: 521-533), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2017.03.281 - link do publikacji
 4. Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived Extracellular Vesicles Are Safer and More Effective for Cardiac Repair Than iPSCs. IF: 13,965
  Autorzy:
  Adamiak M, Cheng G, Bobis-Wozowicz S, Zhao L, Kedracka-Krok S, Samanta A, Karnas E, Xuan YT, Skupien-Rabian B, Chen X, Jankowska U, Girgis M, Sekula M, Davani A, Lasota S, Vincent RJ, Sarna M, Newell KL, Wang OL, Dudley N, Madeja Z, Dawn B, Zuba-Surma EK.
  Czasopismo:
  Circulation Research (rok: 2018, tom: 122, strony: 296-309), Wydawca: American Heart Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1161/CIRCRESAHA.117.311769 - link do publikacji
 1. Impact of extracellular vesicles from genetically modified human iPS cells on cardiac cells differentiation in vitro.
  Autorzy:
  K. Kmiotek, S. Bobis-Wozowicz, E. Karnas, Z. Madeja, E. K. Zuba-Surma
  Konferencja:
  42nd FEBS Congress (rok: 2017, ), Wydawca: FEBS PRESS (The FEBS Journal)
  Data:
  konferencja 10-14 September
  Status:
  Opublikowana
 1. Biomaterials and Stem Cells: Promising Tools in Tissue Engineering and Biomedical Applications
  Autorzy:
  Sekula M., Zuba-Surma EK.
  Książka:
  Biomaterials in Regenerative Medicine (rok: 2017, tom: 1, strony: 361-378), Wydawca: InTech - open science (http://www.intechopen.com)
  Status:
  Opublikowana