Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bimetaliczne układy (Au-Ag, Au-Cu) na nośnikach krzemianowych i tlenkach metali jako efektywne katalizatory procesów redoksowych

2013/10/E/ST5/00642

Słowa kluczowe:

utlenianie alkoholi i toluenu Zn(Nb)MCF Zn(Nb)SBA-15 mezoporowate tlenki niobu i cynku układy bimetaliczne Au-Ag Au-Cu

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Izabela Sobczak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 3 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 714 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-02

Zakończenie projektu: 2017-06-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do pomiarów fizysorpcji. Za kwotę 220 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (21)
 1. The effect of AuAg-MCF and AuAg-NbMCF catalysts pretreatment on the gold-silver alloy formation and the catalytic behavior in selective methanol oxidation with oxygen IF: 3,615
  Autorzy:
  I. Sobczak, E. Dembowiak
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (rok: 2015, tom: 409, strony: 137-148), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molcata.2015.08.017 - link do publikacji
 2. The effect of zinc and copper in gold catalysts supported on MCF cellular foams on surface properties and catalytic activity in methanol oxidation IF: 3,349
  Autorzy:
  I. Bilkova, I. Sobczak, P. Decyk, M. Ziolek, J.E. Whitten
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 232, strony: 97-108), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2016.06.008 - link do publikacji
 3. The effect of copper and silver on the properties of Au-ZnO catalyst and its activity in glycerol oxidation IF: 4,281
  Autorzy:
  Iveta Kaskow, Piotr Decyk, Izabela Sobczak
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 444, strony: 197-207), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.02.285 - link do publikacji
 4. Theoretical and experimental insight into zinc loading on mesoporous silica IF: 3,66
  Autorzy:
  T. Siodla, I. Sobczak, M. Ziolek, F. Tielens
  Czasopismo:
  Microporous Mesoporous Materials (rok: 2018, tom: 256, strony: 199-205), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2017.08.008 - link do publikacji
 5. Development of multifunctional gold, copper, zinc, niobium containing MCF catalysts - Surface properties and activity in methanol oxidation IF: 3,66
  Autorzy:
  L. Wolski, I. Sobczak, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2017, tom: 243, strony: 339-350), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2017.02.038 - link do publikacji
 6. Surface properties and catalytic performance of Pt–Ag supported on silica – The effect of preparation methods IF: 3,942
  Autorzy:
  J. Czaplinska, P. Decyk, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2015, tom: 504, strony: 361-372), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2014.12.054 - link do publikacji
 7. The effect of the preparation procedure on the morphology, texture and photocatalytic properties of ZnO IF: 2,365
  Autorzy:
  L. Wolski, J.E. Whitten, I. Sobczak, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2017, tom: 85, strony: 35-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2016.08.027 - link do publikacji
 8. The role of niobium component in heterogeneous catalysts IF: 4,233
  Autorzy:
  M. Ziolek, I. Sobczak
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2017, tom: 285, strony: 211-225), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2016.12.013 - link do publikacji
 9. Gold-copper catalysts supported on SBA-15 with long and short channels – Characterization and the use in propene oxidation IF: 4,665
  Autorzy:
  Kalina Grzelak, Izabela Sobczak, Chia-Min Yang, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2019.05.013 - link do publikacji
 10. Insight into pathways of methylene blue degradation with H2O2 over mono and bimetallic Nb, Zn oxides IF: 9,446
  Autorzy:
  Ł. Wolski, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2018, tom: 224, strony: 634-647), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2017.11.008 - link do publikacji
 11. The role of pillaring in MCM-22 on the dispersion of noble metals and catalytic activity IF: 2,435
  Autorzy:
  A. Wojtaszek-Gurdak, I. Sobczak, K. Grzelak, M. Ziolek, U. Hartfelder, J.A. Van Bokhoven,
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2016, tom: 76, strony: 169-178), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2015.11.054 - link do publikacji
 12. Au-Cu on Nb2O5 and Nb/MCF supports - Surface properties and catalytic activity in glycerol and methanol oxidation IF: 3,893
  Autorzy:
  I. Sobczak, Ł. Wolski
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2015, tom: 254, strony: 72-82), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 13. Size of Au-Nanoparticles Supported on Mesostructural Cellular Foams Studied by the Pair Distribution Function Technique IF: 4,425
  Autorzy:
  A. Poulain, I. Sobczak, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Crystal Growth and Design (rok: 2016, tom: 16, strony: 5985-5993), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b01029 - link do publikacji
 14. Variability of surface components in gold catalysts - the role of hydroxyls and state of gold on activity and selectivity of Au-Nb2O5 and Au-ZnNb2O6 in methanol oxidation IF: 6,844
  Autorzy:
  Ł. Wolski; I. Sobczak, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2017, tom: 354, strony: 100-112), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2017.08.022 - link do publikacji
 1. Factors affecting the photocatalytic activity of ZnO in Rhodamine B photodegradation reaction
  Autorzy:
  L. Wolski, J.E. Whitten, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  The 16th International Congress on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: University in Pekin
  Data:
  konferencja 3-8 lipca
  Status:
  Opublikowana
 2. Gold supported on zinc containing supports
  Autorzy:
  I. Kaskow, I. Sobczak, M. Ziolek, J.E. Whitten
  Konferencja:
  International Workshop on Functional Nanoporous Materials FuNaM" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 13-14 października
  Status:
  Opublikowana
 3. MCF materials – the effect of Ag and Cu on the properties of gold on silica and niobosilica matrices
  Autorzy:
  Izabela Sobczak, Łukasz Wolski, Ewa Dembowiak
  Konferencja:
  7th International Gold Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Cardiff University
  Data:
  konferencja 26-29 lipca
  Status:
  Opublikowana
 4. Katalizatory Zn/SBA-15 i ZnO modyfikowane złotem i miedzią w reakcjach utleniania alkoholi
  Autorzy:
  I. Sobczak, M. Gabrysiak, A. Wojtaszek-Gurdak, K. Stawicka
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-23-7
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 5. New Au-Zn catalysts supported on MCF and NbMCF – the role of Zn and Nb on the physico-chemical and catalytic properties
  Autorzy:
  I. Sobczak, D. Ratajczak
  Konferencja:
  18th International Zeolite Conference (rok: 2016, ), Wydawca: University in Rio de Janeiro
  Data:
  konferencja 19-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. The effect of sodium on the properties of gold catalysts supported on MCF and NbMCF mesoporous cellular foams
  Autorzy:
  I. Sobczak, D. Ratajczak, N. Klimczak
  Konferencja:
  7th FEZA Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Sofia University
  Data:
  konferencja 3-7 lipca
  Status:
  Opublikowana
 7. AuCu bimetallic system based on Nb/MCF and Nb2O5 – surface characterization and catalytic activity in alcohols oxidation
  Autorzy:
  Izabela Sobczak, Łukasz Wolski
  Konferencja:
  8th International Symposium on Group Five Compounds (rok: 2014, ), Wydawca: University of Malaga
  Data:
  konferencja 24-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 8. Bimetallic AgCu-SBA-15 system - the effect of metal loading and preparation method on the surface and catalytic properties
  Autorzy:
  Joanna Czaplińska, Izabela Sobczak, Maria Ziolek
  Konferencja:
  6th FEZA Conference-Porous Systems: From Novel Materials to Sustainable solutions (rok: 2014, ), Wydawca: Leipzig University
  Data:
  konferencja 8-11 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Gold nanoparticles supported on niobium and zinc containing matrices – synthesis, characterization and catalytic activity in methanol oxidation
  Autorzy:
  Ł. Woski
  Konferencja:
  XXI Zeolite Forum (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zeolitowe, ISBN 978-83-62783-10-6
  Data:
  konferencja 7-11 lutego
  Status:
  Opublikowana
 10. NbMCF and ZrMCF mesostructured cellular foams as new supports for gold – surface and oxidative properties
  Autorzy:
  Izabela Sobczak, Marta Kozłowska, Maria Ziolek
  Konferencja:
  8th International Symposium on Group Five Compounds (rok: 2014, ), Wydawca: University of Malaga
  Data:
  konferencja 24-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 11. The influence of Nb-Zn interaction in the different supports on the properties of gold catalysts
  Autorzy:
  L. Wolski, J.E. Whitten, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  International Workshop on Functional Nanoporous Materials FuNaM" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 13-14 października
  Status:
  Opublikowana
 12. Bimetallic catalysts (AuCu, AuAg) on mesoporous Zn/MCF and ZnO supports - surface properties and catalytic activity
  Autorzy:
  I. Bilkova, I. Sobczak, P. Decyk, M. Ziolek, J.E. Whitten
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN; ISBN 978-83-60514-24-5
  Data:
  konferencja 16-18.03.
  Status:
  Opublikowana
 13. Gold-copper catalysts supported on SBA-15 with long and short channels in propylene oxidation
  Autorzy:
  K. Grzelak, C-M. Yang, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  XXI Zeolite Forum (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zeolitowe, ISBN 978-83-62783-10-6
  Data:
  konferencja 7-11 lutego
  Status:
  Opublikowana
 14. Mezoporowata krzemionka MCF zawierająca Au, Cu, Nb, Zn – synteza, charakterystyka i aktywność katalityczna w utlenianiu metanolu
  Autorzy:
  Ł. Wolski, J. Whitten, I. Sobczak, M. Ziółek
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-23-7
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 15. Niobium and zinc oxides used as photocatalysts: the role of their structure and texture properties on the Rhodamine B photodegradation
  Autorzy:
  Łukasz Wolski, J.E. Whitten, I. Sobczak, M. Ziółek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN; ISBN 978-83-60514-24-5
  Data:
  konferencja 16-18.03.
  Status:
  Opublikowana
 16. The effect of zinc loaded on MCF on the catalytic activity of Au-Zn/MCF and AuCu-Zn/MCF systems in selective methanol oxidation
  Autorzy:
  I. Bilkova, I. Sobczak, P. Decyk, M. Ziolek, J.E. Whitten
  Konferencja:
  18th International Zeolite Conference (rok: 2016, ), Wydawca: University in Rio de Janeiro
  Data:
  konferencja 19-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 17. Układy bimetaliczne AuAg-ZnO jako katalizatory reakcji utleniania metanolu
  Autorzy:
  I. Bilkova-Kaśków, I. Sobczak, M. Ziółek
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-23-7
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 18. AuAg-NbMCF bimetallic catalysts – effect of gold-silver alloy and niobium on the activity in selective methanol oxidation
  Autorzy:
  Izabela Sobczak,Ewa Dembowiak
  Konferencja:
  7th International Gold Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Cardiff University
  Data:
  konferencja 26-29 lipca
  Status:
  Opublikowana
 19. Characterization of Zn and Cu Monomeric Oxide Species Supported on Hydroxylated Silica: a DFT Study
  Autorzy:
  T. Siodla, F. Tielens, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  XXI Zeolite Forum (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zeolitowe, ISBN 978-83-62783-10-6
  Data:
  konferencja 7-11 lutego
  Status:
  Opublikowana
 20. Gold na gold-copper catalysts supported on MCF mesoporous silica modified with zinc and niobium – the influence of metal additives on activity and selectivity of gold in methanol oxidation
  Autorzy:
  L. Wolski, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  7th FEZA Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Sofia University
  Data:
  konferencja 3-7 lipca
  Status:
  Opublikowana
 21. Influence of synthetic conditions on the morphology, properties and photocatalytic activity of zinc oxide
  Autorzy:
  L.Wolski, J.E. Whitten, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zeolitowe, ISBN 978-83-929430-9-9
  Data:
  konferencja 22-26 września, Stryszawa
  Status:
  Opublikowana