Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe kierunki w badaniach nieliniowych zjawisk optycznych i ich fizykochemicznych następstw

2013/10/A/ST4/00114

Słowa kluczowe:

Nieliniowa absorpcja własności chirooptyczne nieliniowe optyczne analogi chromizmu

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Samoć 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: MAESTRO 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 2 961 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-04

Zakończenie projektu: 2021-06-03

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Optyczny oscylator parametryczny. Za kwotę 500 000 PLN
 2. Kompensator Soleil-Babinet. Za kwotę 21 033 PLN
 3. Laser femtosekundowy Ti-szafir z synchronizacją modów. Za kwotę 500 000 PLN
 4. Oscyloskop czterokanałowy.
 5. Modulator elastooptyczny. Za kwotę 100 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (47)
 1. Metaphotonics: An emerging field with opportunities and challenges IF: 20,033
  Autorzy:
  Baev, Alexander; Prasad, Paras N.; Agren, Hans; Samoc, Marek; Wegener, Martin
  Czasopismo:
  Physics Reports-Review Section of Physics Letters (rok: 2015, tom: 594, strony: 21916), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physrep.2015.07.002 - link do publikacji
 2. Nonlinear Optical Response of Prussian Blue: Strong Three-photon Absorption in the Infrared Region IF: 4,82
  Autorzy:
  J. K. Zaręba, J. Szeremeta, M. Waszkielewicz, M. Nyk, and M. Samoć
  Czasopismo:
  Inorg. Chem. (rok: 2016, tom: 55, strony: 9501-9504), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b01556 - link do publikacji
 3. Synthesis and optical power limiting properties of heteroleptic Mo3S7 clusters IF: 4,197
  Autorzy:
  Recatala, David; Llusar, Rosa; Barlow, Adam; Wang, Gennaio; Samoc, Marek; Humphrey, Mark G.; Guschin, Artem L.
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 29, strony: 13163-13172), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/5dt01244a - link do publikacji
 4. Two-photon chiro-optical properties of gold Au-25 nanoclusters IF: 3,906
  Autorzy:
  Olesiak-Banska, J. Waszkielewicz, M. Samoc, M.
  Czasopismo:
  Phys.Chem.Chem.Phys. (rok: 2018, tom: 20, strony: 24523-24526), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cp05256e - link do publikacji
 5. Uniting Ruthenium(II) and Platinum(II) Polypyridine Centers in Heteropolymetallic Complexes Giving Strong Two-Photon Absorption IF: 4,762
  Autorzy:
  Shi, Pengfei; Coe, Benjamin J.; Sanchez, Sergio; Wang, Daqi; Tian, Yupeng; Nyk, Marcin; Samoc, Marek
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2015, tom: 54, strony: 11450-11456), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.5b02089 - link do publikacji
 6. 2,7-Fluorenediyl-Bridged Complexes Containing Electroactive "Fe(eta(5)-C5Me5)(kappa(2)-dppe)C C-" End Groups: Molecular Wires and Remarkable Nonlinear Electrochromes IF: 4,126
  Autorzy:
  Malvolti, Floriane; Rouxel, Cedric; Triadon, Arnedee; Grelaud, Guillaume; Richy, Nicolas; Mongin, Olivier; Blanchard-Desce, Mireille; Toupet, Loic; Razak, Fazira I. Abdul; Stranger, Robert; Samoc, Marek; Yang, Xinwei; Wang, Genmiao; Barlow, Adam; Cifuentes, Marie P.; Humphrey, Mark G.; Paul, Frederic
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2015, tom: 34, strony: 5418-5437), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.5b00769 - link do publikacji
 7. A closer look at two-photon absorption, absorption saturation and nonlinear refraction in gold nanoclusters IF: 3,289
  Autorzy:
  J. Olesiak-Banska, M. Waszkielewicz, K. Matczyszyn, M. Samoc
  Czasopismo:
  RSC Adv. (rok: 2016, tom: 6, strony: 98748-98752), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA20610G - link do publikacji
 8. Beyond Single-Wavelength SHG Measurements: Spectrally-Resolved SHG Studies of Tetraphosphonate Ester Coordination Polymers IF: 4,762
  Autorzy:
  Zareba, Jan K.; Bialek, Michal J.; Janczak, Jan; Nyk, Marcin; Zon, Jerzy; Samoc, Marek
  Czasopismo:
  Inorg. Chem. (rok: 2015, tom: 54, strony: 10568-10575), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.5b01939 - link do publikacji
 9. Combining Three Different Functional Groups in One Linker: A Variety of Features of Copper(II) Aminocarboxyphosphonate IF: 4,055
  Autorzy:
  Garczarek, P.; Zareba, J. K.; Duczmal, M.; Janczak, J.; Zon, J.; Samoc, M.; Nyk, M.
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2017, tom: 17, strony: 1373-1383), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b01771 - link do publikacji
 10. DNA liquid crystals doped with AuAg nanoclusters: One-photon and two-photon imaging IF: 4,513
  Autorzy:
  Brach, K. Olesiak-Banska, J. Waszkielewicz, M. Samoc, M. Matczyszyn, K.
  Czasopismo:
  J. Mol. Liq. (rok: 2018, tom: 259, strony: 82-87), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2018.02.108 - link do publikacji
 11. Linear and Nonlinear Third-Order Optical Properties of Some Fluorenyl- and Triarylamine-containing Tetracyanobutadienes Derivatives IF: 5,771
  Autorzy:
  Z. Pokladek, N. Ripoche, M. Betou, Y. Trolez, O. Mongin, J. Olesiak-Bańska, K. Matczyszyn, M. Samoc, M. G. Humphrey, M. Blanchard-Desce and F. Paul
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2016, tom: 22, strony: 10155), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201600897 - link do publikacji
 12. On the particular importance of vibrational contributions to the static electrical properties of model linear molecules under spatial confinement IF: 4,493
  Autorzy:
  Robert Zalesny, Robert W. Gora, Josep M. Luis, Wojciech Bartkowiak
  Czasopismo:
  Phys.Chem.Chem.Phys. (rok: 2015, tom: 17, strony: 21782), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cp02865e - link do publikacji
 13. Postsynthetic Framework Contraction Enhances the Two-Photon Absorption Properties of Pillar-Layered Metal-Organic Frameworks IF: 9,567
  Autorzy:
  Mayer, D. C. Zareba, J. K. Raudaschl-Sieber, G. Pothig, A. Choluj, M. Zalesny, R. Samoc, M. Fischer, R. A.
  Czasopismo:
  Chemistry of Materials (rok: 2020, tom: 32, strony: 5682-5690), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.chemmater.0c01417 - link do publikacji
 14. Quantifying the Performances of DFT for Predicting Vibrationally Resolved Optical Spectra: Asymmetric Fluoroborate Dyes as Working Examples IF: 5,245
  Autorzy:
  Bednarska, J.; Zalesny, R.; Bartkowiak, W.; Osmialowski, B.; Medved, M.; Jacquemin, D.
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Theory and Computation (rok: 2017, tom: 13, strony: 4347-4356), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jctc.7b00469 - link do publikacji
 15. Spectrally resolved two-photon absorption properties and switching of the multi-modal luminescence of NaYF4:Yb,Er/CdSe hybrid nanostructures IF: 5,976
  Autorzy:
  Antoniak, M. A.; Wawrzyńczyk, D.; Zarȩba, J. K.; Samoć, M.; Nyk, M.
  Czasopismo:
  J. Mat. Chem. C (rok: 2018, tom: 6, strony: 5949-5956), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc00969d - link do publikacji
 16. Stellar Multi-Photon Absorption Materials: Beyond the Telecommunication Wavelength Band IF: 5,317
  Autorzy:
  Schwich, T.; Barlow, A.; Cifuentes, M. P.; Szeremeta, J.; Samoc, M.; Humphrey, M. G.
  Czasopismo:
  Chemistry-a European Journal (rok: 2017, tom: 23, strony: 8395-8399), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201702039 - link do publikacji
 17. Syntheses, Electrochemical, Linear Optical, and Cubic Nonlinear Optical Properties of Ruthenium-Alkynyl-Functionalized Oligo(phenylenevinylene) Stars IF: 2,997
  Autorzy:
  Chen, Zhiwei; Jeffery, Christopher J.; Morshedi, Mahbod; Moxey, Graeme J.; Barlow, Adam; Yang, Xinwei; Babgi, Bandar A.; Dalton, Gulliver T.; Randles, Michael D.; Smith, Matthew K.; Zhang, Chi; Samoc, Marek; Cifuentes, Marie P.; Humphrey, Mark G.
  Czasopismo:
  Chempluschem (rok: 2015, tom: 80, strony: 1329-1340), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cplu.201500220 - link do publikacji
 18. Synthesis and Linear and Nonlinear Optical Properties of Three Push-Pull Oxazol-5(4H)-one Compounds IF: 4,721
  Autorzy:
  Jedrzejewska, Beata; Gordel, Marta; Szeremeta, Janusz; Krawczyk, Przemyslaw; Samoc, Marek
  Czasopismo:
  J. Org. Chem. (rok: 2015, tom: 80, strony: 9641-9651), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.5b01636 - link do publikacji
 19. The role of intramolecular charge transfer and symmetry breaking in the photophysics of pyrrolo[3,2-: B] pyrrole-dione IF: 3,904
  Autorzy:
  Tasior, M. Hassanein, K. Mazur, L. M. Sakellari, I. Gray, D. Farsari, M. Samoć, M. Santoro, F. Ventura, B. Gryko, D. T.
  Czasopismo:
  Phys.Chem.Chem.Phys. (rok: 2018, tom: 20, strony: 22260-22271), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cp03755h - link do publikacji
 20. Benchmarking the Performance of Exchange-Correlation Functionals for Predicting Two-Photon Absorption Strengths IF: 5,399
  Autorzy:
  Beerepoot, Maarten; T. P. Alam, Md Mehboob; Bednarska, Joanna; Bartkowiak, Wojciech; Ruud, Kenneth; Zaleśny, Rober
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Theory and Computation (rok: 2018, tom: 14, strony: 3677-3685), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jctc.8b00245 - link do publikacji
 21. Exceptionally large two- and three-photon absorption cross-sections by OPV organometalation IF: 6,567
  Autorzy:
  B. Gao, L. Mazur, M. Morshedi, A. Barlow, H. Wang, C. Quintana, C. Zhang, M. Samoc, M. P. Cifuentes, and M. G. Humphrey
  Czasopismo:
  Chem. Comm. (rok: 2016, tom: 52, strony: 8301-8304), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6cc02560a - link do publikacji
 22. Fingerprints of Through-Bond and Through-Space Exciton and Charge π-Electron Delocalization in Linearly Extended [2.2]Paracyclophanes IF: 13,038
  Autorzy:
  José L. Zafra, Agustín Molina Ontoria, Paula Mayorga Burrezo, Miriam Peña-Alvarez, Marek Samoc, Janusz Szeremeta, Francisco J. Ramírez, Matthew D. Lovander, Christopher J. Droske, Ted M. Pappenfus, Luis Echegoyen, Juan T. López Navarrete, Nazario Martín, and Juan Casado
  Czasopismo:
  J. Am. Chem. Soc. (rok: 2017, tom: 139, strony: 3095-3105), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.6b12520 - link do publikacji
 23. Low-threshold stimulated emission from lysozyme amyloid fibrils doped with a blue laser dye IF: 3,302
  Autorzy:
  Sznitko, L. Hanczyc, P. Mysliwiec, J. Samoc, M.
  Czasopismo:
  Appl. Phys. Lett. (rok: 2015, tom: 106, strony: 23702), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4905782 - link do publikacji
 24. Nonlinear optical properties, upconversion and lasing in metal-organic frameworks IF: 38,618
  Autorzy:
  Medishetty, R.; Zareba, J. K.; Mayer, D.; Samoc, M.; Fischer, R. A.
  Czasopismo:
  Chemical Society Reviews (rok: 2017, tom: 46, strony: 4976-5004), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cs00162b - link do publikacji
 25. Photostability of push-pull phenantrobenzimidazole derivative upon one- and two-photon excitation IF: 3,708
  Autorzy:
  B. Jędrzejewska, M. Gordel, J. Szeremeta, I. Grela, M. Samoć
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2017, tom: 136, strony: 150-160), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2016.08.046 - link do publikacji
 26. Relation between Nonlinear Optical Properties of Push−Pull Molecules and Metric of Charge Transfer Excitations IF: 5,498
  Autorzy:
  Nanna Holmgaard List, Robert Zalesny, N. Arul Murugan, Jacob Kongsted, Wojciech Bartkowiak, Hans Ågren
  Czasopismo:
  J. Chem. Theory Comput. (rok: 2015, tom: 11, strony: 4182), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jctc.5b00538 - link do publikacji
 27. π-Expanded 1,3-Diketones – Synthesis, Optical Properties and Application in Two- Photon Polymerization IF: 5,066
  Autorzy:
  R. Nazir, B. Thorsted, E. Balčiūnas, L. Mazur, I. Deperasińska, M. Samoć, J. Brewer, M. Farsari, D. T. Gryko
  Czasopismo:
  J. Mat. Chem. C (rok: 2016, tom: 4, strony: 167-177), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5tc03334a - link do publikacji
 28. Co/ZIF-8 heterometallic nanoparticles: control of the nanocrystal size and properties by mixed-metal approach IF: 4,425
  Autorzy:
  J. K. Zaręba, M. Nyk and M. Samoć
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2016, tom: 16, strony: 6419-6425), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b01090 - link do publikacji
 29. Nonempirical Simulations of Inhomogeneous Broadening of Electronic Transitions in Solution: Predicting Band Shapes in One- and Two-Photon Absorption Spectra of Chalcones IF: 2,861
  Autorzy:
  Bednarska, J.; Zalesny, R.; Tian, G. J.; Murugan, N. A.; Agren, H.; Bartkowiak, W.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: 1643 (18pp)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22101643 - link do publikacji
 30. One- and two-photon-induced isomerization of styryl compounds possessing A-π-A' structure IF: 3,708
  Autorzy:
  B. Jędrzejewska, M. Gordel, J. Szeremeta, M. A. Kaczorowska, M. Józefowicz, M. Samoć
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2016, tom: 132, strony: 237-247), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2016.05.001 - link do publikacji
 31. Remote-control of the enantiomeric supramolecular recognition mediated by chiral azobenzenes bound to human serum albumin IF: 4,123
  Autorzy:
  Deiana, M.; Pokladek, Z.; Dudek, M.; Mucha, S. G.; Mazur, L. M.; Pawlik, K.; Mlynarz, P.; Samoc, M.; Matczyszyn, K.
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 21272-21275), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp03336b - link do publikacji
 32. Shaping Luminescent Properties of Yb3+ and Ho3+ Co-Doped Upconverting Core-Shell beta-NaYF4 Nanoparticles by Dopant Distribution and Spacing IF: 8,315
  Autorzy:
  Pilch, A. Wurth, C. Kaiser, M. Wawrzynczyk, D. Kurnatowska, M. Arabasz, S. Prorok, K. Samoc, M. Strek, W. Resch-Genger, U. Bednarkiewicz, A.
  Czasopismo:
  Small (rok: 2017, tom: 13, strony: 1701635), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/smll.201701635 - link do publikacji
 33. Spectral dependence of nonlinear optical properties of symmetrical octatetraynes with p-substituted phenyl end-groups IF: 4,493
  Autorzy:
  Arendt, Agata; Kolkowski, Radoslaw; Samoc, Marek; Szafert, Slawomir
  Czasopismo:
  PhysChemChemPhys (rok: 2015, tom: 17, strony: 13680-13688), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cp01661d - link do publikacji
 34. Spectrally-resolved third-harmonic generation and the fundamental role of O-H center dot center dot center dot Cl hydrogen bonding in O-h, T-d-cobalt(II) tetraphenylmethane-based coordination polymers IF: 4,029
  Autorzy:
  Zareba, J. K. Janczak, J. Samoc, M. Nyk, M.
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 9349-9357), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt01518f - link do publikacji
 35. Two- and three-photon absorption properties of fan-shaped dendrons derived from 2,3,8-trifunctionalized indenoquinoxaline units: synthesis and characterization IF: 5,256
  Autorzy:
  Lin, T. C. Chien, W. Mazur, L. M. Liu, Y. Y. Jakubowski, K. Matczyszyn, K. Samoc, M. Amini, R. W.
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2017, tom: 5, strony: 8219-8232), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7tc02584j - link do publikacji
 36. Two-Photon Imaging of 3D Organization of Bimetallic AuAg Nanoclusters in DNA Matrix IF: 3,833
  Autorzy:
  Brach, Katarzyna; Waszkielewicz, Magdalena; Olesiak-Banska, Joanna; Samoc, Marek; Matczyszyn, Katarzyna
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2017, tom: 33, strony: 8993-8999), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.7b00873 - link do publikacji
 37. 2,5-Bis(azulenyl) pyrrolo 3,2-b pyrroles - the key influence of the linkage position on the linear and nonlinear optical properties IF: 5,256
  Autorzy:
  Poronik, Y. M.; Mazur, L. M.; Samoc, M.; Jacquemin, D.; Gryko, D. T.
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2017, tom: 5, strony: 2620-2628), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7tc00276a - link do publikacji
 38. Enhanced one-photon and two-photon excited luminescence of polymer-stabilized AuAg nanoclusters aggregates IF: 2,732
  Autorzy:
  Waszkielewicz, M.; Olesiak–Banska, J.; Grzelczak, M.; Sánchez–Iglesias, A.; Pniakowska, A.; Samoc, M.
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2020, tom: 221, strony: 116994 (6 pages)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2019.116994 - link do publikacji
 39. Gold nanoparticle-decorated graphene as a nonlinear optical material in the visible and near-infrared spectral range IF: 3,906
  Autorzy:
  Kinastowska, K. Piela, K. Gordel, M. Żak, A. Kołkowski, R. Samoć, M.
  Czasopismo:
  Phys. Chem.Chem.Phys. (rok: 2018, tom: 20, strony: 18862-18872), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8CP02439A - link do publikacji
 40. Modified Z-scan technique using focus-tunable lens IF: 2,059
  Autorzy:
  Kolkowski, Radoslaw; Samoc, Marek
  Czasopismo:
  Journal of Optics (rok: 2014, tom: 16, strony: 125202), Wydawca: Institute of Physics (IOP)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2040-8978/16/12/125202 - link do publikacji
 41. Multi-Photon Absorption in Metal-Organic Frameworks IF: 11,994
  Autorzy:
  Medishetty, R.; Nemec, L.; Nalla, V.; Henke, S.; Samoc, M.; Reuter, K.; Fischer, R. A.
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie-International Edition (rok: 2017, tom: 56, strony: 14743-14748), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201706492 - link do publikacji
 42. Polymeric nanocapsules with upconverting nanocrystals cargo make ideal fluorescent bioprobes IF: 5,525
  Autorzy:
  Bazylinska U., Wawrzynczyk D., Kulbacka J., Frackowiak R., Cichy B., Bednarkiewicz A., Samoc M., Wilk K. A
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 14), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep29746 - link do publikacji
 43. Three-Photon Absorption of Coordination Polymer Transforms UV-to-VIS Thermometry into NIR-to-VIS Thermometry IF: 8,456
  Autorzy:
  Zareba, J. K.; Nyk, M.; Janczak, J.; Samoć, M.
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 10435-10441), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.8b21937 - link do publikacji
 44. Two-photon absorption and photoluminescence of colloidal gold nanoparticles and nanoclusters IF: 40,443
  Autorzy:
  Olesiak-Banska, J.; Waszkielewicz, M.; Obstarczyk, P.; Samoc, M.
  Czasopismo:
  Chemical Society Reviews (rok: 2019, tom: 48, strony: 4087-4117), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cs00849c - link do publikacji
 45. Two-photon excited luminescence and second-harmonic generation in quinacridone microstructures IF: 4,012
  Autorzy:
  Deska, Radosław; Olesiak-Banska, Joanna; Głowacki, Eric Daniel; Samoc, Marek; Matczyszyn, Katarzyna;
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2020, tom: 177, strony: 108268), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2020.108268 - link do publikacji
 46. Utilizing formation of dye aggregates with aggregation-induced emission characteristics for enhancement of two-photon absorption IF: 5,976
  Autorzy:
  Justyniarski, A. Zarȩba, J. K. Hańczyc, P. Fita, P. Chołuj, M. Zaleśny, R. Samoć, M.
  Czasopismo:
  J. Mat. Chem. C (rok: 2018, tom: 6, strony: 4384-4388), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7tc05509a - link do publikacji
 47. pH-Induced transformation of ligated Au25 to brighter Au23 nanoclusters IF: 7,233
  Autorzy:
  Waszkielewicz, M. Olesiak-Banska, J. Comby-Zerbino, C. Bertorelle, F. Dagany, X. Bansal, A. K. Sajjad, M. T. Samuel, I. D. W. Sanader, Z. Rozycka, M. Wojtas, M. Matczyszyn, K. Bonacic-Koutecky, V. Antoine, R. Ozyhar, A. Samoc, M.
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2018, tom: 10, strony: 11335-11341), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8nr00660a - link do publikacji