Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Neuronalne i nieneuronalne mechanizmy toksyny botulinowej A w rozwoju bólu neuropatycznego - badania behawioralne i biochemiczne

2013/10/M/NZ4/00261

Słowa kluczowe:

ból neuropatyczny toksyna botulinowa typu A mikroglej astroglej

Deskryptory:

 • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
 • NZ4_7: Neurofizjologia
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Farmakologii PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Mika 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 1 111 749 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-04

Zakończenie projektu: 2018-09-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (20)
 1. Comparison of the expression changes after botulinum toxin type A and minocycline administration in lipopolysaccharide-stimulated rat microglial and astroglial cultures IF: 4,3
  Autorzy:
  Piotrowska A., Popiołek-Barczyk K., Pavone F., Mika J.
  Czasopismo:
  Front Cell Infect Microbiol. (rok: 2017, tom: 7, strony: 44943), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fcimb.2017.00141. - link do publikacji
 2. Nowe sposoby leczenia bólu - modulacja aktywności komórek glejowych: Marawirok jako modulator polaryzacji komórek glejowych – badania in vivo i in vitro
  Autorzy:
  Piotrowska A., Kwiatkowski K., Rojewska E., Makuch W., Mika J.
  Czasopismo:
  Artykuł popularnonaukowy wysłany do publikacji na stronie Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (rok: 2018, tom: -, strony: 1), Wydawca: IF PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Blockade of IL-18 signaling diminished neuropathic pain and enhanced the efficacy of morphine and buprenorphine. IF: 3,84
  Autorzy:
  Pilat D, Piotrowska A, Rojewska E, Jurga A, Ślusarczyk J, Makuch W, Basta-Kaim A, Przewlocka B, Mika J.
  Czasopismo:
  Mol Cell Neurosci. (rok: 2016, tom: 71, strony: 114-124), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mcn.2015.12.013 - link do publikacji
 4. Dataset of botulinum toxin A influence on interleukins under neuropathy
  Autorzy:
  Zychowska M., Rojewska E., Makuch W., Luvisetto S., Pavone F, Marinelli S, Przewlocka B, Mika J.
  Czasopismo:
  Data in Brief (rok: 2016, tom: 9, strony: 1020-1023), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dib.2016.11.023 - link do publikacji
 5. Marawirok jako potencjalny lek stosowany w terapii bólu neuropatycznego – dowody z badań podstawowych
  Autorzy:
  Kwiatkowski K, Piotrowska A, Mika J.
  Czasopismo:
  Ból (rok: 2015, tom: 16, strony: 31-36), Wydawca: Index Copernicus
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/1640324x.1193855 - link do publikacji
 6. Blockade of Toll-Like Receptors (TLR2, TLR4) Attenuates Pain and Potentiates Buprenorphine Analgesia in a Rat Neuropathic Pain Model IF: 3,582
  Autorzy:
  Jurga A.M., Rojewska E., Piotrowska A., Makuch W., Pilat D., Przewlocka B., Mika J.
  Czasopismo:
  Neural Plasticity (rok: 2016, tom: 2016 ID5238730, strony: 44938), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2016/5238730 - link do publikacji
 7. Direct and indirect pharmacological modulation of CCL2/CCR2 pathway results in attenuation of neuropathic pain - In vivo and in vitro evidence. IF: 2,536
  Autorzy:
  Piotrowska A., Kwiatkowski K., Rojewska E., Slusarczyk J., Makuch W., Basta-Kaim A., Przewlocka B, Mika J.
  Czasopismo:
  J Neuroimmunol. (rok: 2016, tom: 297, strony: 45188), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jneuroim.2016.04.017 - link do publikacji
 8. Biphalin, a dimeric enkephalin, alleviates LPS-induced activation in rat primary microglial cultures in opioid receptor-dependent and -independent manners IF: 3,054
  Autorzy:
  Popiolek-Barczyk K., Piotrowska A., Makuch W., Mika J.
  Czasopismo:
  Neural Plast. (rok: 2017, tom: 2017, strony: 44945), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/3829472 - link do publikacji
 9. Blockade of P2X4 receptors inhibits neuropathic pain-related behavior by preventing MMP-9 activation and, consequently, pronociceptive interleukin release in a rat model. IF: 4,418
  Autorzy:
  Jurga A.M., Piotrowska A., Makuch W., Przewlocka B. Mika J.
  Czasopismo:
  Front. Pharmacol. (rok: 2017, tom: 8, strony: 44944), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fphar.2017.00048 - link do publikacji
 10. Botulinum Toxin Type A-A Modulator of Spinal Neuron-Glia Interactions under Neuropathic Pain Conditions IF: 3,273
  Autorzy:
  Rojewska E, Piotrowska A, Popiolek-Barczyk K, Mika J.
  Czasopismo:
  Toxins (Basel) (rok: 2018, tom: 10, strony: 44938), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/toxins10040145 - link do publikacji
 11. Maraviroc reduces neuropathic pain through polarization of microglia and astroglia - evidence from in vivo and in vitro studies IF: 4,936
  Autorzy:
  Piotrowska A., Kwiatkowski K., Rojewska E., Makuch W., Mika J.
  Czasopismo:
  Neuropharmacology (rok: 2016, tom: 108, strony: 207-19), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.neuropharm.2016.04.024 - link do publikacji
 12. Participation of pro-and anti-nociceptive interleukins in botulinum toxin A analgesia in rat neuropathic pain model IF: 2,73
  Autorzy:
  Zychowska M., Rojewska E., Makuch W., Luvisetto S., Pavone F., Marinelli S., Przewlocka B., Mika J.
  Czasopismo:
  Eur J Pharmacol. (rok: 2016, tom: 791, strony: 377-388), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejphar.2016.09.019 - link do publikacji
 13. Jak chroniczny ból zmienia ekspresję genów:
  Autorzy:
  Rojewska E., Piotrowska A., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Czasopismo:
  Artykuł popularnonaukowy wysłany do publikacji na stronie Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (rok: 2018, tom: -, strony: 1), Wydawca: IF PAIN
  Status:
  Opublikowana
 14. Lipopolysaccharide from Rhodobacter sphaeroides (TLR4 antagonist) attenuates hypersensitivity and modulates nociceptive factors IF: 1,9
  Autorzy:
  A.Jurga, E. Rojewska, W. Makuch, J. Mika
  Czasopismo:
  Pharmaceutical Biology (rok: 2018, tom: 56, strony: 275–286), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/13880209.2018.1457061 - link do publikacji
 15. Modification of neuroimmunological interactions by minocycline: experimental background for neuropathic pain treatment.
  Autorzy:
  Rojewska E., Popiołek-Barczyk K., Starnowska J., Przewłocka B., Mika J.
  Czasopismo:
  Annual Report, Polish Academy of Sciences (rok: 2015, tom: -, strony: 75-78), Wydawca: Polish Academy of Sciences PKiN, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 16. Pharmacological kynurenine 3-monooxygenase enzyme inhibition significantly reduces neuropathic pain in a rat model. IF: 5,106
  Autorzy:
  Rojewska E, Piotrowska A, Makuch W, Przewlocka B, Mika J.
  Czasopismo:
  Neuropharmacology (rok: 2016, tom: 102, strony: 80-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 17. Targeting the microglial signaling pathways: new Insights in the modulation of neuropathic pain IF: 3,455
  Autorzy:
  Popiołek-Barczyk K.; Mika J.
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 23, strony: 2908-2928), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867323666160607120124 - link do publikacji
 18. The RS504393 influences the level of nociceptive factors and enhances opioid analgesic potency in neuropathic rats IF: 3,896
  Autorzy:
  Kwiatkowski K., Piotrowska A., Rojewska E., Makuch W., Mika J.
  Czasopismo:
  The Journal of Neuroimmune Pharmacology (rok: 2017, tom: 12, strony: 402-419), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11481-017-9729-6 - link do publikacji
 1. IL-1 family – how blockage of IL-1beta and IL-18 signalling diminished neuropathic pain and enhanced the efficacy of morphine.
  Autorzy:
  Pilat D., Piotrowska A., Rojewska E., Jurga A., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2016, IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2016, ), Wydawca: Neuronus, Kraków
  Data:
  konferencja 22-24.04.2016, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 2. Maraviroc, CCR5 anatagonist, influences the activation of various signaling pathways and exhibits an analgesic in rat model of neuropathy -in vivo and in vitro studies
  Autorzy:
  Piotrowska-Murzyn A., Kwiatkowski K., Rojewska E., Makuch W., Jurga AM., Ślusarczyk J., Trojan E., Basta-Kaim A., Mika J.
  Konferencja:
  6th International Congress on Neuropathic Pain (rok: 2017, ), Wydawca: NEUPSIG, Goteborg
  Data:
  konferencja 15-18.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Minocycline enhance botulinum neurotoxin A analgesia under neuropathic pain via glia modulation.
  Autorzy:
  Makuch W., Rojewska E., Zychowska M., Marinelli S., Luvisetto S., Pavone F., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  Neurochemical conference, Neuropsychoimmunological mechanisms in the pathology of neurodegenerative diseases. From biomarkers to therapeutics" (rok: 2015, ), Wydawca: IMDIK PAN
  Data:
  konferencja 22-23.10. 2015 Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 4. Pharmacological modulation of purinergic P2X4R reverts neuropathic pain-related behavior, improves opioid effectiveness and influences nociceptive factors in rat model /Modulacja receptora purynergicznego P2X4R zapobiega objawom bólu neuropatycznego, podnosi efektywność opioidów oraz moduluje poziom czynników nocyceptywnych w szczurzym modelu.
  Autorzy:
  Jurga A. M., Piotrowska A., Starnowska J., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  European Pain Federation Pain School 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Index-Copernicus
  Data:
  konferencja 25-29.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. The role of pro- and anti-nociceptive interleukins in botulinum toxin A-induced analgesia under neuropathic pain – in vivo and in vitro study
  Autorzy:
  Makuch W., Piotrowska-Murzyn A., Rojewska E., Zychowska M., Luvisetto S., Pavone F., Marinelli S., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  6th International Congress on Neuropathic Pain (rok: 2017, ), Wydawca: NEUPSIG, Goteborg
  Data:
  konferencja 15-18.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. The influence of BoNT/A administration on IL-1 family members in rat neuropathic pain model – in vivo and in vitro evidences
  Autorzy:
  Zychowska M., Piotrowska A., Rojewska E., Makuch W., Marinelli S., Luvisetto S., Pavone F., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  2nd Central European Biomedical Congress (CEBC) (rok: 2016, ), Wydawca: CEBC, Kraków
  Data:
  konferencja 15-18.06.2016 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 7. Biphalin, a dimeric enkephalin, alleviates LPS-induced activation in rat primary microglial cultures in opioid receptor-dependent and -independent manners
  Autorzy:
  Popiołek-Barczyk K., Piotrowska-Murzyn A., Makuch W., Mika J.
  Konferencja:
  XII European Meeting on Glial Cells in Health and Disease (rok: 2017, ), Wydawca: Network Glia
  Data:
  konferencja 08-11.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Effect of botulinum toxin type A and minocycline on lipopolysaccharide-stimulated rat microglial and astroglial cultures
  Autorzy:
  Piotrowska-Murzyn A., Popiołek-Barczyk K., Pavone F., Mika J.
  Konferencja:
  XII European Meeting on Glial Cells in Health and Disease (rok: 2017, ), Wydawca: Network Glia
  Data:
  konferencja 08-11.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Inhibition of glial activation by minocycline modifies the effects of botulinum neurotoxin a in a model of neuropathic pain.
  Autorzy:
  Mika J., Rojewska E., Makuch W., Marinelli S., Luvisetto S., Pavone F., Przewlocka B.
  Konferencja:
  9th Congress of the European Pain Federation EFIC (rok: 2015, ), Wydawca: European Pain Federation EFIC
  Data:
  konferencja 2-5.09.2015 Wieden
  Status:
  Opublikowana
 10. Maraviroc by polarization of microglia and astroglia reducing pain in rat model of neuropathy -evidences from in vivo and in vitro studies
  Autorzy:
  Piotrowska A, Kwiatkowski K., Rojewska E., Makuch W., Jurga A.M., Ślusarczyk J., Trojan E., Basta-Kaim A., Mika J.
  Konferencja:
  2nd Central European Biomedical Congress (CEBC) (rok: 2016, ), Wydawca: CEBC, Kraków
  Data:
  konferencja 15-18.06.2016, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 11. Pharmacological antagonism of TLR4 and P2X4R potentiates opioid anagesia in rat neuropathic pain model
  Autorzy:
  Jurga A., Piotrowska A., Starnowska J., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2016, IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2016, ), Wydawca: Neuronus, Kraków
  Data:
  konferencja 22-24.04.2016, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 12. Pharmacological modulation of kynurenic pathway by Ro61-6048 and JM6 significantly diminishes neuropathic pain symptoms
  Autorzy:
  Rojewska E., Piotrowska-Murzyn A., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  6th International Congress on Neuropathic Pain (rok: 2017, ), Wydawca: NEUPSIG, Goteborg
  Data:
  konferencja 15-18.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. The CCR2 antagonist, RS504393, attenuates neuropathic pain symptoms and enhances opioid effectiveness
  Autorzy:
  Kwiatkowski K., Rojewska E., Makuch W., Piotrowska A., Mika J.
  Konferencja:
  2nd Central European Biomedical Congress (CEBC) (rok: 2016, ), Wydawca: CEBC, Kraków
  Data:
  konferencja 15-18.06.2016, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 14. The RS504393 (CCR2 antagonist) modulates neuropathic pain via CCR2/CCL2 and glial signaling pathways in CCI-exposed rats
  Autorzy:
  Kwiatkowski K., Rojewska E., Makuch W., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2016, IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2016, ), Wydawca: Neuronus, Kraków
  Data:
  konferencja 22-24.04.2016, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 15. The study of influence of minocycline on Botulinum toxin A on pro-and antinociceptive intereleukins under neuropathic pain.
  Autorzy:
  Rojewska E., Zychowska M., Makuch W., Marinelli S., Luvisetto S., Pavone F., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  Neurochemical conference, Neuropsychoimmunological mechanisms in the pathology of neurodegenerative diseases. From biomarkers to therapeutics". (rok: 2015, ), Wydawca: IMDIK PAN
  Data:
  konferencja 22-23.10. 2015 Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 16. Administration of CORM-2 (P2X4R antagonist) diminished pain and the level of pronociceptive factors in rat model of neuropathy.
  Autorzy:
  Jurga AM., Piotrowska A., Starnowska J., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  10 FENS Forum of Neuroscience (rok: 2016, ), Wydawca: The Federation of European Neuroscience Societes (FENS)
  Data:
  konferencja 2-6.07.2016 Kopenhaga
  Status:
  Opublikowana
 17. Administration of P2X4 receptor antagonist (CORM-2) inhibits neuropathic pain and improves opioid effectiveness in rats.
  Autorzy:
  Jurga A., Piotrowska A., Starnowska J., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  European Pain School (rok: 2016, ), Wydawca: IASP
  Data:
  konferencja 5-12.06.2016 Siena
  Status:
  Opublikowana
 18. Inhibition of SNAP-25 and glial activation advantages and disadvantages under neuropathic pain.
  Autorzy:
  Piotrowska A., Rojewska E., Makuch W., Marinelli S., Luvisetto S., Pavone F., Zychowska M., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  Translational Pain Research: From lab to clinic (rok: 2015, ), Wydawca: Kraków, EFIC
  Data:
  konferencja 5-9.07.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 19. Interleukin-18 binding protein: a novel modulation of neuropathic pain.
  Autorzy:
  Piotrowska A., Pilat D., Rojewska E., Jurga A., Ślusarczyk J., Makuch W., Basta-Kaim A., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  10 FENS Forum of Neuroscience (rok: 2016, ), Wydawca: The Federation of European Neuroscience Societes (FENS)
  Data:
  konferencja 2-6.07.2016 Kopenhaga
  Status:
  Opublikowana
 20. The neuropathic pain symptoms attenuation thru neuroimmunological changes induced by botulinum toxin type A administration. / Łagodzenie symptomów bólu neuropatycznego poprzez zmiany w poziomie czynników neuroimmunologicznych wywołane podaniem toksyny botulinowej typu A
  Autorzy:
  Zychowska M., Piotrowska A., Rojewska E., Makuch W., Marinelli S., Luviseto S., Pavone F., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  European Pain Federation Pain School 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Index-Copernicus
  Data:
  konferencja 25-29.06.2017
  Status:
  Opublikowana