Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Proste rozwiązanie dla ważnych półprzewodnikowych nanokrystalicznych azotków GaN i InN o kontrolowanej politypii: wykorzystanie uwarunkowań topochemicznych i termodynamicznych

2013/09/B/ST5/01223

Słowa kluczowe:

azotek galu azotek indu synteza nanokrystaliczny topochemia termodynamika

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Janik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 481 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-14

Zakończenie projektu: 2017-02-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Ammonolysis of polycrystalline and amorphized gallium arsenide GaAs to polytype-specific nanopowders of gallium nitride GaN IF: 3,29
  Autorzy:
  M. Drygaś, P. Jeleń, M. Radecka, J.F. Janik
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 41074-41086), Wydawca: Royal Society of Chemistry, England
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra05706c - link do publikacji
 2. Ammonolytical conversion of microcrystalline gallium antimonide GaSb to nanocrystalline gallium nitride GaN: thermodynamics vs. topochemistry IF: 3,84
  Autorzy:
  Mariusz Drygaś, Piotr Jeleń, Mirosław M. Bućko, Zbigniew Olejniczak, Jerzy F. Janik
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 82576-82586), Wydawca: Royal Society of Chemistry, England
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra16868f - link do publikacji
 3. Ammonolysis of gallium phosphide GaP to the nanocrystalline wide bandgap semiconductor gallium nitride GaN IF: 3,84
  Autorzy:
  Mariusz Drygaś, Maciej Sitarz, Jerzy F. Janik
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 106128-106140), Wydawca: Royal Society of Chemistry, England
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra23144b - link do publikacji
 1. Ammonolytical Nitridation in the Binary Gallium Pnictide Systems [GaE+GaE']/NH3 (E, E' = As, P, Sb) Towards Polytype Specific GaN Nanopowders
  Autorzy:
  Mariusz Drygas, Jerzy F. Janik, Miroslaw M. Bucko
  Konferencja:
  ICON2 - 2017. International Conference On Novel Nanomaterial: Engineering And Properties (rok: 2017, ), Wydawca: CEA - Synchrotron SOLEIL, France
  Data:
  konferencja 18-20 October
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of Precursor's Grain Size on the Conversion of Microcrystalline Gallium Antimonide GaSb to Nanocrystalline Gallium Nitride GaN
  Autorzy:
  Jerzy F. Janik, Mariusz Drygas, Miroslaw M. Bucko
  Konferencja:
  ICBN 2015 : International Conference on Biotechnology and Nanotechnology (rok: 2015, ), Wydawca: WASET
  Data:
  konferencja February 11-12
  Status:
  Opublikowana
 3. Ammonolytical conversion of bulk wafers of gallium arsenide GaAs to polytype specific nanopowders of the gallium nitride GaN semiconductor
  Autorzy:
  Jerzy F. Janik and Mariusz Drygas
  Konferencja:
  ANM 2016 ‒ 7 th International Conference on Advanced Nanomaterials (rok: 2016, ), Wydawca: University of Aveiro, Aveiro, Portugal
  Data:
  konferencja July 25-27
  Status:
  Opublikowana
 4. Facile single-step ammonolysis of microcrystalline gallium phosphide GaP to nanocrystalline powders of wide-bandgap semiconductor gallium nitride GaN
  Autorzy:
  Jerzy F. Janik, Mariusz Drygas, Miroslaw M. Bucko
  Konferencja:
  28th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Sponsored by the Japan Society of Applied Physics
  Data:
  konferencja November 10-13
  Status:
  Opublikowana
 5. Ammonolysis of simple GaE precursors (E = P, As, Sb) towards nanocrystalline gallium nitride – topochemistry vs. thermodynamics
  Autorzy:
  M. Drygaś, J. F. Janik, M. M. Bućko
  Konferencja:
  E-MRS, Symposium E (rok: 2016, ), Wydawca: European Materials Research Society
  Data:
  konferencja September 19-22
  Status:
  Opublikowana
 6. Conditions For Exclusive Formation of Hexagonal Polytype of the Gallium Nitride Semiconductor Nanopowders Prepared From Ammonolysis of Microcrystalline Gallium arsenide
  Autorzy:
  Jerzy F. Janik, Mariusz Drygas, Miroslaw M. Bucko
  Konferencja:
  BIT's 6th Annual World Congress of Nano Science and Technology ‒ 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: BIT, Singapore
  Data:
  konferencja October 26-28
  Status:
  Opublikowana
 7. Redox pathway in ammonolysis of indium pnictides
  Autorzy:
  Mariusz Drygas, Paula Bula, and Jerzy F. Janik
  Konferencja:
  8th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology AMN-8 (rok: 2017, ), Wydawca: MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology, Queenstown, New Zealand
  Data:
  konferencja February 12-16
  Status:
  Opublikowana