Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na zjawisko rezonansu ramanowskiego w wodzie

2013/09/B/ST4/03010

Słowa kluczowe:

struktura wody wiązanie wodorowe rezonans ramanowski

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST4_7: Fizyka chemiczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Kozanecki 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 612 267 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-11

Zakończenie projektu: 2017-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. spektrometr FT-IR. Za kwotę 170 000 PLN
 2. komora pomiarowa do badań mikro-ramanowskich cieczy w zewnętrznym polu elektrycznym. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (38)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. "Diffusive properties of water molecules in neighborhood of polymer chain as seen by Monte-Carlo simulations." IF: 3,798
  Autorzy:
  M. Kozanecki, K. Halagan, J. Saramak, K. Matyjaszewski
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2016, tom: 12, strony: 5519-5528), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6sm00569a - link do publikacji
 2. Poly(vinyl methyl ether) hydrogels at temperatures below the freezing point of water - molecular interactions and states of water IF: 2,161
  Autorzy:
  M. Pastorczak, G. Dominguez Espinoza, L. Okrasa, M. Pyda, M. Kozanecki, S. Kadlubowski, J.M. Rosiak, J. Ulanski
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2014, tom: 292, strony: 1775), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007-s00396-014-3283-z - link do publikacji
 3. Computational studies of intermolecular interactions in aqueous solutions of poly(vinylmethylether) IF: 1,984
  Autorzy:
  J. Saramak, K. Halagan, M. Kozanecki, P. Polanowski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Modeling (rok: 2014, tom: 20, strony: 2529), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00894-014-2529-5 - link do publikacji
 4. The influence of cellulose derivatives on water structure in gypsum IF: 2,421
  Autorzy:
  Anna Czaderna, Aleksandra Kocemba, Marcin Kozanecki, Maria Mucha, Patrycja Mróz
  Czasopismo:
  Construction and Building Materials (rok: 2018, tom: 160, strony: 628-638), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.conbuildmat.2017.11.062 - link do publikacji
 5. Sodium citrate stabilized Ag NPs under thermal treatment, electron-beam and laser irradiations IF: 1,435
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Michal Borkowski, Piotr Chudobinski, Szymon Bres, Malgorzata Matusiak, Grzegorz Nowaczyk, Marcin Kozanecki
  Czasopismo:
  Radiation Physics and Chemistry (rok: 2019, tom: xxx, strony: xxx), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.radphyschem.2018.07.020 - link do publikacji
 6. 1. Raman spectroscopy study on influence of network architecture on hydration of poly(2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate) hydrogels." IF: 2,395
  Autorzy:
  M.N. Olejniczak, M. Kozanecki, J. Saramak, M. Matusiak, S. Kadlubowski, K. Matyjaszewski
  Czasopismo:
  Journal of Raman Spectroscopy (rok: 2017, tom: 48, strony: 465-473), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jrs.5048 - link do publikacji
 7. 2-(2-methoxyethoxy)ethylmethacrylatehydrogelswithgradientof cross-linkdensity IF: 1,38
  Autorzy:
  SlawomirKadlubowski, MalgorzataMatusiak, AgnieszkaAdamus, Magdalena N.Olejniczak, MarcinKozanecki
  Czasopismo:
  Radiation Physics and Chemistry (rok: 2016, tom: 118, strony: 107–110), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radphyschem.2015.03.027 - link do publikacji
 8. Influence of Selected NSAIDs on Volume Phase Transition in Poly(2-(2-methoxyethoxy)ethyl Methacrylate) Hydrogels IF: 4,726
  Autorzy:
  Magdalena N. Olejniczak, Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki, Kaloian Koynov, Agnieszka Adamus and Radosław A. Wach
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry B (rok: 2016, tom: 4, strony: 1528 - 1534), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5tb02217g - link do publikacji
 1. Diffusivity of Water Molecules in Hydrogel Matrixes
  Autorzy:
  Saramak Jakub, Kozanecki Mracin, Hałagan Krzysztof, Polanowski Piotr
  Konferencja:
  XIV International Workshop on Complex Systems (rok: 2015, ), Wydawca: University of Trento
  Data:
  konferencja 22-25.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Poster: Molecular insight into ibuprofen sodium salt significance for volume phase transition in polymer-water-drug system
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Piechocki Krzysztof, Kozanecki Marcin, Matusiak Małgorzata, Kadłubowski Sławomir
  Konferencja:
  XIV International Workshop on Complex Systems (rok: 2015, ), Wydawca: University of Trento
  Data:
  konferencja 22-25.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Poster: Small molecular solvent in neighborhood of polymer chains with different geometry - diffusion studies
  Autorzy:
  Saramak Jakub, Hałagan Krzysztof, Kozanecki Marcin, Polanowski Piotr
  Konferencja:
  PISACMS (rok: 2015, ), Wydawca: Sorbonne Universites
  Data:
  konferencja 24-28.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Termoczułe hydrożele polimerowe jako potencjalne nośniki leków
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Piechocki Krzysztof, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  32 Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 22-26.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Intermolecular Interactions in Selected Polymer-water Systems as seen by Raman Spectroscopy
  Autorzy:
  M. Kozanecki, K. Halagan, J. Ulanski, K. Matyjaszewki
  Konferencja:
  1.12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA (rok: 2018, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 04-07.06
  Status:
  Opublikowana
 6. Kinetics of release of selected NSAIDS from thermo-responsive hydrogels based on 2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Piechocki Krzysztof, Kwieciński Wojciech, Szymańska Klaudia, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  1st International Congerss: from drug discovery to drug delivery (rok: 2014, ), Wydawca: Hellenic Society of Medical Chemistry
  Data:
  konferencja 13-15.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Poster: Termostabilność nanopryzm srebra
  Autorzy:
  Borkowski Michał, Lange Rafał, Filipczak Paulina, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  32 Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 22-26.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Poster: Volume phase transition in thermo-responsive hydrogels as seen by dynamical mechanical analysis, dielectric spectroscopy and complementary techniques
  Autorzy:
  Kozanecki Marcin, Pastorczak Marcin, Okrasa Lidia, Olejniczak Magdalena, Koynov Kaloian, Kadłubowski Sławomir
  Konferencja:
  9th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications BDS (rok: 2016, ), Wydawca: CNR-IPCF
  Data:
  konferencja 11-16.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Raman spectroscopy studies on thermo-sensitive polymer hydrogels applicable to biomedical purposes
  Autorzy:
  Kozanecki Marcin, Olejniczak Magdalena, Pastorczak Marcin
  Konferencja:
  The International Workshop "BIORaman" (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Chemii Fizycznej PAN
  Data:
  konferencja 15-17.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. "Powierzchniowo wzmocnione rozpraszanie Ramana wody w dyspersjach nanocząstek srebra"
  Autorzy:
  P. Filipczak, M.Kozanecki
  Konferencja:
  Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 19-20.06
  Status:
  Opublikowana
 11. Estimation of polymer hydratation poly(2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate) hydrogels using Raman Spectroscopy
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  The International Workshop "BIORaman" (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Chemii Fizycznej PAN
  Data:
  konferencja 15-17.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 12. Impact of density of cross-linking and ionic strength on volume phase transition of thermosensitive polymer hydrogels
  Autorzy:
  Piechocki Krzysztof, Olejniczak Magdalena, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  66. sjezd chemickych spolecnosti (rok: 2014, ), Wydawca: Czeska spolecznost chemica
  Data:
  konferencja 7-10.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Influence of network architecture on Volume phase Transition dynamics in PMEO2MA - based hydrogel
  Autorzy:
  Piechocki Krzysztof, Kozanecki Marcin, Kadłubowski Sławomir
  Konferencja:
  3rd International Conference Bio-Based Polymers and Composites BiPoCo (rok: 2016, ), Wydawca: Department of Physical Chemistry and Materials Sciences, Budapest University of Technology and Economics
  Data:
  konferencja 28.08-01.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Influence of silver nanoparticles on Raman resonance in liquid water
  Autorzy:
  Filipczak Paulina, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  66. sjezd chemickych spolecnosti (rok: 2014, ), Wydawca: Czeska spolecznost chemica
  Data:
  konferencja 7-10.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 15. Poster: Analiza struktury ciekłej wody przy pomocy spektroskopii Ramana
  Autorzy:
  Filipczak Paulina, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódziej
  Data:
  konferencja 12-13.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 16. Poster: Thermo-responsive PMEO2MA hydrogels as drug delivery systems - thermal properties
  Autorzy:
  Piechocki Krzysztof, Olejniczak Magdalena, Adamus Agnieszka, Wach Radosław, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT (rok: 2016, ), Wydawca: Centre of Polym. and Carbon Mater. Pol. Acad. of S.
  Data:
  konferencja 27-28.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 17. Raman resonance effect in water dispersions of silver nanoparticles
  Autorzy:
  Kozanecki Marcin, Filipczak Paulina, Nowaczyk Grzegorz
  Konferencja:
  NanoTech Poland International Conference and Exhibition (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 18. Surface Enhanced Raman Scattering of Water
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  19th JCF-Frühjahrssymposium (rok: 2017, ), Wydawca: JungChemikerForum Mainz-Wiesbaden
  Data:
  konferencja 29.03-01.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 19. The feasibility of analysis of water structure in external electric field using vibrational spectroscopies
  Autorzy:
  Anna Czaderna, Marcin Kozanecki, Maciej Makowski, Jacek Tyczkowski
  Konferencja:
  Colloquium Spectroscopicum Internationale XL (rok: 2017, ), Wydawca: ICCOM-CNR sede di Pisa – Institute for the Chemistry of OrganoMetallic Compounds
  Data:
  konferencja 11-16.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 20. Wpływ długości łańcucha bocznego na właściwości hydrożeli opartych na poli(metakrylanie oligoeteru)
  Autorzy:
  Krzysztof Piechocki, Marcin Kozanecki, Sławomir Kadłubowski
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny SSPTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 13-17.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 21. Gradient hydrogels with complex polymer structure obtained by one-step method
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Kozanecki Marcin, Matusiak Małgorzata, Kadłubowski Sławomir, Jenczyk Jacek
  Konferencja:
  XIV International Workshop on Complex Systems (rok: 2015, ), Wydawca: University of Trento
  Data:
  konferencja 22-25.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 22. Influence of selected inorganic salts on Raman resonance phenomenon in water
  Autorzy:
  Filipczak Paulina, Wadlewska M., Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  EUCMOS - 32th European Congerss on Molecular Spectroscopy (rok: 2014, ), Wydawca: Heinrich - Heine - Unversitat Dusseldorf
  Data:
  konferencja 24-29.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 23. Intermolecular interactions in hydrogel-NSAIDS systems - Raman spectroscopy studies
  Autorzy:
  Kozanecki Marcin, Olejniczak Magdalena
  Konferencja:
  EUCMOS - 32th European Congerss on Molecular Spectroscopy (rok: 2014, ), Wydawca: Heinrich - Heine - Unversitat Dusseldorf
  Data:
  konferencja 24-29.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 24. Molecular approach to a role of NSAIDS in changes of volume phase transition temperature in thermo-resposive hydrogels
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Piechocki Krzysztof, Kwieciński Wojciech, Kadłubowski Sławomir, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  EUCMOS - 32th European Congerss on Molecular Spectroscopy (rok: 2014, ), Wydawca: Heinrich - Heine - Unversitat Dusseldorf
  Data:
  konferencja 24-29.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 25. Molecular approach to influence of network architecture and additional substance on thermo-responsiveness in hydrogels
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  33rd European Congress on Molecular Spectroscopy EUCMOS (rok: 2016, ), Wydawca: Hungarian Chemcial Society
  Data:
  konferencja 30.07-04.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 26. Poster: Efekt rezonansu ramanowskiego w wodnych roztworach nanocząstek srebra
  Autorzy:
  Filipczak Paulina, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i SITPCh (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 27. Poster: Fotostabilność nanocząstek srebra
  Autorzy:
  Lange Rafał, Borkowski Michał, Filipczak Paulina, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  32 Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 22-26.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 28. Poster: Molecular dynamics of S-ibuprofen sodium salt in solid, solution and hydrogel states
  Autorzy:
  Okrasa Lidia, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  9th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications BDS (rok: 2016, ), Wydawca: CNR-IPCF
  Data:
  konferencja 11-16.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 29. Poster: Thermo-responsive PMEO2MA hydrogels as drug delivery systems - swelling properties and partition coefficients
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Piechocki Krzysztof, Szymańska Klaudia, Gostyńska Anita, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT (rok: 2016, ), Wydawca: Centre of Polym. and Carbon Mater. Pol. Acad. of S.
  Data:
  konferencja 27-28.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 30. Raman spectroscopy studies on molecular interactions in thermo-responsible polymer-water-naproxen systems
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX (rok: 2015, ), Wydawca: Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX
  Data:
  konferencja 30.08.-03.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 31. Water clusters in liquid alkaline chloride matrices - comparison of DFT calculations and expeimental data
  Autorzy:
  Saramak Jakub, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  EUCMOS - 32th European Congerss on Molecular Spectroscopy (rok: 2014, ), Wydawca: Heinrich - Heine - Universitat Dusseldorf
  Data:
  konferencja 24-29.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 32. Swelling properties of poegmas based hydrogels, generated by electron beam irradiation"
  Autorzy:
  K. Piechocki, M. Kozanecki, S. Kadlubowsk
  Konferencja:
  Fifth Caucasian International Symposium on Polymers and Advanced Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
  Data:
  konferencja 02-05.07
  Status:
  Opublikowana
 33. Poster: Architektura sieci polimerowej a jej hydratacja i właściwości termoczułe - badania spektroskopowe
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 12-13.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 34. Poster: Naproxen release from thermo-responsive hydrogels monitored by UV-Vis Spectroscopy
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Piechocki Krzysztof, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX (rok: 2015, ), Wydawca: Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX
  Data:
  konferencja 30.08-03.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 35. Poster: Oddziaływania międzycząsteczkowe w układach polimer-woda-lek opartych na poli(metakrylanie 2-(2-metoksyetoksy)etylu)
  Autorzy:
  Olejniczak Magdalena, Piechocki Krzysztof, Filipczak Paulina, Kozanecki Marcin
  Konferencja:
  57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i SITPCh (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 36. Poster: Water structure in aqueous dispersions of silver nanoparticles
  Autorzy:
  Filipczak Paulina, Kozanecki Marcin, Borkowski Michał, Lange Rafał
  Konferencja:
  XIV International Workshop on Complex Systems (rok: 2015, ), Wydawca: University of Trento
  Data:
  konferencja 22-25.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 37. Poster: Wpływ temperatury oraz dodatku D2O na strukturę ciekłej wody
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy SSPTChem 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 38. Raman and dielectric spectroscopic studies of molecular interactions in poly(vinyl methyl ether) hydrogels at low temperatures
  Autorzy:
  Pastorczak Marcin, Dominguez-Espinosa Gustavo, Okrasa Lidia, Pyda Marek, Kozanecki Marcin, Kadłubowski Sławomir, Rosiak Janusz, Ulański Jacek
  Konferencja:
  8th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
  Data:
  konferencja 14-19.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Vibrational Spectroscopy in Analysis of Stimuli-Responsive Polymer–Water Systems
  Autorzy:
  Marcin Kozanecki, Marcin Pastorczak and Krzysztof Halagan
  Książka:
  Molecular Spectroscopy—Experiment and Theory, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics (rok: 2019, tom: 26, strony: 223-271), Wydawca: Springer Nature Switzerland AG
  Status:
  Opublikowana