Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ czynników wydzielanych przez komórki raka jelita grubego na różnicowanie się makrofagów.

2013/09/D/NZ6/02564

Słowa kluczowe:

rak jelita grubego makrofagi związane z nowotworem,

Deskryptory:

 • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista
 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Sawa-Wejksza 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 417 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-28

Zakończenie projektu: 2017-09-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Colon cancer-derived conditioned medium induce differentiation of THP-1 monocytes into mixed population of M1/M2 cells. IF: 3,65
  Autorzy:
  Katarzyna Sawa-Wejksza, Adrianna Dudek, Marta Lemieszek, Katarzyna Kaławaj, Martyna Kandefer-Szerszeń
  Czasopismo:
  Tumor biology (rok: 2018, tom: 40(9), strony: 44573), Wydawca: SAGE Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1010428318797880 - link do publikacji
 2. Tumor-Associated Macrophages as Target for Antitumor Therapy IF: 2,878
  Autorzy:
  Katarzyna Sawa-Wejksza, Martyna Kandefer-Szerszeń
  Czasopismo:
  Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (rok: 2018, tom: 66(2), strony: 97-111), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00005-017-0480-8. - link do publikacji
 1. Influence of colon cancer-derived conditioned media on activation of THP-1 cells
  Autorzy:
  Adrianna Dudek, Arkadiusz Czerwonka, Beata Iwan, Martyna Kandefer-Szerszeń, Katarzyna Sawa-Wejksza
  Konferencja:
  II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej XI Konferencja Naukowo Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (rok: 2016, ), Wydawca: Studio Wydawnicze EDYCJA
  Data:
  konferencja 31.05 – 05.06
  Status:
  Opublikowana
 2. Indukowanie różnicowania monocytów do makrofagów czynnikami wydzielanymi przez komórki raka jelita grubego
  Autorzy:
  Adrianna Dudek, Katarzyna Sawa-Wejksza, Arkadiusz Czerwonka, Martyna Kandefer-Szerszeń, Katarzyna Kaławaj
  Konferencja:
  III Zjazd Naukowy PTBMed i XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie TowrzystwoBiologii Medycznej
  Data:
  konferencja 21 – 24.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Colon cancer-derived conditioned media induce differentiation of THP-1 monocytes into mixed population of M1/M2 cells
  Autorzy:
  Katarzyna Sawa-Wejksza, Adrianna Dudek, Arkadiusz Czerwonka, Martyna Kandefer-Szerszeń
  Konferencja:
  The XVI Congress of the Polish Society od Experimental and Clinical Immunology (rok: 2017, ), Wydawca: Termedia Publishing House
  Data:
  konferencja 8-10.06.2017
  Status:
  Opublikowana