Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Historia Herulów

2013/09/B/HS3/03554

Słowa kluczowe:

Herulowie etnos Skandynawia wojownicy Illyricum

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Prostko-Prostyński 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 260 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-06

Zakończenie projektu: 2018-10-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony