Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bioaktywne związki selenoorganiczne w układach samoorganizujących się: projektowanie, synteza i ocena biologiczna

2013/09/D/ST5/03814

Słowa kluczowe:

związki selenoorganiczne aktywność przeciwbakteryjna aktywność przeciwgrzybicza inhibitory H+-ATPazy cytotoksyczność mutagenność hemoliza nośniki leków solubilizacja mikroemulsje emulsje micele polimerowe

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_15: Chemia koloidów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Piętka-Ottlik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 398 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-11

Zakończenie projektu: 2017-09-10

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Vortex IKA Genius 3 z przystawkami. Za kwotę 2 000 PLN
 2. Dygestorium z lampą UV. Za kwotę 445 PLN
 3. Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, model BIO 130 CYTO firmy ALPINA. Za kwotę 28 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Ebselen oxide attenuates mechlorethamine dermatotoxicity in the mouse ear vesicant model IF: 1,531
  Autorzy:
  Hemanta C Rao Tumu, Benedette J. Cuffari, Maria A. Pino, Jerzy Palus, Magdalena Piętka-Ottlik, Blase Billack
  Czasopismo:
  Drug and Chemical Toxicology (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/01480545.2018.1488858 - link do publikacji
 2. Antifungal organoselenium compound loaded nanoemulsions stabilized by bifunctional cationic surfactants IF: 2,76
  Autorzy:
  Magdalena Piętka-Ottlik. Agnieszka Lewińska, Anna Jaromin, Anna Krasowska, Kazimiera A. Wilk
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2016, tom: 510, strony: 53-62), Wydawca: Elsevier Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2016.07.062 - link do publikacji
 3. Reaction of bis[(2-chlorocarbonyl)phenyl] Diselenide with Phenols, Aminophenols, and Other Amines towards Diphenyl Diselenides with Antimicrobial and Antiviral Properties IF: 3,098
  Autorzy:
  Mirosław Giurg, Anna Gołąb, Jakub Suchodolski, Rafał Kaleta, Anna Krasowska, Egbert Piasecki, Magdalena Piętka-Ottlik
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22(6), strony: 974-995), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22060974 - link do publikacji
 4. Synthesis of new alkylated and methoxylated analogues of ebselen with antiviral and antimicrobial properties IF: 1,096
  Autorzy:
  Magdalena Piętka-Ottlik, Małgorzata Burda-Grabowska, Marta Woźna, Joanna Waleńska, Rafał Kaleta, Ewa Zaczyńska, Egbert Piasecki, Mirosław Giurg
  Czasopismo:
  ARKIVOC (rok: 2017, tom: ii, strony: 546-556), Wydawca: ARKAT USA, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3998/ark.5550190.p009.797 - link do publikacji
 5. In vitro assessment of the growth and plasma membrane H+-ATPase inhibitory activity of ebselen and structurally related selenium- and sulfur-containing compounds in Candida albicans IF: 2,303
  Autorzy:
  Natalie N. Orie, Andrew R. Warren, Jovana Basaric, Cesar Lau-Cam, Magdalena Piętka-Ottlik, Jacek Młochowski, Blase Billack
  Czasopismo:
  Journal of Biochemical and Molecular Toxicology (rok: 2017, tom: TBD, strony: TBD), Wydawca: Wiley Periodicals, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jbt.21892 - link do publikacji
 6. Topical delivery of ebselen encapsulated in biopolymeric nanocapsules: drug repurposing enhanced antifungal activity IF: 5,005
  Autorzy:
  Anna Jaromin, Robert Zarnowski, Magdalena Piętka-Ottlik, David R. Andes, Jerzy Gubernator
  Czasopismo:
  Nanomedicine (Lond.) (rok: 2018, tom: 13(10), strony: 1139-1155), Wydawca: Future Medicine Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2217/nnm-2017-0337 - link do publikacji
 1. Determination of interactions of ebselen analogues with model membranes
  Autorzy:
  Anna Jaromin, Martyna Jasik, Magdalena Pietka-Ottlik
  Konferencja:
  15th Tetrahedron Symposium, Challenges in Bioorganic and Organic Medicinal Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier Ltd
  Data:
  konferencja 28-31.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Polymeric carriers for bioactive organoselenium compounds
  Autorzy:
  Magdalena Piętka-Ottlik, Anna Jaromin
  Konferencja:
  Fifth International Symposium Frontiers in Polymer Science In association with the journal polymer (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier Ltd
  Data:
  konferencja 17-19.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Characterization of nanoemulsion-based nanocarriers for organoselenium compound delivery
  Autorzy:
  Magdalena Piętka-Ottlik, Agnieszka Lewińska, Anna Jaromin, Kazimiera A. Wilk
  Konferencja:
  29th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS) (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier Ltd
  Data:
  konferencja 06-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Exploring polymeric micelles for improved delivery of benzisoselenazol-3(2H)-ones
  Autorzy:
  Magdalena Piętka-Ottlik, Katarzyna Bem
  Konferencja:
  13th International Conference on the Chemistry of Selenium and Tellurium (ICCST-13) (rok: 2016, ), Wydawca: Gifu University
  Data:
  konferencja 23-27.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Organoselenium compounds with antimicrobial activity
  Autorzy:
  Magdalena Piętka-Ottlik, Anna Krasowska, Anna Jaromin, Jerzy Palus
  Konferencja:
  15th Tetrahedron Symposium, Challenges in Bioorganic and Organic Medicinal Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier Ltd
  Data:
  konferencja 28-31.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Polymeric nanocarriers loaded with organoselenium compounds: fabrication and antimicrobial evaluation
  Autorzy:
  Magdalena Piętka-Ottlik, Jakub Suchodolski, Anna Krasowska
  Konferencja:
  31th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS) (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier Ltd
  Data:
  konferencja 03-08.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Antimicrobial lipid nanocarriers loaded with organoselenium compounds: Fabrication, physical stability and biological evaluation
  Autorzy:
  Agata Pucek, Magdalena Piętka-Ottlik, Joanna Szczepaniak, Anna Krasowska, Kazimiera A. Wilk
  Konferencja:
  31th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS) (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier Ltd
  Data:
  konferencja 03-08.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Biopolymeric nanocapsules for ebselen topical delivery
  Autorzy:
  Anna Jaromin, Robert Żarnowski, Magdalena Piętka-Ottlik, Eddie Dominguez, David R. Andes
  Konferencja:
  Fifth International Symposium Frontiers in Polymer Science In association with the journal polymer (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier Ltd
  Data:
  konferencja 17-19.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Evaluation of Polysorbate based microemulsions in the presence of various organoselenium compounds
  Autorzy:
  Magdalena Piętka-Ottlik, Katarzyna Bem
  Konferencja:
  4th Nano Today Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier Ltd
  Data:
  konferencja 06-11.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Polymeric micelles as nanocarriers for ebselen analogues
  Autorzy:
  Magdalena Piętka-Ottlik
  Konferencja:
  4th Nano Today Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier Ltd
  Data:
  konferencja 06-11.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Preparation and evaluation of emulsion carriers for ebselen topical application
  Autorzy:
  Anna Jaromin, Magdalena Piętka-Ottlik
  Konferencja:
  13th International Conference on the Chemistry of Selenium and Tellurium (ICCST-13) (rok: 2016, ), Wydawca: Gifu University
  Data:
  konferencja 23-27.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Comparison of inhibitory activities of organoselenium compounds on acetylcholinesterase from Electrophorus electricus (electric eel) and human erythrocyte ghosts
  Autorzy:
  Martyna Jasik, Magdalena Piętka-Ottlik, Anna Jaromin
  Konferencja:
  IV International Conference of Biophysics Students 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Jagiellonian University, Biophysics Students' Association "Nobel"
  Data:
  konferencja 22-24.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Hemolytic activity of organoselenium compounds
  Autorzy:
  Martyna Jasik, Magdalena Piętka-Ottlik, Anna Jaromin
  Konferencja:
  XVI National Academic Seminar of Biotechnology Students & VI International Conference of Biotechnology Students (rok: 2014, ), Wydawca: Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii
  Data:
  konferencja 21-23.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 14. Synthesis of ebselenols and their open chain analogues with antibacterial properties
  Autorzy:
  Anna Gołąb, Jakub Suchodolski, Anna Krasowska, Magdalena Piętka-Ottlik, Mirosław Giurg
  Konferencja:
  6th Workshop of SeS Redox and Catalysis (rok: 2017, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 22-23.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Analogi ebselenu: synteza i właściwości przeciwdrobnoustrojowe
  Autorzy:
  Magdalena Piętka-Ottlik, Anna Krasowska, Anna Jaromin
  Konferencja:
  IX Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Farmaceutyczny
  Data:
  konferencja 11-15.05.2014
  Status:
  Opublikowana