Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalna charakterystyka genów MIR zaangażowanych w proces somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana

2013/09/B/NZ2/03233

Słowa kluczowe:

geny MIR miRNA somatyczna embriogeneza Arabidopsis thaliana

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ2_1: Genetyka molekularna
 • NZ3_10: Genetyka rozwoju roślin

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Gaj 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 375 232 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2016-08-12

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Genomika funkcjonalna miRNA – narzędzia badawcze IF: 0,2
  Autorzy:
  Anna Maria Wójcik, Małgorzata Danuta Gaj
  Czasopismo:
  Podstawy Biologii Komóki (rok: 2016, tom: 43, strony: 255-272), Wydawca: POLSKIE TOWARZYSTWO ANATOMICZNE
  Status:
  Opublikowana
 2. miR393 contributes to the embryogenic transition induced in vitro in Arabidopsis via the modification of the tissue sensitivity to auxin treatment. IF: 3,263
  Autorzy:
  Anna M. Wójcik, Małgorzata D. Gaj
  Czasopismo:
  Planta (rok: 2016, tom: 1, strony: 231-243), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00425-016-2505-7 - link do publikacji
 3. MicroRNAs Are Intensively Regulated during Induction of Somatic Embryogenesis in Arabidopsis IF: 4,495
  Autorzy:
  Katarzyna Szyrajew, Dawid Bielewicz, Jakub Dolata, Anna Wójcik, Katarzyna Nowak, Aleksandra Szczygieł‐Sommer, Zofia Szweykowska-Kulinska, Artur Jarmolowski, Małgorzata D. Gaj
  Czasopismo:
  Frontiers in Plant Science (rok: 2017, tom: 8, strony: 18), Wydawca: Frontiers Media SA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpls.2017.00018 - link do publikacji
 1. Transcription Factors in the Regulation of Somatic Embryogenesis
  Autorzy:
  Nowak Katarzyna i Gaj małgorzata D.
  Książka:
  Somatic Embryogenesis: Fundamental Aspects and Applications (rok: 2016, tom: I, strony: 53-79), Wydawca: Springer International Publishing Switzerland
  Status:
  Opublikowana