Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zależność właściwości termofizycznych wybranych materiałów stosowanych w odlewnictwie od temperatury

2013/09/N/ST8/00256

Słowa kluczowe:

odlewnictwo forma odlewnicza współczynnik przewodzenia ciepła ciepło właściwe gęstość masy zależności temperaturowe krzepnięcie i zasilanie odlewu modelowanie numeryczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Krajewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-04

Zakończenie projektu: 2017-10-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Moduł ochronnej atmosfery pieca. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. EXPERIMENT AND NUMERICAL MODELLING THE TIME OF PLATE-SHAPE CASTING SOLIDIFICATION VS. THERMAL CONDUCTIVITY OF MOULD MATERIAL IF: 0,763
  Autorzy:
  P.K. Krajewski, G. Piwowarski, P.L. Żak, W.K. Krajewski
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59, strony: 1405-1408), Wydawca: POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF METALLURGY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0238 - link do publikacji
 2. High temperature thermal properties of bentonite foundry sand
  Autorzy:
  P. K. KRAJEWSKI, J. S. SUCHY, G. PIWOWARSKI, W. K. KRAJEWSKI
  Czasopismo:
  Archives of Foundry Engineering (rok: 2015, tom: 15, strony: 47–50), Wydawca: Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering
  Status:
  Opublikowana
 3. Range of thermal conductivity changes of wet green foundry sand during casting solidification IF: 1,09
  Autorzy:
  P. K. KRAJEWSKI, G. PIWOWARSKI
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60-3B, strony: 2391–2395), Wydawca: Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0390 - link do publikacji
 4. Thermal Properties of Foundry Mould Made of Used Green Sand
  Autorzy:
  P.K. Krajewski, G. Piwowarski, J. Buraś
  Czasopismo:
  Archives of Foundry Engineering (rok: 2016, tom: 16, strony: 29-32), Wydawca: Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 1. Temperature dependencies of thermo-physical properties of selected foundry sands
  Autorzy:
  Paweł K. KRAJEWSKI
  Konferencja:
  YUCOMAT 2015 : seventeenth annual conference (rok: 2015, ), Wydawca: Materials Research Society of Serbia, Belgrade
  Data:
  konferencja 31.08 - 4.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Characterization of thermo-physical properties of selected foundry sands. Abstract number 2834
  Autorzy:
  Paweł Krzysztof KRAJEWSKI, Grzegorz PIWOWARSKI, Józef S. SUCHY
  Konferencja:
  Junior EUROMAT : the major event for young materials scientists (rok: 2016, ), Wydawca: FEMS - Federation of European Materials Societies
  Data:
  konferencja 10–14 July
  Status:
  Opublikowana
 3. EXPERIMENT AND NUMERICAL MODELLING THE TIME OF PLATE-SHAPE CASTING SOLIDIFICATION VS. THERMAL CONDUCTIVITY OF MOULD MATERIAL
  Autorzy:
  P.K. Krajewski, G. Piwowarski, P.L. Żak, W.K. Krajewski
  Konferencja:
  SHMD' 2014 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society"Materials and Metallurgy" (rok: 2014, ), Wydawca: Croatian Metallurgical Society
  Data:
  konferencja 22-26 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Thermal conductivity changes of wet green sand moulds during solidification of castings
  Autorzy:
  . K. KRAJEWSKI, G. PIWOWARSKI, J. S. SUCHY, W. K. KRAJEWSKI
  Konferencja:
  FEMS EUROMAT 2015: European congress and exhibition on Advanced materials and processes (rok: 2015, ), Wydawca: Warsaw Universisty of Technology
  Data:
  konferencja 20–24 September
  Status:
  Opublikowana
 5. High temperature thermal properties of bentonite foundry sand
  Autorzy:
  P. K. KRAJEWSKI, J. S. SUCHY, G. PIWOWARSKI, W. K. KRAJEWSKI
  Konferencja:
  Spolupráce 2015: XXI. mezinárodní konferenci : 22. – 24. 4. 2015 : Dolní Morava, Jeseníky (ČR) (rok: 2015, ), Wydawca: University of Ostrava
  Data:
  konferencja 22. – 24.0 4
  Status:
  Opublikowana
 1. Zależność przewodności cieplnej wybranych mas formierskich od temperatury (Rozprawa doktorska)
  Autorzy:
  Paweł Krzysztof Krajewski
  Książka:
  Zależność przewodności cieplnej wybranych mas formierskich od temperatury (Rozprawa doktorska) (rok: 2018, tom: 11417, strony: 1 - 238), Wydawca: Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  Status:
  Opublikowana