Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kleszewo - największa nekropola kultur przeworskiej i wielbarskiej na Mazowszu i Podlasiu. Opracowanie monograficzne cmentarzyska

2013/09/N/HS3/02882

Słowa kluczowe:

cmentarzysko kultura przeworska kultura wielbarska okres rzymski okres wędrówek ludów

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcin Woźniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 107 110 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-11

Zakończenie projektu: 2018-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat fotograficzny. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Program do tworzenia i obróbki grafiki CorelDraw X7 Win PL/ENG (licencja edukacyjna 1-4).
 3. Skaner formatu A3. Za kwotę 7 000 PLN
 4. Program do obróbki graficznej Adobe Photoshop CS6. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Zapinka Almgren 172 z Wąsosza, w powiecie grajewskim, na tle innych fibul tego typu z obszaru kultury wielbarskiej i zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego
  Autorzy:
  I. Szter, A. Wiśniewska, M. Woźniak
  Czasopismo:
  Materiały do Archeologii Warmii i Mazur, tom 2, red. S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann (rok: 2017, tom: 2, strony: 143-183), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Vanishing weapons. The cemetery at Kleszewo and 'pacifistic' burial customs in the Przeworsk Culture during the Late Pre-Roman Period
  Autorzy:
  Andrzej Maciałowicz, Marcin Woźniak
  Czasopismo:
  Beiträge zur Ur un Frühgeschichte Mitteleuropas (rok: 2015, tom: 79, strony: 229-269), Wydawca: Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, Langenweissbach
  Status:
  Opublikowana
 3. Celtic and Roman Imports from the Cemetery at Kleszewo in Eastern Poland
  Autorzy:
  Marcin Woźniak
  Czasopismo:
  Neue Studien zu Sachsenforschung (rok: 2018, tom: 7, strony: ), Wydawca: Braunschweigischen Landesmuseum/Instytut Archeologii Uniwesytetu Warszawskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Uwagi o chronologii późnej fazy kultury wielbarskiej w świetle materiałów z północnego Mazowsza
  Autorzy:
  Marcin Woźniak
  Konferencja:
  Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie rzymskim na Pomorzu (rok: 2015, ), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
  Data:
  konferencja 20-21.10.2011
  Status:
  Opublikowana
 2. Grób 884 z cmentarzyska kultur przeworskiej i wielbarskiej w Kleszewie, pow. pułtuski
  Autorzy:
  Marcin Woźniak
  Konferencja:
  Pogranicze Trzech Światów - Mazowsze u schyłku starożytności (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 4-6. 10.2010
  Status:
  Opublikowana