Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmienność właściwości termodynamicznych roztworów stałych minerałów z szeregów piromorfit-wanadynit oraz mimetyt-wanadynit

2013/09/N/ST10/00677

Słowa kluczowe:

apatyty ołowiowe podstawienia izomorficzne właściwości termodynamiczne

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Urszula Solecka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 148 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-25

Zakończenie projektu: 2017-03-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Raman and Fourier transform infrared spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solutions IF: 2,582
  Autorzy:
  Urszula Solecka, Tomasz Bajda, Justyna Topolska, Sylwia Zelek-Pogudz, Maciej Manecki
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 190, strony: 96-103), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.08.061 - link do publikacji
 1. Spectroscopic study of mimetite-vanadinite solid solution series - preliminary results
  Autorzy:
  Urszula Janicka, Tomasz Bajda, Justyna Topolska, and Maciej Manecki
  Konferencja:
  EGU - European Geoscience Union General Assembly 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Geophysical Research Abstracts
  Data:
  konferencja 27.04 – 02.05
  Status:
  Opublikowana
 2. Structural and vibrational behaviour of pyromorphite-vanadinite solid solution series
  Autorzy:
  Urszula Solecka, Tomasz Bajda, Justyna Topolska, Maciej Manecki
  Konferencja:
  XVIth International Conference of Young Geologists Herl'any 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Geology, Geophysics & Environment
  Data:
  konferencja 06-09.05
  Status:
  Opublikowana
 3. The Rietveld refinement studies of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series
  Autorzy:
  Urszula Solecka, Sylwia Zelek, Tomasz Bajda
  Konferencja:
  XVIIth International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Geology, Geophysics & Environment
  Data:
  konferencja 14–16.04
  Status:
  Opublikowana
 4. Thermodynamic stability of pyromorphite-vanadinite solid solution series
  Autorzy:
  Urszula Solecka, Tomasz Bajda, Justyna Topolska, Maciej Manecki
  Konferencja:
  Goldschmidt 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: CAMBRIDGE PUBLICATIONS Ltd.
  Data:
  konferencja 26.06 – 01.07
  Status:
  Opublikowana
 5. Vibrational spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solution series
  Autorzy:
  Janicka U, Bajda T, Topolska J, Manecki M
  Konferencja:
  21st General Meeting of the International Mineralogical Association (IMA2014) (rok: 2014, ), Wydawca: Geological Society of South Africa and the Mineralogical Association of South Africa
  Data:
  konferencja 01-05.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Optimization of synthesis conditions of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series
  Autorzy:
  Urszula Janicka, Tomasz Bajda, Justyna Topolska, Maciej Manecki
  Konferencja:
  XVth International Conference of Young Geologists Herl'any 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Geology, Geophysics & Environment
  Data:
  konferencja 08-10.05
  Status:
  Opublikowana
 7. Solubility of mimetite-vanadinite solid solution series – preliminary results
  Autorzy:
  Urszula Solecka, Tomasz Bajda, Justyna Topolska, Maciej Manecki
  Konferencja:
  Goldschmidt 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: CAMBRIDGE PUBLICATIONS Ltd.
  Data:
  konferencja 16-21.08
  Status:
  Opublikowana