Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Innowacyjne katalizatory całkowitego utlaniania na osnowie organosmektytów interkalowanych odwróconymi micelami zawierającymi nanostruktury typu wodorotlenków i hydrotalkitów

2013/09/B/ST5/00983

Słowa kluczowe:

katalizator organosmektyt interkalacja odwrócone micele nanostruktury wodorotlenek hydrotalkit,

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Serwicka-Bahranowska 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 833 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Zakończenie projektu: 2017-09-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Łaźnia wodna z kriostatem. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Układ do pomiaru wysokiej próżni.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Influence of purification method of Na-montmorillonite on textural properties of clay mineral composites with TiO2 nanoparticles IF: 3,065
  Autorzy:
  K. Bahranowski, A. Gaweł, A. Klimek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, M. Rogowska, E.M. Serwicka
  Czasopismo:
  Applied Clay Science (rok: 2017, tom: 140, strony: 75-80), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.clay.2017.01.032 - link do publikacji
 2. Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-, Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinated volatile organic compounds IF: 7,49
  Autorzy:
  A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, T. Machej, R.P. Socha, W. Włodarczyka, A. Gaweł, J. Matusik, K. Bahranowski, E. Wisła-Walsh, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2015, tom: 174–175, strony: 293–307), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2015.03.015 - link do publikacji
 3. New insight into the preferred valency of interlayer anions in hydrotalcite-like compounds: the effect of Mg/Al ratio IF: 3,391
  Autorzy:
  Joanna Olszówka, Robert Karcz, Elżbieta Bielańska, Joanna Kryściak-Czerwenka, Bogna D. Napruszewska, Bogdan Sulikowski, Robert P. Socha, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Zbigniew Olejniczak, Ewa M. Serwicka
  Czasopismo:
  Applied Clay Science (rok: 2018, tom: 155, strony: 84-94), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.clay.2018.01.013 - link do publikacji
 4. Novel montmorillonite/TiO2/MnAl-mixed oxide composites prepared from inverse microemulsions as combustion catalysts IF: 3,236
  Autorzy:
  B D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, M. Rogowska, E. Bielańska, W. Rojek, A. Gaweł, M. Wójcik-Bania, K. Bahranowski, E. M. Serwicka
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2017, tom: 10, strony: 1326), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma10111326 - link do publikacji
 5. VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion IF: 4,233
  Autorzy:
  Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Roman Dula, Dorota Duraczyńska, Wojciech Rojek, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2018, tom: in press, strony: in press), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.03.043 - link do publikacji
 6. Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile over hydrotalcite-like catalysts: effect of Mg/Al ratio on the ε-caprolactone yield IF: 3,507
  Autorzy:
  Joanna Olszówka, Robert Karcz, Bogna D. Napruszewska, Dorota Duraczyńska, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2017, tom: 100, strony: 196-201), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2017.07.006 - link do publikacji
 7. [Ti,Zr]-pillared montmorillonite – A new quality with respect to Ti- and Zr-pillared clays IF: 3,552
  Autorzy:
  K. Bahranowski, W. Włodarczyk, E. Wisła-Walsh, A. Gaweł, J. Matusik, A. Klimek, B. Gil, A. Michalik-Zym, R. Dula, R.P. Socha, E.M. Serwicka
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2015, tom: 202, strony: 155–164), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2014.09.055 - link do publikacji
 8. Composites derived from exfoliated Laponite and Mn-Al hydrotalcite prepared in inverse microemulsion: a new strategy for design of robust VOCs combustion catalysts IF: 8,87
  Autorzy:
  Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Roman Dula, Elżbieta Bielańska, Wojciech Rojek, Tadeusz Machej, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2017, tom: 211, strony: 46-56), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2017.04.030 - link do publikacji
 9. Effect of Mg-Al hydrotalcite catalyst crystallinity on Baeyer- Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile IF: 3,507
  Autorzy:
  Joanna Olszówka, Robert Karcz, Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Dorota Duraczyńska, Joanna Kryściak-Czerwenka, Anna Niecikowska, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2018, tom: 107, strony: 48-52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2018.01.014 - link do publikacji
 1. Composites derived from Laponite intercalated with Mn-Al hydrotalcite prepared by inverse microemulsion
  Autorzy:
  B. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, E.M. Serwicka
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of purification method of Na-montmorillonite on the properties of PILC-type and IMEC-type clay composites with TiO2 nanoparticles
  Autorzy:
  K. Bahranowski, A. Gaweł, A. Klimek, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, M. Rogowska, E. M. Serwicka
  Konferencja:
  XLIX Polish Annual Conference on Catalysis (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 15-17.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Clays in the design of combustion catalysts
  Autorzy:
  E. M. Serwicka
  Konferencja:
  8th World Congress on Oxidation Catalysis (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 03-08.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Catalysts derived from layered minerals for abatement of volatile organic compounds
  Autorzy:
  E.M. Serwicka, K. Bahranowski
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: A. Drzewiecka- -Matuszek, A. Kornas, D. Rutkowska-Żbik, M. Witko
  Data:
  konferencja 01-05.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Catalytic combustion of toluene over composites derived from Laponite intercalated with Mn-Al hydrotalcite prepared in reverse microemulsion
  Autorzy:
  A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, E. Bielańska, R.P. Socha, J. Kryściak-Czerwenka, J. Olszówka, Ł. Mokrzycki, E.M. Serwicka
  Konferencja:
  16th International Congress on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: 16th International Congress on Catalysis
  Data:
  konferencja 3-8.07
  Status:
  Opublikowana
 6. Combustion catalysts based on layered minerals
  Autorzy:
  Ewa M. Serwicka
  Konferencja:
  XLIX Polish Annual Conference on Catalysis (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 15-17.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Composites of Laponite and Mn-Cu-Zr-Ce-Al hydrotalcites prepared by inverse microemulsion as catalysts for combustion of toluene
  Autorzy:
  A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, E. Bielańska, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka
  Konferencja:
  XLIX Polish Annual Conference on Catalysis (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 15-17.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Zastosowanie mikroemulsji w/o do otrzymywania katalizatorów magnezowo-glinowych typu hydrotalkitu
  Autorzy:
  J. Piotrowska, R. Karcz, E. Bielańska, B.D. Napruszewska, E. M. Serwicka
  Konferencja:
  XLIX Polish Annual Conference on Catalysis (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 15-17.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Comparison of inverse microemulsion method and conventional pillaring in synthesis of transition metal oxide/montmorillonite nanocomposites
  Autorzy:
  M. Rogowska, A. Michalik-Zym, E. Bielańska, R. Dula, D. Napruszewska, P. Nowak, E. M. Serwicka, A. Gaweł, K. Bahranowski
  Konferencja:
  European Clay Conference, Euroclay 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: The James Hutton Institute, Aberdeen
  Data:
  konferencja 5-10.07. 2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Composites of Laponite and Mn-Cu-Zr-Ce-Al hydrotalcites prepared by inverse microemulsion
  Autorzy:
  A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, E. Bielańska, M. Nattich-Rak, E.M. Serwicka
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23. 09
  Status:
  Opublikowana
 11. Hydrotalcite/montmorillonite nanocomposite
  Autorzy:
  E.M. Serwicka, A. Michalik-Zym, D. Napruszewska, E. Bielańska, A. Gaweł, K. Bahranowska
  Konferencja:
  MECC14 7th Mid-European Clay Conference 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH
  Data:
  konferencja 16-19.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 12. Montmorillonite/TiO2 composites as supports for Mn-Al-O mixed oxide catalyst for combustion of toluene: pillaring vs. inverse microemulsion intercalation
  Autorzy:
  A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, M. Rogowska, R. Dula, E. Bielańska, Ł. Mokrzycki, W. Rojek, A. Gaweł, K. Bahranowski, E.M. Serwicka
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
  Data:
  konferencja 16-18.03
  Status:
  Opublikowana
 13. Synthetic and post-synthetic modifications of Mg/Al hydrotalcite-like materials used as catalysts for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2
  Autorzy:
  J. Piotrowska, R. Karcz, E. Bielańska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, M. Nattich-Rak, M. Krzan, E.M. Serwicka
  Konferencja:
  8th World Congress on Oxidation Ctalalysis (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 03-08.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 14. TiO2/montmorillonite composites as photocatalysts for degradation of cationic and anionic dyes
  Autorzy:
  M. Rogowska, A. Michalik-Zym, D. Napruszewska, E. Bielańska, P. Nowak, E.M. Serwicka
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Kompozyty na osnowie delaminowanych minerałów warstwowych
  Autorzy:
  A. Klimek, J. Dziadkowiec, M. Rogowska, A. Gaweł, K. Bahranowski, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, E. M. Serwicka
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03. 2014
  Status:
  Opublikowana