Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikacja poziomów energetycznych złącz polimer/metal

2013/09/N/ST5/00874

Słowa kluczowe:

KPFM SIMS UPS kelwinowska mikroskopia sił warstwy samoorganizujące cienkie warstwy polimerowe złącze polimer/metal praca wyjścia moment dipolowy kontaktowa różnica potencjałów

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mateusz Marzec 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 145 477 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2017-03-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Reduktor butlowy do gazów laboratoryjnych. Za kwotę 1 150 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Influence of Acrylic Polymers Stereoregularity on Interface Interactions in Model Thin Film Systems IF: 2,5
  Autorzy:
  Mateusz M. Marzec, Kamil Awsiuk, Paweł Dąbczyński, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski, Andrzej Bernasik
  Czasopismo:
  Macromolecular Chemistry and Physics (rok: 2018, tom: bd, strony: bd), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/macp.201800097 - link do publikacji
 1. XPS/UPS depth profiling with Gas Cluster Ion Beam for characterization of interfaces in thin multilayer organic structures
  Autorzy:
  Mateusz M. Marzec, Jakub Rysz, Jakub Haberko, Andrzej Bernasik, Andrzej Budkowski
  Konferencja:
  20th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS XX (rok: 2015, ), Wydawca: brak danych
  Data:
  konferencja 13-18 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Sputter depth profiling with large Arn+ cluster ion beam for characterization of interfaces in multilayer organic structures
  Autorzy:
  Mateusz M. Marzec, Jakub Rysz, Andrzej Bernasik, Wojciech Łużny, Andrzej Budkowski
  Konferencja:
  SIMS Europe 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: brak danych
  Data:
  konferencja 7 - 9 wrzesień 2014
  Status:
  Opublikowana