Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie mechanizmów wpływających na różnice we właściwościach luminescencyjnych szkieł i wytworzonych z nich światłowodów domieszkowanych lantanowcami

2013/09/D/ST8/03987

Słowa kluczowe:

szkła optyczne luminescencja światłowód domieszkowany ziemiami rzadkimi

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Kochanowicz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 444 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-17

Zakończenie projektu: 2017-03-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. spektrometr do zakresu spektralnego VIS-NIR. Za kwotę 95 000 PLN
 2. Szerokopasmowe źródło światła UV-NIR.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 1. Enhanced mid-infrared 2.7 μm luminescence in low hydroxide bismuth-germanate glass and optical fiber co-doped with Er3+/Yb3+ ions IF: 1,825
  Autorzy:
  Tomasz Ragin, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Piotr Jelen, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2017, tom: 457, strony: 169-174), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2016.12.001 - link do publikacji
 2. Spectroscopic properties of heavy metal oxide glasses doped with Er3+ ions
  Autorzy:
  T. Ragin, J. Zmojda, M. Kochanowicz, D. Dorosz
  Czasopismo:
  PHOTONICS LETTERS OF POLAND (rok: 2015, tom: VOL. 7 (2), strony: 38-40), Wydawca: Photonics Society of Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.2015.2.03 - link do publikacji
 3. Up-conversion luminescence in germanate glass and double-clad optical fibre co-doped with Yb3+/Eu3+ ions IF: 1,611
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Piotr Jeleń
  Czasopismo:
  OPTO−ELECTRONICS REVIEW (rok: 2016, tom: 24(3), strony: 155-161), Wydawca: DE-Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/oere-2016-0015 - link do publikacji
 4. Investigation of upconversion luminescence in Yb3+/Tm3+/Ho3+ triply doped antimony-germanate glass and double-clad optical fiber IF: 2,183
  Autorzy:
  Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2016, tom: 58, strony: 279-284), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2016.05.061 - link do publikacji
 5. Analysis of upconversion luminescence in germanate glass and optical fiber codoped with Yb3+/Tb3+ IF: 1,598
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Maciej Sitarz, Joanna Pisarska, W. A. Pisarski, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Applied Optics (rok: 2016, tom: vol. 55 (9), strony: 2370-2374), Wydawca: The Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/AO.55.002370 - link do publikacji
 1. Comparative analysis of luminescent properties of germanate glass and double-clad optical fibers co-doped with Yb3+/Ho3+ ions
  Autorzy:
  Marcin Pietrzycki, Marcin Kochanowicz, Patryk Romańczuk, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Tomasz Ragiń, Piotr Jeleń, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments (rok: 2016, ), Wydawca: Proc. of SPIE Vol. 10031
  Data:
  konferencja 30.05.2016 - 05.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Near infrared luminescence in Yb3+/Ho3+ - co-doped germanate glass
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz , Jacek Żmojda, Piotr Miluski , Tomasz Ragiń, Piotr Jeleń, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  XVI Scientific Conference and IV School TAL2015 - Optical Fibers and Their Applications (rok: 2015, ), Wydawca: Proc. of SPIE Vol. 9816
  Data:
  konferencja 22-25.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Rare-Earth Doped Materials for Optical Waveguides
  Autorzy:
  D. Dorosz, M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, M. Marciniak, A. Chiasera, A. Chiappini, I. Vasilchenko, M. Ferrari, G. Righini
  Konferencja:
  International Conference on Transparent Optical Networks (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 5-9.07
  Status:
  Opublikowana
 4. Upconversion luminescence in bismuth-germanate oxide glasses co-doped with lanthanide ions
  Autorzy:
  Tomasz Ragin, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Piotr Jelen, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  17th Conference on Optical Fibers and Their Applications (rok: 2017, ), Wydawca: Proc of SPIE Vol. 10325
  Data:
  konferencja 23.01. - 27.01.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. 2.7 μm emission in heavy metal oxide glasses doped with erbium ions
  Autorzy:
  Tomasz Ragin; Jacek Zmojda; Marcin Kochanowicz; Piotr Miluski; Piotr Jelen; Maciej Sitarz; Dominik Dorosz
  Konferencja:
  XVI Scientific Conference and IV School TAL2015 - Optical Fibers and Their Applications (rok: 2015, ), Wydawca: Proc. of SPIE Vol. 9816
  Data:
  konferencja 22-25.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Analysis of quantum cutting in aluminosilicate glass co-doped with Yb3+/Eu3+ ions
  Autorzy:
  Arkadiusz Kuczewski, Marcin Kochanowicz, Natalia Wieliczko, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Joanna Pisarska, Wojciech A. Pisarski, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments (rok: 2016, ), Wydawca: Proc. of SPIE Vol. 10031
  Data:
  konferencja 30.05.2016 - 05.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Broadband emission at NIR in double-core optical fiber co-doped with Nd3+ /Yb3+ ions
  Autorzy:
  Kamil Bykowski, Artur Bruszewski, Dominik Cimaszewski, Tomasz Ragin, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz*, Piotr Miluski, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments (rok: 2015, ), Wydawca: Proc. of SPIE Vol. 9662
  Data:
  konferencja 25-31 Maj
  Status:
  Opublikowana
 8. Mid-infrared luminescence in HMO glass co-doped with Ho3+/Yb3+ ions
  Autorzy:
  Tomasz Ragin, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Piotr Jelen, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  11th Conference on Integrated Optics: Sensors, Sensing Structures, and Methods (rok: 2016, ), Wydawca: Proc. of SPIE Vol. 10034
  Data:
  konferencja 29.02.2016 - 4.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Broadband mid-infrared emission in heavy metal oxide glasses triply-doped with Er3+/Ho3+/Yb3+ ions
  Autorzy:
  Tomasz Ragin, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Renata Jadach, Piotr Miluski, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  19th International Conference on Transparent Optical Networks (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 2-6.07.2017
  Status:
  Złożona
 10. Comparative analysis of upconversion luminescence in germanate glass and optical fiber co-doped with Yb3+/Tb3+
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Maciej Sitarz, Piotr Jeleń, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  10th Conference Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, IOS'2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 2-6.03
  Status:
  Opublikowana
 11. Analysis of 2 um and upconversion emission in germano - gallate glasses and double-clad optical fiber co-doped with Yb3+/Ho3+
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Piotr Jeleń, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  6th International Workshop on Photoluminescence in Rare-Earths : Photonic Materials and Devices (rok: 2016, ), Wydawca: Clemson University,
  Data:
  konferencja 08.06-10.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Comparative analysis of luminescent properties of Nd3+/Yb3+ co-doped optical fibers
  Autorzy:
  Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Tomasz Ragin, Dominik Dorosz, Jan Dorosz, Andrzej Zając,
  Konferencja:
  17th Conference on Optical Fibers and Their Applications (rok: 2017, ), Wydawca: Proc of SPIE Vol. 10325
  Data:
  konferencja 23.01. - 27.01.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Luminescent properties of germanium – based glasses and optical fiber co-doped with rare earth
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Tomasz Ragiń, Piotr Jeleń, R. Jadach, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  17th Conference on Optical Fibers and Their Applications (rok: 2017, ), Wydawca: Proc of SPIE Vol. 10325
  Data:
  konferencja 23.01. - 27.01.2017
  Status:
  Opublikowana
 14. Rare-earth doped multicomponent optical fibers
  Autorzy:
  Dominik Dorosz, Marcin Kochanowicz , Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari
  Konferencja:
  XIV Brazil MRS Meeting - Rio de Janeiro, (rok: 2015, ), Wydawca: Conference Proceedings ISBN: 978-85-63273-29-1
  Data:
  konferencja 27.09-01.10
  Status:
  Opublikowana
 15. Spectroscopic Investigations of Yb3+/Ho3+ and Yb3+/Tm3+/Ho3+ Co-Doped Germanate Glasses and Optical Fibers
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Piotr Jeleń, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  International Conference on Transparent Optical Networks (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 10.07 - 14.07. 2016
  Status:
  Opublikowana
 16. Thermal, structural and spectroscopic properties of heavy metal oxide glass and glass-ceramics doped with Er 3+ ions
  Autorzy:
  Tomasz Ragin , Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski , Piotr Jelen, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments (rok: 2015, ), Wydawca: Proc. of SPIE Vol. 9662
  Data:
  konferencja 25–31 Maj
  Status:
  Opublikowana