Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transkarpackie relacje kulturowe społecznosci kultury badeńskiej z obszarów dorzecza górnej Wisły i słowackiej części Pocisia (3300-2900 BC)

2013/09/B/HS3/03401

Słowa kluczowe:

Eneolit Europa środkowa kultura badeńska relacje kulturowe Małopolska wschodnia Słowacja

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Albert Zastawny 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 188 297 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2017-03-23

Planowany czas trwania projektu: 32 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Transkarpatské spoločensko-kultúrne pomery obyvateľstva badenskej kultúry v povodí hornej Visly a na slovenskom území severného Potisia (3300-2900 BC)
  Autorzy:
  Eva Horváthová, Albert Zastawny
  Czasopismo:
  Informátor Slovenská Archeologická Spoločnos (rok: 2014, tom: XXV/2014/2, strony: 2), Wydawca: Slovenská archeologická spoločnos pri Slovenskej Akadémie Vied, Nitra
  Status:
  Opublikowana
 2. Archaeological excavations in Żarska Cave in Żary, Kraków district, 2012-2015: an interim report
  Autorzy:
  Michał Wojenka, Jarosław Wilczyński, Albert Zastawny
  Czasopismo:
  Recherches Archéologiques Nouvelle Serie (rok: 2016, tom: 8, strony: 185-204), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Rádiouhlíkové datovanie ďalších lokalít badenskej kultúry z územia Slovenska
  Autorzy:
  Eva Horváthová, Albert Zastawny
  Czasopismo:
  Archeologie ve strednich Cechach - Supplementum (rok: 2016, tom: 20, strony: 959-966), Wydawca: Ustav archeologicke pamatkove pece strednich Cech
  Status:
  Opublikowana
 4. Polsko-słowacki projekt badań nad relacjami kulturowymi społeczności kultury badeńskiej z obszarów dorzecza górnej Wisły i słowackiej części Pocisia (3300-2900 BC) - założenia i metodyka badawcza
  Autorzy:
  Albert Zastawny, Eva Horváthová
  Czasopismo:
  Materiały Archeologiczne (rok: 2015, tom: 40, strony: 299-306), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 5. Burials of the Baden culture from Veľký Šariš and their importance for the investigation of the studied culture in the Northern Tisza region
  Autorzy:
  Eva Horváthová, Albert Zastawny, Marián Čurny, Anita Szczepanek
  Czasopismo:
  Slovenská Archeológia (rok: 2017, tom: LXV-1, strony: 44948), Wydawca: Archeologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied, Nitra
  Status:
  Opublikowana
 6. The settlement of the Baden culture at site 1 in Zofipole, Kraków district (results of exavations conducted in 1986)
  Autorzy:
  Halina Dobrzańska, Jarosław Wilczyński, Albert Zastawny
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2016, tom: 68, strony: 223-262), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 1. Trans-Carpathian cultural relations of the Baden Culture from areas of Lesser Poland and Eastern Slovakia. Polish-Slovak research project 2014-2016 - objectives and methodology
  Autorzy:
  Albert Zastawny, Eva Horváthová
  Konferencja:
  Centenary of Jaroslav Palliardi's Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology (rok: 2016, ), Wydawca: University of Hradec Králové, Philosophical Faculty, Czech Republic
  Data:
  konferencja 15-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Kultura badeńska pomiędzy dorzeczem górnej Wisły i północnym Pocisiem. Polsko-słowacki projekt badań transkarpackich relacji kulturowych
  Autorzy:
  Albert Zastawny, Eva Horváthová
  Konferencja:
  Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach (rok: 2017, ), Wydawca: Muzeum Podkarpackie w Krośnie
  Data:
  konferencja 19-20.11.2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Lithic Artefacts from the Baden Culture Site at Stránska. Mogyorós locality (Eastern Slovakia)
  Autorzy:
  Jarosław Wilczyński
  Książka:
  Stránska. Osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potisia (Eva Horváthová, Gabriel Nevizánsky) (rok: 2017, tom: XXVIII, strony: 235-246), Wydawca: Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava; Archeologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied, Nitra
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Animal Remains from the Baden Culture Site at Stránska. Mogyorós locality (Eastern Slovakia)
  Autorzy:
  Jarosław Wilczyński
  Książka:
  Stránska. Osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potisia (Eva Horváthová, Gabriel Nevizánsky) (rok: 2017, tom: XXVIII, strony: 247-252), Wydawca: Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava; Archeologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied, Nitra
  Status:
  Przyjęta do publikacji