Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strukturalne uwarunkowania właściwości biologicznych mięśniowego izoenzymu fruktozo-1,6-bisfosfatazy (FBPazy) - regulatorowego enzymu glikoneogenezy i białka wielofunkcyjnego, zaangażowanego w ochronę mitochondriów i regulację cyklu komórkowego.

2013/09/B/NZ1/01081

Słowa kluczowe:

krystalografia NMR oddziaływania białko-białko modelowanie molekularne kinetyka enzymatyczna glikoneogeneza subkomórkowa lokalizacja białka wielofunkcyjne

Deskryptory:

 • NZ1_4: Biologia strukturalna
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Dżugaj 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 877 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-07

Zakończenie projektu: 2017-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. autoklaw. Za kwotę 25 000 PLN
 2. termocykle. Za kwotę 30 000 PLN
 3. naczynie Dawer. Za kwotę 3 936 PLN
 4. stacje graficzne (3 szt.). Za kwotę 18 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Dimeric and tetrameric forms of muscle fructose-1,6-bisphosphatase play different roles in the cell. IF: 5,168
  Autorzy:
  Wiśniewski J, Piróg M, Hołubowicz R, Dobryszycki P, McCubrey JA, Rakus D, Gizak A.
  Czasopismo:
  Oncotarget (rok: 2017, tom: 8, strony: 115420-115433), Wydawca: Impact Journals, LCC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18632/oncotarget.23271 - link do publikacji
 2. Proteomics Unveils Fibroblast-Cardiomyocyte Lactate Shuttle and Hexokinase Paradox in Mouse Muscles IF: 4,268
  Autorzy:
  Rakus D, Gizak A, Wiśniewski JR
  Czasopismo:
  J Proteome Res. (rok: 2016, tom: 15(8), strony: 2479-90), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jproteome.5b01149 - link do publikacji
 3. T-to-R switch of muscle fructose-1,6-bisphosphatase involves fundamental changes of secondary and quaternary structure IF: 2,67
  Autorzy:
  Barciszewski J, Wisniewski J, Kolodziejczyk R, Jaskolski M, Rakus D and Dzugaj A
  Czasopismo:
  Acta Cryst. D (rok: 2016, tom: 72(Pt 4), strony: 536-50), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2059798316001765 - link do publikacji