Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie optymalnej metody redukcji ładunku zanieczyszczeń ścieków z produkcji asfaltów.

2013/09/D/ST8/03973

Słowa kluczowe:

oczyszczanie ścieków utlenianie asfalty drogowe

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST4_11: Nowoczesne metody prowadzenia reakcji i procesów
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Boczkaj 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 384 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-02

Zakończenie projektu: 2017-06-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Application of dispersive liquid-liquid microextraction and gas chromatography-mass spectrometry for the determination of oxygenated volatile organic compounds in effluents from the production of petroleum bitumen IF: 2,737
  Autorzy:
  Grzegorz Boczkaj, Patrycja Makoś, Andrzej Przyjazny
  Czasopismo:
  Journal of Separation Science (rok: 2016, tom: 39, strony: 2604-2615), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jssc.201501355 - link do publikacji
 2. Methods of assaying volatile oxygenated organic compounds in effluent samples by gas chromatography—A review IF: 3,858
  Autorzy:
  Patrycja Makoś, Andrzej Przyjazny, Grzegorz Boczkaj
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2019, tom: 1592, strony: 143-160), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chroma.2019.01.045 - link do publikacji
 3. Pilot scale degradation study of 16 selected volatile organic compounds by hydroxyl and sulfate radical based Advanced Oxidation Processes IF: 6,395
  Autorzy:
  André Fernandes, Patrycja Makoś, Javed Ali Khan, Grzegorz Boczkaj
  Czasopismo:
  Journal of Cleaner Production (rok: 2019, tom: 208, strony: 54-64), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Treatment of bitumen post oxidative effluents by Sulfate radicals based Advanced Oxidation Processes (S-AOPs) under alkaline pH conditions IF: 6,395
  Autorzy:
  André Fernandes, Patrycja Makoś, Grzegorz Boczkaj
  Czasopismo:
  Jorunal of Cleaner (rok: 2018, tom: 195, strony: 374-384), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jclepro.2018.05.207 - link do publikacji
 5. SYNERGISTIC EFFECT OF TiO2 PHOTOCATALYTIC ADVANCED OXIDATION PROCESSES IN THE TREATMENT OF REFINERY EFFLUENTS IF: 8,355
  Autorzy:
  André Fernandes, Patrycja Makoś, Zhaohui Wang, Grzegorz Boczkaj
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2019, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. Method for the determination of carboxylic acids in industrial effluents using dispersive liquid-liquid microextraction with injection port derivatization and gas chromatography-mass spectrometry IF: 3,981
  Autorzy:
  Patrycja Makoś, Andre Fernandes, Grzegorz Boczkaj
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2017, tom: 1517, strony: 26-34), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chroma.2017.08.045 - link do publikacji
 7. New procedure for examination of degradation of volatile organonitrogen compounds during treatment of industrial effluents IF: 2,8
  Autorzy:
  G. Boczkaj, P. Makoś, A. Fernandes, A. Przyjazny
  Czasopismo:
  Journal of Separation Science (rok: 2017, tom: 40, strony: 130-1309), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jssc. - link do publikacji
 8. New procedure for examination of degradation of volatile organonitrogen compounds during treatment of industrial effluents IF: 2,557
  Autorzy:
  G. Boczkaj, P. Makoś, A. Fernandes, A. Przyjazny
  Czasopismo:
  Journal of Separation Science (rok: 2017, tom: 40, strony: 1301–1309), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jssc. - link do publikacji
 9. Application of dynamic headspace and gas chromatography coupled to mass spectrometry (DHS-GC-MS) for the determination of oxygenated volatile organic compounds in refinery effluents IF: 1,821
  Autorzy:
  Grzegorz Boczkaj, Patrycja Makoś, Andrzej Przyjazny
  Czasopismo:
  Analytical Methods (rok: 2016, tom: 8, strony: 3570-3577), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5AY03043A - link do publikacji
 10. Integrated Photocatalytic Advanced Oxidation System (TiO2/UV/O3/H2O2) for Degradation of Volatile Organic Compounds IF: 5,107
  Autorzy:
  André Fernandes, Michał Gągol, Patrycja Makoś, Javed Ali Khan, Grzegorz Boczkaj
  Czasopismo:
  Separation and Purification Technology (rok: 2019, tom: 224, strony: 44575), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.seppur.2019.05.012 - link do publikacji
 11. Study of different Advanced Oxidation Processes for wastewater treatment from petroleum bitumen production at basic pH IF: 2,843
  Autorzy:
  Grzegorz Boczkaj, André Fernandes, Patrycja Makoś
  Czasopismo:
  Industrial & Engineering Chemistry Research (rok: 2017, tom: 56, strony: 8806-8814), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.iecr.7b01507 - link do publikacji
 12. Method for the simultaneous determination of monoaromatic and polycyclic aromatic hydrocarbons in industrial effluents using dispersive liquid – liquid microextraction and gas chromatography mass spectrometry IF: 2,516
  Autorzy:
  Patrycja Makoś, André Fernandes, Grzegorz Boczkaj
  Czasopismo:
  Journal of Separation Science (rok: 2018, tom: 41, strony: 2360-2367), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jssc.201701464 - link do publikacji
 13. New procedure for the control of the treatment of industrial effluents to remove volatile organosulfur compounds IF: 2,741
  Autorzy:
  G. Boczkaj, P. Makoś, A. Fernandes, A. Przyjazny
  Czasopismo:
  Journal of Separation Science (rok: 2016, tom: 39, strony: 3946-3956), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jssc.201600608 - link do publikacji
 14. Solar light driven degradation of norfloxacin using as-synthesized Bi3+ and Fe2+ co-doped ZnO with the addition of HSO5–: Toxicities and degradation pathways investigation IF: 8,355
  Autorzy:
  Noor S. Shah, Javed Ali Khan, Murtaza Sayed, Zia Ul Haq Khan, Allah Ditta Rizwan, Nawshad Muhammad, Grzegorz Boczkaj, Behzad Murtaza, Muhammad Imran, Hasan M. Khan, Gohar Zaman
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2018, tom: 351, strony: 841–855), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2018.06.111 - link do publikacji
 15. Wastewater treatment by means of Advanced Oxidation Processes at basic pH conditions: A review IF: 6,216
  Autorzy:
  G. Boczkaj, A. Fernandes
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2017, tom: 320, strony: 608-633), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2017.03.084 - link do publikacji
 16. Zastosowanie technik rozdzielania do identyfikacji i oznaczania lotnych związków tlenoorganicznych stosowanych w analityce procesowej wody i ścieków
  Autorzy:
  Grzegorz BOCZKAJ, Patrycja MAKOŚ
  Czasopismo:
  Camera Separatoria (rok: 2014, tom: 6, strony: 23-36), Wydawca: Akademia Podlaska
  Status:
  Opublikowana
 1. Zastosowanie chromatografii gazowej do oceny stopnia degradacji LZO w ściekach przemysłowych po procesach oczyszczania
  Autorzy:
  Patrycja Makoś, Grzegorz Boczkaj
  Konferencja:
  Nowe metodyki kontroli procesowej oczyszczania ścieków przemysłowych z zastosowaniem chromatografii gazowej, Metody Chromatograficzne w nauce przemyśle i medycynie, Lublin, Polska (rok: 2017, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 9 czerwca 2017
  Status:
  Złożona
 1. Studies on treatment of bitumen effluents by means of Advanced Oxidation Processes (AOPs) in basic pH conditions
  Autorzy:
  G. Boczkaj, A. Fernandes, M. Gągol
  Książka:
  Frontiers in Wastewater Treatment and Modelling (rok: 2017, tom: 1, strony: 331-336), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana