Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Membrany polimerowe do perwaporacji hydrofobowej - wpływ warunków formowania oraz modyfikacji powierzchniowej membran na ich właściwości transportowo-selektywne w perwaporacyjnym usuwaniu lotnych związków organicznych z wody

2013/09/N/ST8/04286

Słowa kluczowe:

perwaporacja hydrofobowa membrany polimerowe modyfikacja powierzchniowa polaryzacja stężeniowa

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Kujawska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 99 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-07

Zakończenie projektu: 2016-03-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Automatyczny aplikator do otrzymywania powłok (formowanie membran). Za kwotę 29 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Influence of feed flow rate, temperature and feed concentration on concentration polarization effects during separation of water-methyl acetate solutions with high permeable hydrophobic pervaporation PDMS membrane IF: 6,578
  Autorzy:
  Ilya L. Borisov, Anna Kujawska, Katarzyna Knozowska, Vladimir V. Volkov, Wojciech Kujawski
  Czasopismo:
  Journal of Membrane Science (rok: 2018, tom: 564, strony: 44570), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.memsci.2018.07.001 - link do publikacji
 2. Application of various modification procedures of polymeric membranes for the improvement of hydrophobic pervaporation efficiency IF: 5,056
  Autorzy:
  A. Kujawska, K. Knozowska, J. Kujawski, M. Bryjak, W. Kujawski
  Czasopismo:
  Journal of Membrane Science , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. Transport of dilute organics through dense membranes: assessing impact on membrane-solute interactions IF: 5,056
  Autorzy:
  S.C. Fraga, A. Kujawska, W. Kujawski, C. Brazinha, J.G. Crespo
  Czasopismo:
  Journal of Membrane Science , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Characterisation of transient transport in PDMS membranes using mass spectrometry
  Autorzy:
  M.S. Fraga, A. Rozicka, L. Trabucho, W. Kujawski, C. Brazinha, J.G. Crespo
  Konferencja:
  4th International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Disitllation (rok: 2014, ), Wydawca: Foundation Amicus Universitatis Nicolai Copernici
  Data:
  konferencja 21-24 września
  Status:
  Opublikowana