Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Podstawy procesowe ciągłego trójfazowego mikroreaktora enzymatycznego ze złożem o hierarchicznej strukturze

2013/09/B/ST8/02420

Słowa kluczowe:

trójfazowy mikroreaktor enzymatyczny biokatalytyczna reakcja utleniania Baeyera-Villigera,materiały o hierarchicznej strukturze porów

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Jarzębski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 954 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-21

Zakończenie projektu: 2017-09-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa dozująca. Za kwotę 10 000 PLN
 2. detektor refraktometryczny (pokrycie części kosztów).
 3. piec rurowy. Za kwotę 15 375 PLN
 4. waga analityczna. Za kwotę 9 499 PLN
 5. Przenośny komputer z systemem operacyjnym. Za kwotę 5 000 PLN
 6. Apatrat do wyznaczania izoterm adsorpcji/desorpcji gazów w porowatych materiałach stałych w niskich temperaturach. Za kwotę 250 000 PLN
 7. Kolumny chromatograficzne (2 szt.). Za kwotę 20 000 PLN
 8. Wysokosprawna pompa dozująca. Za kwotę 65 000 PLN
 9. pomyłka przy wypełnianiu tabeli.
 10. Mieszadło mechaniczne.
 11. reaktor typu SpinChem.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. A novel hierarchically structured siliceous packing to boost the performance of rotating bed enzymatic reactors IF: 5,439
  Autorzy:
  K. Szymanska, K. Odrozek, A. Zniszczoł, W. Pudło, A. Jarzębski
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2017, tom: 315, strony: 18-24), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2016.12.131 - link do publikacji
 2. A robust chemo-enzymatic lactone synthesis using acyltransferase from Mycobacterium smegmatis IF: 3,704
  Autorzy:
  A. Drożdż, U. Hanefeld, K. Szymańska, A. Jarzębski, A. Chrobok
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2016, tom: 81, strony: 37-40), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2016.03.021 - link do publikacji
 3. Batch and in-flow kinetic resolution of racemic 1-(N-acylamino)alkylphosphonic and 1-(N-acylamino)alkylphosphinic acids and their esters using immobilized penicillin G acylase IF: 2,108
  Autorzy:
  K. Zielińska, K. Szymańska, A. Jarzębski, R. Mazurkiewicz
  Czasopismo:
  Tetrahedron: Asymmetry (rok: 2017, tom: 28, strony: 146-152), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetasy.2016.11.007 - link do publikacji
 4. Silica-supported chlorometallate(III) ionic liquids as recyclable catalysts for Diels-Alder reaction under solventless conditions IF: 5,287
  Autorzy:
  K. Matuszek, A. Chrobok, P. Latos, M. Markiton, K. Szymańska, A. Jarzębski, M. Swadźba-Kwaśny
  Czasopismo:
  Catalysis Science & Technology (rok: 2016, tom: 6, strony: 8129-8137), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6cy01771a - link do publikacji
 5. Sposób otrzymywania mikroreaktora MOF
  Autorzy:
  W.Pudło, A. Jarzębski
  Czasopismo:
  Zgłoszenie patentowe (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: -
  Status:
  Złożona
 6. Novel hierarchically structured packing for rotating bed reactors. proof-of-concept and viability studies in the enzyme-catalysed reactions
  Autorzy:
  K. Szymańska, K. Odrozek, A. Zniszczoł, W. Pudło, J. Bryjak, A. Jarzębski
  Czasopismo:
  Materiały Konferencyjne 22. Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2016, tom: brak, strony: 1403-1407), Wydawca: Exall- ISBN 978-83-61997-73-3
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis and Textural Characterization of Mesoporous and Meso-/Macroporous Silica Monoliths Obtained by Spinodal Decomposition
  Autorzy:
  A. Galarneau, Z. Abid, B. Said, Y. Didi, K. Szymanska, A. Jarzębski, F. Tancret, H. Hamaizi, A. Bengueddach, F. Di Renzo, F. Fajula
  Czasopismo:
  Inorganics (rok: 2016, tom: 4(2), strony: 9), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/inorganics4020009 - link do publikacji
 8. Kinetics of enantiomerically enriched synthesis of solketal esters using native and sba-15 supported P. fluorescens lipase IF: 0,971
  Autorzy:
  A. Zniszczoł, K. Szymańska, J. Kocurek, J. Bryjak, K. Walczak, A. Jarzębski
  Czasopismo:
  Chemical and Process Engineering (rok: 2017, tom: 38 (2), strony: 209-215), Wydawca: TECHNICAL UNIV WROCLAW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/cpe-2017-0016 - link do publikacji
 9. Cząsteczki krzemionkowego nośnika katalitycznego do reaktorów ze złożem upakowanym zwłaszcza rotacyjnych reaktorów typu SpinChem®
  Autorzy:
  K. Szymanska, K. Odrozek, A. Zniszczoł, A. Jarzębski
  Czasopismo:
  Zgłoszenie patentowe (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: -
  Status:
  Złożona
 10. Reaktor wielosekcyjny ze sprzężeniem cieplnym i sposób prowadzenia procesu rozruchowego w reaktorze
  Autorzy:
  J. Thullie, A. Kocur, G. Dzido, A. Gierczycki, J. Kocurek, A. Jarzębski, K. Szymańska
  Czasopismo:
  Zgłoszenie patentowe (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: -
  Status:
  Złożona
 11. Continuous hierarchically structured multichannel microreactors – engineering and performance
  Autorzy:
  K. Szymańska, J. Mrowiec-Białoń, A. Jarzębski
  Czasopismo:
  Materiały Konferencyjne 22. Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2016, tom: brak, strony: 1399-1402), Wydawca: Exall- ISBN 978-83-61997-73-3
  Status:
  Opublikowana
 12. Aerobic enzymatic oxidation of benzoic acid derivatives in a rotating bed reactor with hierarchically structured packing IF: 0,385
  Autorzy:
  K. Odrozek, K. Szymańska, M. Lewańczuk, G. Dzido, W. Pudło, J. Bryjak, A. Jarzębski
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 96, strony: 2446-2449), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2017.12.7 - link do publikacji
 1. Continuous-flow transition metal modified silica-based monolithic microreactors
  Autorzy:
  A. Koreniuk, K. Maresz, J. Malinowski, J. Mrowiec-Białoń, A. Jarzębski
  Konferencja:
  4th Zing Continuous Flow Chemistry Conference (rok: 2016, ), Wydawca: 4th Zing Continuous Flow Chemistry Conference
  Data:
  konferencja 25-28th April 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Continuous hierarchically structured multichannel microreactors – engineering and performance
  Autorzy:
  K. Szymańska, J. Mrowiec-Białoń, A. Jarzębski
  Konferencja:
  22. Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2016, ), Wydawca: Exall, Łódź ISBN 978-83-61997-73-3
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Multichanel monolithic enzymatic microreactors-paving the way to new robust technologies
  Autorzy:
  K.Szymańska, J. Byjak, A. Jarzębski
  Konferencja:
  3rd Symposium on biotransformations for pharmaceutical and cosmetic industry (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Chemii Organicznej PAN
  Data:
  konferencja 30.06.2016-02.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Novel hierarchically structured packing for rotating bed reactors. proof-of-concept and viability studies in the enzyme-catalysed reactions
  Autorzy:
  K. Szymańska, K. Odrozek, A. Zniszczoł, W. Pudło, J. Bryjak, A. Jarzębski
  Konferencja:
  22. Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2016, ), Wydawca: Exall, Łódź ISBN 978-83-61997-73-3
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Reaktory mikrofluidalne – właściwości, inżynieria, zastosowanie
  Autorzy:
  K. Szymańska, A. Zniszczoł, K. Odrozek, W. Pudło, A. Koreniuk, K. Maresz, J. Kocurek, J. Mrowiec-Białoń, A. Jarzębski
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30.08-04.09. 2015r.
  Status:
  Opublikowana