Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czy złożone mieszaniny nanomateriałów są bardziej toksyczne niż pojedyncze nanomateriały?

2013/09/B/NZ7/03934

Słowa kluczowe:

nanomateriały cytotoksyczność genotoksyczność apoptoza sygnalizacja komórkowa stres oksydacyjny

Deskryptory:

 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe
 • NZ7_15: Toksykologia
 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 743 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2018-02-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator CO2. Za kwotę 54 000 PLN
 2. Pojemnik LN2 na próbki (z dozownikiem). Za kwotę 22 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Nuclear Factor kappa B activation by Ag, Au nanoparticles, CdTe quantum dots or their binary mixtures in HepG2 cells IF: 1,03
  Autorzy:
  Lucyna Kapka-Skrzypczak, Sylwia Męczyńska-Wielgosz, Magdalena Matysiak-Kucharek, Magdalena Czajka, Krzysztof Sawicki, Marcin Kruszewski, Kamil Brzóska
  Czasopismo:
  Annals of Agricultural and Environmental Medicine (rok: 2020, tom: online first, strony: online first), Wydawca: IRH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26444/aaem/120664 - link do publikacji
 2. Proteomic approach to nanotoxicity IF: 3,888
  Autorzy:
  Matysiak Magdalena, Kapka-Skrzypczak Lucyna, Brzóska Kamil, Gutleb Arno C, Kruszewski Marcin
  Czasopismo:
  Journal of Proteomics (rok: 2016, tom: 137, strony: 35-44), Wydawca: ElSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Toxicity of titanium dioxide nanoparticles in central nervous system IF: 2,903
  Autorzy:
  Magdalena Czajka, Krzysztof Sawicki, Katarzyna Sikorska, Sylwia Popek, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  Czasopismo:
  Toxicology in Vitro (rok: 2015, tom: 29(5), strony: 1042-52), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tiv.2015.04.004 - link do publikacji
 4. Toxicity of metallic nanoparticles in the central nervous system IF: 2,759
  Autorzy:
  Krzysztof Sawicki, Magdalena Czajka, Magdalena Matysiak-Kucharek, Berta Fal, Bartłomiej Drop, Sylwia Męczyńska-Wielgosz, Katarzyna Sikorska, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  Czasopismo:
  Nanotechnol Rev (rok: 2019, tom: 8, strony: 175-200), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ntrev-2019-0017 - link do publikacji
 5. Susceptibility of HepG2 Cells to Silver Nanoparticles in Combination with other Metal/Metal Oxide Nanoparticles IF: 2,972
  Autorzy:
  Sylwia Męczyńska‐Wielgosz, Maria Wojewódzka, Magdalena Matysiak‐Kucharek, Magdalena Czajka, Barbara Jodłowska‐Jędrych, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka‐Skrzypczak
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13 (10), strony: 2211 (1-22)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13102221 - link do publikacji
 6. Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie
  Autorzy:
  Justyna Rzeszutek, Magdalena Matysiak, Magdalena Czajka, Krzysztof Sawicki, Patrycja Rachubik, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  Czasopismo:
  Hygeia Public Health (rok: 2014, tom: 49(3), strony: 449-457), Wydawca: Polskie Towarzystwo Higieniczne
  Status:
  Opublikowana
 1. Nanomaterials as genotoxic carcinogens - new players enter the game
  Autorzy:
  Lucyna Kapka-Skrzypczak, Magdalena Matysiak, Marcin Kruszewski
  Konferencja:
  V Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Data:
  konferencja 19-22.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Cellular distribution and toxicity of silver and titanium dioxide nanoparticle in A549 and HepG2 cells
  Autorzy:
  Marcin Kruszewski, Sylwia Męczyńska-Wielgosz, Magdalena Czajka, Krzysztof Sawicki, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  Konferencja:
  6th International Congress: Biomaterials and Nanobiomaterials: Recent Advances Safety - Toxicology and Ecology Issues, BIONANOTOX 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Organizing Committee of BIONANOTOX
  Data:
  konferencja 3-10.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. The expression of NF-κB related genes in response to nanosilver is cell type specific and related to the basal activity of NF-κB
  Autorzy:
  Kruszewski Marcin, Stepkowski Tomasz, Brzoska Kamil, Kapka-Skrzypczak Lucyna
  Konferencja:
  EMBS Micro and Nanotechnology in Medicine Conference "TRANSLATING TECHNOLOGY FROM THE BENCH TO THE BEDSIDE" (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
  Data:
  konferencja 08-12.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Cyto- and genotoxicity of nanoparticle binary mixtures on two human cell lines
  Autorzy:
  Kruszewski Marcin, Matysiak Magdalena, Maria Wojewodzka, Sylwia Meczynska-Wielgosz, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  Konferencja:
  XIV International Congress of Toxicology (rok: 2016, ), Wydawca: ELSEVIER
  Data:
  konferencja 02-06.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Ocena cytotoksycznego działania nanocząstek srebra
  Autorzy:
  Magdalena Matysiak, Sylwia Męczyńska-Wielgosz, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  Konferencja:
  XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: CZŁOWIEK-ZDROWIE-ŚRODOWISKO (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
  Data:
  konferencja 5-6.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Comparative toxicity of silver and titanium dioxide nanoparticles, their binary mixture and silver-doped titanium dioxide nanoparticles to mammalian cells
  Autorzy:
  Sylwia Męczyńska-Wielgosz, Anna Kędziora, Maria Wojewódzka, Lucyna Kapka-Skrzypczak, Marcin Kruszewski
  Konferencja:
  12th International Comet Assay Workshop (ICAW2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Oxford Academic
  Data:
  konferencja 27.08-01.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Induction of DNA damage in HepG2 and A549 cells treated with quantum dots, silver and titanium dioxide nanoparticles or their binary mixtures
  Autorzy:
  Marcin Kruszewski, Magdalena Matysiak, Krzysztof Sawicki, Teresa Iwanenko, Maria Wojewodzka, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  Konferencja:
  NANOinBIO 2016: ADVANCES FOR LIFE & MATERIALS SCIENCE (rok: 2016, ), Wydawca: Organizing Committee of NANOinBIO 2016
  Data:
  konferencja 31.05-05.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Silver and titanium dioxide induced DNA damage and repair in three human cell lines
  Autorzy:
  Lucyna Kapka-Skrzypczak, Magdalena Czajka, Krzysztof Sawicki, Teresa Iwanenko, Sylwester Sommer, Maria Wojewódzka, Marcin Kruszewski
  Konferencja:
  6th International Congress: Biomaterials and Nanobiomaterials: Recent Advances Safety - Toxicology and Ecology Issues, BIONANOTOX 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Organizing Committee of BIONANOTOX
  Data:
  konferencja 3-10.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Formation of oxidative DNA damage corresponds to the long term survival of human cells treated with nanosilver
  Autorzy:
  Kapka-Skrzypczak Lucyna, Gradzka Iwona, Bartlomiejczyk Teresa, Chwastowska Jadwiga, Sommer Sylwester, Grzelak Agnieszka, Zuberek Mariusz, Lankoff Anna, Wojewodzka Maria, Kruszewski Marcin
  Konferencja:
  EMBS Micro and Nanotechnology in Medicine Conference "TRANSLATING TECHNOLOGY FROM THE BENCH TO THE BEDSIDE" (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
  Data:
  konferencja 08-12.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Toxicity of Binary Mixtures of Metal(oxide) Nanoparticles and Quantum Dots in two human cell lines HepG2 And A549
  Autorzy:
  Lucyna Kapka-Skrzypczak, Sylwia Męczyńska-Wielgosz, Magdalena Matysiak-Kucharek, Maria Wojewódzka, Marcin Kruszewski
  Konferencja:
  12th International Comet Assay Workshop (ICAW2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Oxford Academic
  Data:
  konferencja 27.08-01.09.2017
  Status:
  Opublikowana