Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalizowane organoksysilany, organoksysilanotiole, organoksysilanole oraz ich połączenia z metalami przejściowymi

2013/09/B/ST5/03479

Słowa kluczowe:

silany silanotiole silanole silanotiolany metali przejściowych silanolany metali przejściowych

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Dołęga 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 799 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Zakończenie projektu: 2017-02-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. ADF, program do obliczeń kwantowochemicznych, 3-letnia licencja na oprogramowanie. Za kwotę 10 147 PLN
 2. Zamrażarka przeciwwybuchowa -30°C. Za kwotę 7 000 PLN
 3. Mieszadło magnetyczne.
 4. Wirówka z chłodzeniem oraz rotorem. Za kwotę 25 000 PLN
 5. Czasze grzejne (3 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
 6. Pompa próżniowa.
 7. Mikroskop FT-IR. Za kwotę 390 000 PLN
 8. Odparowywacz obrotowy. Za kwotę 22 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (21)
 1. Isostructural zinc and cadmium silanethiolates with bridging biimidazole co-ligands – Enhanced luminescence of zinc complex IF: 1,918
  Autorzy:
  Piotr Maślewski, Katarzyna Kazimierczuk, Zbigniew Hnatejko, Anna Dołęga
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2017, tom: 459, strony: 22-28), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ica.2017.01.014 - link do publikacji
 2. Synthesis and structural characterization of new cyclic siloxane with functionalized organic substituents IF: 0,723
  Autorzy:
  Katarzyna Kazimierczuk, Anna Dołęga
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (rok: 2017, tom: 192, strony: 1140-1143), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2017.1347655 - link do publikacji
 3. Silver complexes stabilized by large silanethiolate ligands – crystal structure and luminescence properties IF: 4,177
  Autorzy:
  Anna Ciborska, Zbigniew Hnatejko, Katarzyna Kazimierczuk, Agnieszka Mielcarek, Anna Dołęga
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 11097-11107), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7DT00740J - link do publikacji
 4. The syntheses and crystal structures of first disiloxane-1,3-dithiol and its cadmium complex IF: 2,942
  Autorzy:
  Anna Ciborska, Eleonora Conterosito, Marco Milanesio, Katarzyna Kazimierczuk, Katarzyna Rzymowska, Krzysztof Brzozowski, and Anna Dołęga
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2015, tom: 2015, strony: 3059–3065), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201500457 - link do publikacji
 5. Variable-temperature X-ray diffraction study of structural parameters of NH---S hydrogen bonds in triethylammonium and pyridinium silanethiolates IF: 2,892
  Autorzy:
  Agnieszka Mielcarek, Marek Daszkiewicz, Katarzyna Kazimierczuk, Anna Ciborska, Anna Dołęga
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials (rok: 2016, tom: B72, strony: 763-770), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2052520616011562 - link do publikacji
 6. Weak hydrogen bonding interaction S–H···O=C studied by FT-IR spectroscopy and DFT calculations. IF: 1,602
  Autorzy:
  Agnieszka Mielcarek, Anna Dołęga
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1103, strony: 217–223), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2015.09.032 - link do publikacji
 7. Structural, spectral and magnetic properties of Ni(II), Co(II) and Cd(II) compounds with imidazole derivatives and silanethiolate ligands IF: 3,849
  Autorzy:
  D. Kowalkowska, A. Dołęga, N. Nedelko, Z. Hnatejko, Ł. Ponikiewski, A. Matracka, A. Ślawska-Waniewska, A. Strągowska, K. Słowy, A. Pladzyk
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2017, tom: 19, strony: 3506-3518), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CE00555E - link do publikacji
 8. Comparison of the coordination geometries of Zn(II) and Cd(II) ions in complexes with water, methanol and bulky aryloxysilanethiolate ligands IF: 2,108
  Autorzy:
  Agnieszka Jabłońska, Johannes Bender, Dietrich Gudat, Łukasz Ponikiewski, Anna Dołęga
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2016, tom: 115, strony: 219–227), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2016.05.022 - link do publikacji
 1. BADANIE ZALEŻNOŚCI GEOMETRII SŁABEGO WIĄZANIA WODOROWEGO OD TEMPERATURY W KRYSZTAŁACH TRIS(2,6-DIIZOPROPYLOFENOKSY)SILANOTIOLANU TRIETYLOAMINY
  Autorzy:
  Agnieszka Mielcarek, Anna Dołęga, Katarzyna Kazimierczuk
  Konferencja:
  57 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Polimer koordynacyjny Cd(II) zawierający S-donorowy ligand tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowy
  Autorzy:
  A. Pladzyk, A. Dołęga, P. Sławińska, Z. Hnatejko
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19.09.2016-23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Struktura krystaliczna nowych pochodnych disiloksanu-1,3-ditiolu
  Autorzy:
  A. Ciborska, A. Dołęga
  Konferencja:
  58 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Data:
  konferencja 23.06.2016 - 24.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Synteza i struktura krystaliczna 2,6-diizopropylonitrofenolu
  Autorzy:
  A. Ciborska, H. Schneider, A. Dołęga
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19.09.2016-23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza i struktura krystaliczna silanotiolanowych kompleksów Ag(I)
  Autorzy:
  A. Ciborska, A. Dołęga
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19.09.2016-23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe kompleksów cynku i kadmu z ligandem tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowym
  Autorzy:
  Agnieszka Jabłońska, Łukasz Ponikiewski, Johanes Bender, Wolfgang Frey, Dietrich Gudat, Anna Dołęga
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. CRYSTAL STRUCTURE OF BIOMIMETIC CADMIUM – METHANOL COMPLEX
  Autorzy:
  Agnieszka Jabłońska, Katarzyna Kazimierczuk, Anna Dołęga
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem i SITPChem w Częstochowie (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14.09.2014 - 18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. STRUCTURAL AND SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF COMPLEXES BASED ON NEW TYPE OF S-DONOR LIGAND (ArO)3SiS−
  Autorzy:
  Agnieszka Pladzyk, Łukasz Ponikiewski, Wiesława Ferenc, Jan Sarzyński, Anna Dołęga
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem i SITPChem w Częstochowie (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14.09.2014 - 18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. SYNTEZA I STRUKTURA MOLEKULARNA FUNKCJONALIZOWANEGO ORGANYLOKSYCYKLOTETRASILOKSANU
  Autorzy:
  Katarzyna Kazimierczuk, Anna Dołęga
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem i SITPChem w Częstochowie (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14.09.2014 - 18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Structural Characterization of New Silicon-Sulfur Compounds
  Autorzy:
  A. Dołęga, A. Ciborska, A. Pladzyk
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wioelkopolska Centre for Advanced Technologies
  Data:
  konferencja 28.08.2016 - 31.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Analiza NBO układu tri(tert-butoksy)silanotiol - aceton.
  Autorzy:
  Agnieszka Mielcarek, Anna Dołęga
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. STRUCTURAL DIVERSITY IN NICKEL SILANETHIOLATES
  Autorzy:
  A. Pladzyk, D. Kowalkowska, Ł. Ponikiewski, A. Dołęga
  Konferencja:
  XXTH INTERNATIONAL WINTER SCHOOL ON COORDINATION CHEMISTRY (rok: 2016, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, University of Wrocław, Section of Coordination and Inorganic Chemistry Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 05.12.2016 - 09.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 13. STRUKTURA HETEROLEPTYCZNYCH ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH CYNKU ORAZ KADMU Z BIS-IMIDAZOLEM I SILANOTIOLEM
  Autorzy:
  Piotr Maślewski, Anna Dołęga, Katarzyna Kazimierczuk
  Konferencja:
  57 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 14. STRUKTURA ZWIĄZKU KOORDYNACYJNEGO KADMU Z POCHODNĄ IMIDAZOLU I LIGANDEM SILANOTIOLANOWYM
  Autorzy:
  Piotr Maślewski, Anna Dołęga
  Konferencja:
  58 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Data:
  konferencja 23.06.2016-24.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 15. Struktura krystaliczna jednordzeniowego związku cynku z ligandem tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowym
  Autorzy:
  Agnieszka Jabłońska, Katarzyna Kazimierczuk, Anna Dołęga
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 16. Tris(2,6-dizopropylofenoksy)silanotiolany trietyloaminy i pirydyny - analiza rentgenostrukturalna, spektroskopowa i teoretyczna
  Autorzy:
  Agnieszka Mielcarek, Anna Dołęga, Katarzyna Kazimierczuk
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 17. STRUKTURA KRYSTALICZNA CZTERORDZENIOWEGO ZWIĄZKU KOMPLEKSOWEGO CYNKU Z LIGANDEM TRIS(2,6-DIIZOPROPYLOFENOKSY)SILANOTIOLANOWYM
  Autorzy:
  Agnieszka Jabłońska, Johanes Bender, Wolfgang Frey, Anna Dołęga
  Konferencja:
  57 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. SYNTEZA I STRUKTURA KRYSTALICZNA DISILOKSANU-1,3-DITIOLU I JEGO SOLI Z 4-dimetyloaminopirydyną
  Autorzy:
  Anna Ciborska, Katarzyna Kazimierczuk, Anna Dołęga
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 19. SYNTEZA I STRUKTURA KRYSTALICZNA TRÓJRDZENIOWEGO KOMPLEKSU SREBRA Ag3{SSi(OAr)3}3
  Autorzy:
  Anna Ciborska, Katarzyna Kazimierczuk, Anna Dołęga
  Konferencja:
  57 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 20. SILVER MICROCLUSTERS AND COMPLEXES STABILIZED BY LARGE SILANETHIOLATE LIGANDS
  Autorzy:
  A. Ciborska, Z. Hnatejko, K. Kazimierczuk, A. Dołęga
  Konferencja:
  XXTH INTERNATIONAL WINTER SCHOOL ON COORDINATION CHEMISTRY (rok: 2016, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, University of Wrocław, Section of Coordination and Inorganic Chemistry Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 05.12.2016 - 09.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 21. Struktura krystaliczna i cząsteczkowa dwurdzeniowego kompleksu srebra(I) z ligandem silanotiolanowym oraz 2,2'-bipirydylem
  Autorzy:
  A. Dołęga, A. Ciborska
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19.09.2016-23.09.2016
  Status:
  Opublikowana